Facebook Pixel Gecertificeerd accountant - Hogeschool Gent
Foto Gecertificeerd accountant

Gecertificeerd accountant.

G

Gecertificeerd accountant.

Terwijl je stage loopt aan het ITAA (Institute for Tax Advisers and Accountants), stoomt deze opleiding je klaar voor het beroep van gecertificeerd accountant. Met vrijstellingen voor de tussentijdse proeven en voor een groot deel van het schriftelijk bekwaamheids­examen van het ITAA, behaal je vlot de titel van gecertificeerd accountant. De lessen worden steeds opgebouwd rond kenmerkende beroeps­cases over boekhouding, fiscaliteit en vennootschaps­recht.

De digitalisering en de snel wijzigende regel­geving in het domein van accountancy en fiscaliteit zorgen voor een verschuiving in de taken en verantwoordelijkheden van de accountant. Die gaan van het vervullen van de wettelijke verplichtingen over boek­houding, jaa­rrekening en fiscaliteit naar meer advisering en een ruimer dienst­verlenings­aanbod. Bijblijven met nieuwe ontwikkelingen als accountant is dan ook heel belangrijk.

Word gecertificeerd accountant

Om de titel van gecertificeerd accountant te verkrijgen, moet je slagen voor de tussentijdse proeven en het bekwaamheidsexamen van het ITAA. Door een partnerschap tussen het ITAA en HOGENT, UGent en Arteveldehogeschool, is het mogelijk om met het postgraduaat gecertificeerd accountant hiervoor vrijstellingen te verkrijgen.

Praktijkcases centraal

De opleiding staat in nauw contact met het werkveld. Voortbouwend op een basispakket van boekhoudkundige, fiscale en vennootschapsrechtelijke kennis gaat veel aandacht naar praktijkvoorbeelden, toepassingen en praktische uitwerkingen (case studies). De focus ligt sterk op de social skills van een accountant: samenwerken in team, probleemoplossend denken, sociale vaardigheden, proactiviteit en zelfstandigheid.

Wie kan het postgraduaat volgen?

Je bent werkzaam in de accountancy sector en je hebt één van deze diploma's:

  • Masters uit de studiegebieden Economische en Toegepaste economische wetenschappen, Handelswetenschappen en Bedrijfskunde en Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen, die de stage van het ITAA willen aanvatten of lopen.
  • Bachelors in het bedrijfsmanagement, afstudeerrichtingen accountancy-fiscaliteit, kmo-management, rechtspraktijk en financiën en verzekeringen, die de stage van het ITAA willen aanvatten of lopen.
  • Afgestudeerden van de graduaatsopleiding accounting administration die de stage van het ITAA willen aanvatten of lopen.

De houders van een ander diploma dat toegang geeft tot het beroep van accountant, kunnen een aanvraag indienen tot het volgen van de opleiding door te mailen naar opleidingscoördinator Thomas Desmet.

Kmo-portefeuille.

HOGENT is erkend als opleidingsverstrekker in het kader van de kmo-portefeuille (erkenningsnummer DV.O101616).

Liberform.

Is je werkgever aangesloten bij PC336? Dan kan je ook een premie ontvangen via Liberform.

Volg een online infosessie →

Download de brochure →

data

Het programma start in september 2024. Je krijgt in jaar 1 elke maandagavond en in jaar 2 en 3 elke dinsdagavond les van 18 uur tot 21 uur.

Inschrijven in het huidige academiejaar is niet meer mogelijk. 

locatie

Het eerste jaar vinden de lessen plaats op campus Schoonmeersen van HOGENT, het tweede jaar op een campus van UGent en het derde jaar in de lokalen van Arteveldehogeschool.

prijs

2990 euro (onder voorbehoud van wijzigingen) per academiejaar, te betalen bij inschrijving. Eenmaal ingeschreven, ontvang je de factuur per e-mail.


ANNULERINGSVOORWAARDEN Tot en met 31 oktober krijg je bij stop­zetting de helft van het studie­geld terugbetaald. Vanaf 1 november is er geen terug­betaling meer mogelijk. Kijk voor meer info in de departementale aan­vuling van het onderwijs- en examen­reglement.

evaluatie en attestering

Heb je al een graduaats-, bachelor- of master­diploma? Dan behaal je het getuigschrift postgraduaat.

partners

Dit postgraduaat is een samenwerking tussen HOGENT, UGent en Arteveldehogeschool in een partnerschap met het beroepsinstituut ITAA.

logo arteveldehogeschool
logo UGent
logo ITAA

logo hogent

 

"De opleiding is ideaal te combineren met de ITAA-stage en bereid je voor op het efficiënt behalen van de beroepstitel."


