Facebook Pixel Micro degree ecologische duurzaamheid - Hogeschool Gent
Foto Micro degree ecologische duurzaamheid

Ecologische duurzaamheid.

E

Ecologische duurzaamheid.

De micro degree ecologische duurzaam­heid is een deel­traject van de bachelor­opleiding bedrijfs­management, afstudeer­richting milieu- en duurzaam­heids­management. Een micro degree is een clustering van opleidings­onder­delen binnen een specifiek domein uit een bachelor­opleiding. Voor alle opleidings­onder­delen waarvoor je slaagt ontvang je een credit­bewijs.

Deze micro degree stelt je in staat om mee te werken aan de ecologische verduurzaming van je bedrijf of organisatie. Met dit specialisatie­traject verwerf je een brede kennis rond topics die gerelateerd zijn aan ecologische duurzaam­heid. Die kennis en de gerelateerde competenties stellen jou in staat om de ecologische duurzaam­heids­prestatie van je bedrijf in kaart te brengen. Vanuit de invals­hoek van jouw initiële graduaats-, bachelor- of master­opleiding help je zo duurzame ontwikkeling te promoten. Wil je een echte duurzaam­heids­expert worden en je kennis verder uitdiepen, dan kan je in de bachelor­opleiding bedrijfs­management, de afstudeer­richting milieu- en duurzaamheids­management volgen.

Opbouw van de vakken en hun concrete toepassing

De basis­vakken van deze micro degree zijn de VN en duurzame ontwikkeling en circulair onder­nemen en duurzaam innoveren. Als je deze vakken al hebt opgenomen in de micro degree duurzaam­heids­coördinator ben je hiervoor uiteraard vrijgesteld.

Je bestudeert de mondiale milieu­problematiek en je maakt kennis met inter­nationaal en nationaal klimaat- en milieu­beleid. Ook een deel Vlaams milieu­recht komt aan bod, vooral dan het omgevings­vergunnings­decreet. Daarnaast verdiep je jezelf in het energie­vraag­stuk en leer je hoe een carbon foot­print moet worden berekend en welke impact materialen­gebruik heeft.

Ook de problematiek van het ruimte­gebruik en het mobiliteits­vraagstuk worden belicht, evenals ecologie en natuur­wetgeving (het opleidings­onderdeel Natuur).

De concrete toepassing zie je binnen het project duurzaam­heids­assessment. Dit is een uitdagend project in samen­werking met een bedrijf, waarvoor je in groep een MVO-scan maakt en de ecologische voet­afdruk berekent. Samen met het bedrijf ontwikkel je een actie­plan om het bedrijf te verduurzamen. Tot slot ga je ook een actie sensibiliseren naar een specifieke stake­holder.

In bijna alle opleidings­onderdelen zitten ook individuele of groeps­opdrachten.

Volg een online infosessie →

toelatings­voorwaarden

Je hebt al een graduaats-, bachelor- of master­diploma op zak of je behaalde reeds 100 ECTS in het hoger onderwijs of je behaalde reeds het attest van de micro degree duurzaamheidscoördinator.

studieomvang

De micro degree ecologische duurzaam­heid heeft een studie­omvang van 40 studie­punten.

Volg je de micro degree ecologische duurzaamheid als vervolgtraject van de micro degree duurzaamheidscoördinator? Dan heeft het traject van 1 jaar een studie­omvang van 64 studie­punten.

attestering

Voor alle opleidings­onderdelen ontvang je een credit­attest. Als je slaagt voor alle opleidings­onderdelen, ontvang je een attest van de micro degree ecologische duurzaam­heid.

prijs

Het studiegeld van de micro degree bestaat uit een vast bedrag van € 288 en een variabel bedrag van € 13,80 per studie­punt. Voor het standaard­traject van 40 studie­punten betaal je dan in totaal € 840.

Volg je de micro degree ecologische duurzaam­heid als vervolgtraject van de micro degree duurzaamheidscoördinator? Dan hoef je het vaste bedrag maar een keer te betalen.

In het studiegeld zijn de kosten van de boeken, syllabi, studie-uitstappen, projectwerking, enz. niet inbegrepen.

download de brochure →

chat met een lesgever →

Je kan de micro degree ecologische duurzaam­heid afzonderlijk (40 studie­punten) of als vervolg­traject vanuit de micro degree duurzaamheidscoördinator (34 studie­punten) opnemen. Je kan er ook voor kiezen om beide micro degrees samen in 1 jaar af te werken.
Je kan de micro degree ecologische duurzaam­heid afzonderlijk (40 studie­punten) of als vervolg­traject vanuit de micro degree duurzaamheids­coördinator (34 studie­punten) opnemen. Je kan er ook voor kiezen om beide micro degrees samen in 1 jaar af te werken.

De opleiding is flexibel opgebouwd.

Op de campus of online

Het lessen­rooster is flexibel opgebouwd. De lessen worden zowel on campus als online aangeboden. Er kan dus gekozen worden voor een on campus traject, een online traject, of een mix tussen de beiden. De examens zijn steeds on campus.

Bekijk een voorbeeld­lessenrooster*

Voorbeeld­lessenrooster van de micro degree ecologische duurzaamheid
uren dinsdag woensdag  donderdag  vrijdag
08:15 - 10:15  

Beleid en regelgeving 
klimaat en milieu

Duurzaam materialenbeheer en carbon footprint  
10:30 - 12:30     Energie
(semester 1)

// Mondiale milieuproblematiek (semester 2)
13:30 - 15:30 Circulair ondernemen en duurzaam innoveren Natuur

Project duurzaamheids-sassesment

Ruimtelijke ordening
(semester 1 )

// Mobiliteit (semester 2)
15:45 - 17:45 De VN en
duurzame ontwikkeling

Ruimtelijke ordening (semester 1)

*onder voorbehoud van wijzigingen

Standaardtraject of gespreid traject

Je kan de lessen ook spreiden over meerdere academie­jaren. Naast het standaard­traject in 2 semesters kun je ook kiezen voor een flexibel traject gespreid over 3 of 4 semesters. Op die manier kun je de opleiding nog gemakkelijker combineren met een job en/of gezin. Bekijk hier­onder de programma­tabellen voor deze drie verschillende trajecten.

