Facebook Pixel Micro degree duurzaamheids­coördinator - Hogeschool Gent
Foto Micro degree duurzaamheids­coördinator

Duurzaamheids­coördinator.

D

Duurzaamheids­coördinator.

 

De micro degree duurzaamheids­coördinator is een deel­traject van de bachelor­opleiding bedrijfs­management, afstudeer­richting milieu- en duurzaam­heids­management. Een micro degree is een clustering van opleidings­onder­delen binnen een specifiek domein uit een bachelor­opleiding. Voor alle opleidings­onderdelen waarvoor je slaagt ontvang je een creditbewijs.

Deze micro degree bereidt je voor om als duurzaamheids­coördinator te functioneren in een organisatie. Met dit specialisatie­traject, in samen­werking met CIFAL Flanders | UNITAR en erkend door een UNITAR-opleidings­certificaat, verwerf je een door­gedreven kennis rond werken met SDG’s en krijg je een praktische toolbox in handen om de functie van duurzaamheids­coördinator uit te oefenen.

Opbouw van de vakken en hun concrete toepassing

Vanuit een basisinzicht in duurzame ontwikkeling (opleidingsonderdeel de VN en duurzame ontwikkeling) ga je aan de slag met de 17 SDG’s. Je leert de verschillende SDG’s grondig kennen in 4 opleidings­onderdelen: SDG’s planet, SDG’s people, SDG’s prosperity en de SDG’s peace en partner­ship. Circulair ondernemen en duurzame innovaties bekijken we in een apart opleidings­onderdeel.

Als duurzaamheids­coördinator heb je nood aan een begeleidend instrument­arium om je job uit te oefenen. Je zal waarde­creatie moeten meten en rapporteren, budgetten voor duurzaamheids­acties moeten voor­zien en moeten communiceren, sensibiliseren en dingen in beweging zetten. Dat zie je in de opleidings­onderdelen budgetteren, waarde­creatie meten en rapporteren en change management en communicatie.

De opleiding wordt afgerond met een project duurzaamheids­coördinator. In dit project ga je, met behulp van het SDG-referentie­kader, de stappen identificeren voor een organisatie , die nodig zijn om een preferent duurzaam toekomst­scenario te bereiken. Je ontwerpt een duurzaamheids­strategie en je formuleert een voorstel om deze strategie te implementeren. Je zet daarbij alle competenties in die je in je opleiding hebt geleerd.

De opleiding zet in op inter­actieve werk­vormen en integreert de competenties die in opdracht van de Europese commissie werden uiteen­gezet in het “European sustainability competence frame­work”. Het studie­materiaal wordt aan­geboden in het Engels maar de contact­momenten en de examens worden gegeven in het Nederlands.

Volg een online infosessie →

Download de brochure →

toelatings­voorwaarden

Je hebt al een graduaats-, bachelor- of master­diploma op zak of je behaalde al 100 ECTS in het hoger onderwijs.

Je kan je ook inschrijven met een ASO- of TSO-diploma gecombineerd met minstens 5 jaar werk­ervaring.

studieomvang

De micro degree duurzaamheids­coördinator heeft een studie­omvang van 30 studie­punten.

Volg je de micro degree duurzaamheids­coördinator samen met het vervolg­traject ecologische duurzaam­heid? Dan heeft het traject van één jaar een studie­omvang van 64 studie­punten.

attestering

Voor alle opleidings­onderdelen ontvang je een credit­attest. Als je slaagt voor alle opleidings­onderdelen, ontvang je een attest van de micro degree duurzaamheids­coördinator en een UNITAR-opleidings­certificaat.

prijs

Het studiegeld van de micro degree bestaat uit een vast bedrag van € 288 en een variabel bedrag van € 13,80 per studie­punt. Voor het standaard­traject van 30 studie­punten betaal je dan in totaal € 702 (academiejaar 2024-2025).

Volg je de micro degree duurzaamheids­coördinator samen met het vervolg­traject ecologische duurzaam­heid? Dan betaal je maar één keer het vaste bedrag.

In het studie­geld zijn de kosten van de boeken, syllabi, studie-uitstappen, project­werking, enz. niet inbegrepen.

chat met een lesgever →

logo cifal unitar

Dit deeltraject stelt je in staat om vanuit je initiële opleiding mee te werken aan de verduurzaming van je bedrijf of organisatie. Met dit specialisatie­traject verwerf je een brede kennis rond topics die gerelateerd zijn aan duurzaamheid.
Dit deeltraject stelt je in staat om vanuit je initiële graduaats-, bachelor- of master­opleiding mee te werken aan de verduurzaming van je bedrijf of organisatie. Met dit specialisatie­traject verwerf je een brede kennis rond topics die gerelateerd zijn aan duurzaamheid.

De opleiding is flexibel opgebouwd.

Op de campus of online

Het lessenrooster is flexibel opgebouwd. De lessen worden zowel on campus als online aangeboden. Er kan gekozen worden voor een on campus traject, een online traject, of een mix tussen de beiden. De examens zijn steeds on campus.

De lessen zijn opgenomen en staan in een online leerpad. Online live contact­momenten worden ook opgenomen. Daardoor kunnen studenten perfect op hun eigen tempo en wanneer ze daar tijd voor hebben de lessen volgen.