Stef Moonen,
Advisor Accountancy bij
Vandelanotte, more than accountants

Ga voor de titel van gecertificeerd accountant.

Dit postgraduaat geeft je vrijstellingen voor de tussentijdse proeven en onderdelen van het bekwaamheids­examen van het ITAA.

Het programma.

Samenwerking tussen HOGENT, UGent en Arteveldehogeschool

Voor dit specialisatietraject gaat het ITAA een partnerschap aan met HOGENT, UGent en Arteveldehogeschool. Het traject bestaat uit zestig studiepunten verspreid over drie jaar. In een modeltraject zal je elk jaar twintig studiepunten aan een andere instelling opnemen. Het eerste jaar aan HOGENT, het tweede jaar aan UGent en het derde jaar aan Arteveldehogeschool.

Het programma is zo opgebouwd dat je eerst je kennis opfrist en je je daarna verdiept en verbreedt met praktijkvoorbeelden. Gedurende het hele programma werk je bovendien aan de opbouw van je persoonlijke case ter voorbereiding van het finale mondelinge bekwaamheidsexamen. Dit doe je met het vak Integratie.

Programma van het eerste jaar voor het postgraduaat gecertificeerd accountant.
Jaar 1: HOGENT studiepunten op de campus afstandsonderwijs
Fiscal Box of knowledge 5 21 uur 14 uur
Oprichting onderneming 4 21 uur 14 uur
Bezoldiging en mobiliteit 4 21 uur 14 uur
Vermogensplanning en roerende inkomsten 4 21 uur 14 uur
Integratie I 3 12 uur 8 uur
Totaal 20 96 uur 64 uur
Programma van het tweede jaar voor het postgraduaat gecertificeerd accountant.
Jaar 2: UGent studiepunten op de campus afstandsonderwijs
Accounting box of knowledge

5

21 uur 14 uur
IFRS en consolidatie 4 21 uur 14 uur
Analyse van de jaarrekening 4 21 uur 14 uur
Analytisch boekhouden en managementaccounting 4 21 uur 14 uur
Integratie II 3 12 uur 8 uur
Totaal 20 96 uur 64 uur
Programma van het derde jaar voor het postgraduaat gecertificeerd accountant.
Jaar 3: Arteveldehogeschool studiepunten op de campus afstandsonderwijs
Interne en externe controle 7 21 uur 14 uur
Onroerend goed 3 21 uur 14 uur
Omvorming/stopzetting van een onderneming account 4 21 uur 14 uur
Financieel beheer 3 21 uur 14 uur
Integratie III 3 12 uur 8 uur
Totaal 20 96 uur 64 uur

Inschrijven.

Online registeren kan vanaf april via webreg.hogent.be. Hou alvast je identiteitskaart en je diploma hoger onderwijs bij de hand.

Meer info over het inschrijvingsproces →

Sfeerbeeld

Nog vragen?

Veelgestelde vragen. 

Nee, een graduaats-, bachelor- of masterdiploma in een economisch domein geeft geen vrijstellingen voor het postgraduaat. Wel kan het zijn dat je diploma voor vrijstellingen zorgt bij het toelatingsexamen tot de stage van het ITAA. Daarvoor moet je een aanvraag doen bij het ITAA zelf.

Heb je een diploma van de banaba toegepaste fiscaliteit? Dan kan je meteen starten bij het tweede jaar van het postgraduaat aan Ugent en krijg je ook in het derde jaar een reeks vrijstellingen op het programma.

Nee, je hoeft je toelatingsexamens nog niet afgelegd hebben bij de start van het postgraduaat. Het is wel aan te raden om hier zo snel mogelijk mee te starten gezien de opleiding dient als ondersteuning tijdens je stage bij het ITAA.

Nee. Als je al gestart bent met je stagetraject bij het ITAA en je hebt al tussentijdse examens afgelegd, weet dan dat het postgraduaat ook hier niet in vrijstellingen zal voorzien. Je hebt de vrijheid om je reeds begonnen traject af te werken en de tussentijdse testen bij het ITAA af te leggen en tegelijkertijd het postgraduaat te volgen. Op het moment dat je jouw maturiteitexamen aanvraagt bij het ITAA heb je de keuze wat je wil verzilveren: de eigen scores van de tussentijdse testen of de vrijstellingen via het postgraduaat.