Traject in 4 semesters

Traject in 4 semesters.
Opleidingsonderdeel semester studiepunten
1ML- De VN en duurzame ontwikkeling 1 3
Circulair ondernemen en duurzaam innoveren 1 3
Beleid en regelgeving klimaat en milieu 1 5
Ruimtelijke ordening 2 4
Natuur    
- Partim Ecologie 3 3
- Partim Wetgeving natuur 3 1
- Partim Case natuur 3 & 4 2
Mondiale milieuproblematiek 2 3
Mobiliteit 2 3
Energie 3 3
Duurzaam materiaalbeheer en carbon footprint 4 3
Project duurzaamheidsassessment 4 7
Totaal   40

Traject in 3 semesters

Traject in 3 semesters.
Opleidingsonderdeel semester studiepunten
1ML- De VN en duurzame ontwikkeling 1 3
Circulair ondernemen en duurzaam innoveren 1 3
Beleid en regelgeving klimaat en milieu 1 5
Ruimtelijke ordening 1 4
Natuur    
- Partim Ecologie 2 3
- Partim Wetgeving natuur 2 1
- Partim Case natuur 2 2
Mondiale milieuproblematiek 2 3
Mobiliteit 2 3
Energie 3 3
Duurzaam materiaalbeheer en carbon footprint 3 3
Project duurzaamheidsassessment 3 7
Totaal   40

Traject in 2 semesters

Standaardtraject in 2 semesters.
Opleidingsonderdeel semester studiepunten
1ML- De VN en duurzame ontwikkeling 1 3
Circulair ondernemen en duurzaam innoveren 1 3
Beleid en regelgeving klimaat en milieu 1 5
Ruimtelijke ordening 1 4
Natuur    
- Partim Ecologie 1 3
- Partim Wetgeving natuur 1 1
- Partim Case natuur 1 & 2 2
Mondiale milieuproblematiek 2 3
Mobiliteit 2 3
Energie 2 3
Duurzaam materiaalbeheer en carbon footprint 2 3
Project duurzaamheidsassessment 2 7
Totaal   40
profielfoto Katrijn Cierkens

Katrijn Cierkens

Lesgever

Chat met Katrijn

Vervolgtraject van micro degree duurzaamheidscoördinator

Je kan de micro degree ecologische duurzaam­heid afzonderlijk opnemen (40 studie­punten) of als vervolg­traject vanuit de micro degree duurzaamheidscoördinator (34 studiepunten). Je kan er ook voor kiezen om beide micro degrees samen in 1 jaar af te werken. Je kan de micro degree ecologische duurzaam­heid dan in 1 semester afwerken, ofwel volledig in afstands­leren ofwel een deel op de campus en een deel online.

Micro degree duurzaamheids­coördinator

Traject duurzaamheids­coördinator.
Opleidingsonderdeel semester studiepunten
De VN en duurzame ontwikkeling 1 3
Ecologische duurzaamheid: SDG's Planet 1 3
Sociale duurzaamheid: SDG's People 1 3
Economische duurzaamheid: SDG's Prosperity 1 3
SDG's Peace en Partnership 1 3
Circulair ondernemen en duurzaam innoveren 1 (of 2 online) 3
Change management en communicatie 1 (of 2 online) 3
Budgetteren, waardecreatie meten en rapporteren 1 (of 2 online) 3
Project duurzaamheidscoördinator 1 (of 2 online) 6
Totaal   30
Vervolgtraject ecologische duurzaamheid.
Opleidingsonderdeel semester studiepunten
1ML- De VN en duurzame ontwikkeling 1 of 2 3
Circulair ondernemen en duurzaam innoveren 1 (of 2 online) 3

Beleid en regelgeving klimaat en milieu

1 (of 2 online) 5
Mondiale milieuproblematiek 2 3
Mobiliteit 2 3
Ruimtelijke ordening 1 (of 2 online) 4
Natuur    
- Partim Ecologie 1 (of 2 online) 3
- Partim Wetgeving natuur 1 (of 2 online) 1
- Partim Case natuur 1 & 2 2
Energie 1 (of 2 online) 3
Duurzaam materiaalbeheer en carbon footprint 1 (of 2 online) 3
Project duurzaamheidsassessment 1 (of 2 online) 7
Totaal   40
Sfeerbeeld

Nog vragen?

Zit je nog met prak­tische vragen? Ben je nog niet helemaal zeker van je studie­keuze? We helpen je graag verder!

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Micro degree duurzaamheids­coördinator

Deze micro degree bereidt je voor om als duurzaamheids­coördinator te functioneren in een organisatie. Met dit specialisatie­traject verwerf je een door­gedreven kennis rond werken …

Milieu- en duurzaamheids­management

De bacheloropleiding milieu- en duurzaamheids­management (3 jaar) focust op milieu, duurzaamheid, ecologie en klimaat. Je leert bedrijven, overheden en organisaties aansturen om …

Groenmanagement
Binnen de afstudeer­richting groen­management van de bachelor agro- en biotechnologie, kies je vanaf dag één voor de optie groen- of plantmanagement (tuinbouw).