Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

DUURZAAMHEID

 
Specialisatie duurzaamheid

Een micro degree is een clustering van opleidingsonderdelen binnen een specifiek domein uit een initiële bacheloropleiding.
Voor alle opleidingsonderdelen waarvoor je slaagt ontvang je een creditbewijs.
De micro degree duurzaamheid is een deeltraject binnen de opleiding bedrijfsmanagement (afstudeerrichting milieu- en duurzaamheidsmanagement).

 

Brede kennis rond duurzame topics

Dit deeltraject stelt je in staat om vanuit je initiële bachelor- of masteropleiding mee te werken aan de verduurzaming van je bedrijf of overheidsinstelling. Met dit specialisatietraject verwerf je een brede kennis rond topics die gerelateerd zijn aan duurzaamheid. Die kennis en de gerelateerde competenties stellen jou in staat om de duurzaamheidsprestatie van je bedrijf te meten/auditen en vanuit jouw specifieke invalshoek (initiële basisopleiding) mee te helpen duwen richting duurzame ontwikkeling. Je wordt geen duurzaamheidsexpert; dat vergt nog meer uitdieping, die wel aan bod komt in de initiële bachelor bedrijfsmanagement, afstudeerrichting milieu- en duurzaamheidsmanagement.

Opbouw van de vakken en hun concrete toepassing

De basisvakken van de micro degree duurzaamheid zijn uiteraard duurzame ontwikkeling en de vertaling ervan op bedrijfsvlak (vertrekkend vanuit strategisch management komen tot duurzaam ondernemen). De concrete toepassing zie je binnen het project duurzaamheidsassessment. Dit is een uitdagend project in samenwerking met een bedrijf, waarvoor je in groep een MVO-scan maakt en de carbon footprint berekent. Samen met het bedrijf ontwikkel je een actieplan om het bedrijf te verduurzamen en voor één actie uit dit actieplan sensibiliseer je t.a.v. een door het bedrijf gewenste stakeholder.

Je bestudeert ook mondiale milieuproblematiek. Je maakt kennis met internationaal en nationaal milieubeleid, met een stukje Vlaams milieurecht (vooral het omgevingsvergunningsdecreet) en met milieuzorgsystemen, en je verdiept je in het energievraagstuk.

Ook de problematiek van het ruimtegebruik en, samenhangend hiermee, het mobiliteitsvraagstuk worden belicht, evenals ecologie en natuurwetgeving (het opleidingsonderdeel Natuur).

In bijna alle opleidingsonderdelen zitten ook individuele of groepsopdrachten.

Let wel: de inhoud van de opleidingsonderdelen is in de eerste plaats gelinkt aan de competenties die in de afstudeerrichting Milieu- en duurzaamheidsmanagement moeten gehaald worden. Vooraleer je inschrijft lees je dus best eerst de studiefiches van de afstudeerrichting milieu- en duurzaamheidsmanagement (voor de opleidingsonderdelen die in de micro degree zitten).

Studieomvang

De micro degree duurzaamheid heeft een studieomvang van 47 studiepunten. Dit specialisatietraject start op 23 september 2019 en duurt een volledig academiejaar.


Kostprijs

Het studiegeld van de micro degree bestaat uit een vast bedrag van € 242,80 en een variabel bedrag van € 11,60 per studiepunt. Vermits de micro degree duurzaamheid bestaat uit 47 studiepunten bedraagt het studiegeld voor de volledige micro degree duurzaamheid € 788.

In het studiegeld zijn de kosten van de boeken, syllabi, studie-uitstappen, projectwerking, enz. niet inbegrepen.


Extra info

Gedetailleerde informatie over de opleidingsonderdelen, studiematerialen en studiekosten vind je in de studiefiches.

Registreer je online

Vanaf 27 april kan je je hier online registreren. Deze registratie verbindt je nergens toe en geeft je geen inschrijvingsrecht, maar versnelt wel je latere inschrijving. 


Schrijf je in!

Inschrijven kan vanaf zaterdag 29 juni 2019 door je persoonlijk aan te melden op het inschrijvingspunt in gebouw B op de campus Schoonmeersen. Je kan er terecht op de volgende momenten:

 • Infomoment op zaterdag 29 juni van 9.30 tot 12.30 uur
 • Elke weekdag van 1 tot en met 10 juli,
  doorlopend van 9 tot 16 uur (gesloten op 2 juli vanaf 11.30 uur)
 • Elke weekdag van 19 augustus tot en met 13 september,
  doorlopend van 9 tot 16 uur
 • Infomoment op zaterdag 7 september van 9.30 tot 12.30 uur

Vanaf 16 september kan je inschrijven op het studentensecretariaat van de opleiding bedrijfsmanagement, campus Schoonmeersen, gebouw B.


Breng zeker het volgende mee
 • Je identiteitskaart
 • Je diploma secundair onderwijs
 • Je diploma hoger onderwijs
Het specialisatietraject duurzaamheid richt zich tot studenten die al een bachelor- of masterdiploma behaalden of die minstens zijn ingeschreven in het diplomajaar en die zich gedurende één academiejaar wensen te verdiepen in tal van duurzaamheidsaspecten.
Opleidingsonderdeel Studiepunten Kalender
Milieubeleid en milieurecht 4 Semester 1
Duurzame ontwikkeling 3 Semester 1
Strategisch management 3 Semester 2
Duurzaam ondernemen 5 Semester 2
Mondiale milieuproblematiek 3 Semester 2
Mobiliteit 3 Semester 2
Ruimtelijke ordening 4 Semester 1
Natuur
   Partim Ecologie
   Partim Wetgeving natuur
   Partim Case natuur
6
3
1
2

Semester 1
Semester 1
Academiejaar
Energie 3 Semester 1
Zorgsystemen 3 Semester 1
Project duurzaamheidsassesment 7 Academiejaar
Communicatie en sensibilisering 3 Academiejaar
Totaal studiepunten micro degree 47