Er zijn enkel vrijstellingen voor het schriftelijk deel van het bekwaamheids­examen en dit voor de vakken van de tussen­tijdse proeven voor de stagiairs. Deontologie, beroepsnormen en Anti­witwas­wetgeving (AWW) zijn vakken waarover geen tussen­tijdse proeven kunnen afgelegd worden en dus waarvan men ook niet kan vrijgesteld worden voor het schriftelijk deel van het bekwaamheids­examen. Dit zijn vakken die door het ITAA zelf zullen worden afgenomen.

Het is ook zo dat iedereen, ongeacht het gevolgde traject, nog een mondelinge proef moet afleggen. De mondelinge proef peilt in essentie naar de beroeps­maturiteit van de kandidaat en wordt ook door het ITAA zelf afgenomen (ook daar is er geen tussen­tijdse proef voor). In de opleiding wordt op deze mondeling proef grondig voorbereid door de diverse projecten en het opleidings­onderdeel Integratie I, II en III.

De evaluatie gebeurt niet via klassieke examens.

Elke module wordt geïntegreerd geëvalueerd. Dit betekent dat er, naast een schriftelijk test, ook (online) opdrachten of mondelinge verdedigingen gepland staan.

Er wordt per opleidingsonderdeel telkens een mix van evaluatiemethodes voorzien waarbij er zowel individueel als in groep wordt geëvalueerd. Er is dus geen klassieke examenperiode in januari en juni.

Bij het bepalen van de deadlines proberen we zoveel mogelijk de beroepsmatige (fiscale) piekperiodes te vermijden. Je ontvangt een planning bij aanvang van het academiejaar.

Nee. Er is één verplicht fysiek contactmoment per week op maandag. Tijdens dit moment worden aanwezigheden afgenomen en worden de opleidingsuren ook doorgegeven aan ITAA indien je reeds een stagenummer bezit. Deze contactmomenten zijn een combinatie van hoorcolleges en workshops om fiscale probleemstellingen in groep uit te werken.  

Er is wel een online leeromgeving met een leerpad. Niet alle lesinhouden kunnen behandeld worden in de fysieke lessen op maandag. Je zal dus ook een stuk van de leerstof zelfstandig moeten verwerken via de online leeromgeving. Dit kan zowel via kennisclips als via ander leermateriaal. Je doet dit op je eigen tempo. Let wel, alle materie moet telkens per zeven weken afgerond worden.

Ja. Er wordt bij de start en aan het einde van elke les een identiteitscontrole gedaan. De uren van wie al aan de stage begonnen is, worden dan doorgegeven via het platform van ITAA, na afloop van elk opleidingsonderdeel. 
Het is dus belangrijk dat je je ITAA-stagenummer doorgeeft aan de coördinator, zodat de opleidingsuren correct en tijdig worden doorgegeven.

Ja, de opleiding is goedgekeurd voor het Vlaams Opleidingsverlof (VOV). De aanvraag hiervoor verloopt niet via HOGENT maar via je werkgever. Meer info hiervoor vind je via de opleidingsdatabank van de Vlaamse overheid. 

Zit je nog met prak­tische vragen over de opleiding? Ben je nog niet helemaal zeker van je studie­keuze? We helpen je graag verder!

W


Waar?


Dit postgraduaat is een samen­werking tussen HOGENT, UGent en Artevelde­hogeschool. De lessen vinden het eerste jaar plaats op een campus van HOGENT, het tweede jaar op een campus van UGent en het laatste jaar bij Artevelde­hogeschool.


Binnen de samenwerking met het ITAA verkrijg je vrijstellingen voor de opleidingsonderdelen die met succes afgelegd zijn in het postgraduaat. Het ITAA zal steeds zelf de competenties inzake deontologie, beroepsnormen en de professionele maturiteit van de kandidaat verifiëren in het mondelinge bekwaamheidsexamen.

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Toegepaste fiscaliteit

Met de bachelor-na-bachelor toegepaste fiscaliteit word je fiscaal deskundige in dagonderwijs (1 jaar) of in avondonderwijs (2 jaar). Tijdens deze unieke vervolgopleiding leer je de …

Accountancy-fiscaliteit in afstandsonderwijs

Accountancy-fiscaliteit kun je volgen in dagonderwijs of in afstandsonderwijs. Met afstandsonderwijs studeer je op jouw tempo, waar en wanneer het past. Het studiemateriaal is aangepast voor …

Accountancy-fiscaliteit

Accountancy-fiscaliteit is een afstudeer­richting van de professionele bachelor bedrijfsmanagement. Je verwerft een diepgaande kennis van de boekhoud­kundige en fiscale wet­geving. Je …

Accounting administration

In de graduaats­opleiding accounting administration maak je kennis met alle facetten van boekhoud­kundig, fiscaal en financieel werk. In dag­onderwijs (2 jaar) of avond- en …