Bekijk een voorbeeld­lessenrooster*

Voorbeeld­lessenrooster van de micro degree duurzaamheidscoördinator.
uren maandag (semester 1) dinsdag (semester 1) donderdag (semester 1)
08:15 - 10:15     Budgetteren, waardecreatie meten en rapporteren
10:30 - 12:30 Change management en communicatie Ecologische duurzaamheid: SDG's planet SDG's peace and partnership
13:30 - 15:30 Economische duurzaamheid: SDG's prosperity Circulair ondernemen en duurzaam innoveren Project duurzaamheidscoördinator
15:45 - 17:45 Sociale duurzaamheid: SDG's people De VN en duurzame ontwikkeling

*onder voorbehoud van wijzigingen

Standaardtraject of gespreid traject

Je volgt de opleiding in het eerste semester, maar je krijgt ook de mogelijk­heid om de opleiding te spreiden over meerdere semesters. Op die manier kun je de opleiding nog gemakkelijker combineren met een job en/of gezin. Hou er wel rekening mee dat niet alle opleidings­onderdelen in elk semester worden aangeboden, en dat je het project duurzaamheids­coördinator hoe dan ook maar kan opnemen samen met of na de andere opleidings­onderdelen.

Traject in 4 semesters

Traject in 4 semesters
Opleidingsonderdeel semester studiepunten
De VN en duurzame ontwikkeling 1 3
Ecologische duurzaamheid: SDG's planet 1 3
Economische duurzaamheid: SDG's prosperity 1 3
Circulair ondernemen en duurzaam innoveren 2 3
Change management en communicatie 2 3
Sociale duurzaamheid: SDG's people 3 3
SDG's peace en partnership 3 3
Budgetteren, waardecreatie meten en rapporteren 3 3
Project duurzaamheids­coördinator 4 6
Totaal   30

Traject in 3 semesters

Traject in 3 semesters
Opleidingsonderdeel semester studiepunten
De VN en duurzame ontwikkeling 1 3
Sociale duurzaamheid: SDG's people 1 3
Ecologische duurzaamheid: SDG's planet 1 3
Economische duurzaamheid: SDG's prosperity 1 3
SDG's peace en partnership 3 3
Circulair ondernemen en duurzaam innoveren 2 3
Change management en communicatie 2 3
Budgetteren, waardecreatie meten en rapporteren 2 3
Project duurzaamheids­coördinator 3 6
Totaal   30

Traject in 2 semesters

Traject in 2 semesters
Opleidingsonderdeel semester studiepunten
De VN en duurzame ontwikkeling 1 3
Sociale duurzaamheid: SDG's people 1 3
Ecologische duurzaamheid: SDG's planet 1 3
Economische duurzaamheid: SDG's prosperity 1 3
SDG's peace en partnership 1 3
Circulair ondernemen en duurzaam innoveren 1 of 2 3
Change management en communicatie 1 of 2 3
Budgetteren, waardecreatie meten en rapporteren 1 of 2 3
Project duurzaamheids­coördinator 1 of 2 6
Totaal   30
profielfoto Katrijn Cierkens

Katrijn Cierkens

Lesgever

Chat met Katrijn

Vervolgtraject ecologische duurzaamheid

De micro degree ecologische duurzaamheid kan je opnemen als vervolgtraject vanuit de micro degree duurzaamheids­coördinator (traject van 34 studiepunten) of je kan die ook afzonderlijk opnemen (40 studiepunten). Het is ook mogelijk om beide micro degrees samen in één jaar af te werken.

Vervolgtraject ecologische duurzaamheid.
Opleidingsonderdeel semester studiepunten
1ML- De VN en duurzame ontwikkeling 1 of 2 3
Circulair ondernemen en duurzaam innoveren 1 (of 2 online) 3

Beleid en regelgeving klimaat en milieu

1 (of 2 online) 5
Mondiale milieuproblematiek 2 3
Mobiliteit 2 3
Ruimtelijke ordening 1 (of 2 online) 4
Natuur    
- Partim Ecologie 1 (of 2 online) 3
- Partim Wetgeving natuur 1 (of 2 online) 1
- Partim Case natuur 1 & 2 2
Energie 1 (of 2 online) 3
Duurzaam materiaalbeheer en carbon footprint 1 (of 2 online) 3
Project duurzaamheidsassessment 1 (of 2 online) 7
Totaal   40
Sfeerbeeld

Nog vragen?

Zit je nog met prak­tische vragen? Ben je nog niet helemaal zeker van je studie­keuze? We helpen je graag verder!

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Micro degree ecologische duurzaamheid

Met de micro degree ecologische duurzaamheid verwerf je een brede kennis rond topics die gerelateerd zijn aan duurzaamheid. Die kennis stelt je in staat om mee te werken aan de verduurzaming …

Milieu- en duurzaamheids­management

De bacheloropleiding milieu- en duurzaamheids­management (3 jaar) focust op milieu, duurzaamheid, ecologie en klimaat. Je leert bedrijven, overheden en organisaties aansturen om …

Groenmanagement
Binnen de afstudeer­richting groen­management van de bachelor agro- en biotechnologie, kies je vanaf dag één voor de optie groen- of plantmanagement (tuinbouw).