Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 20 01
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER VOOR HET LAGER ONDERWIJS

Doelstelling

De opleiding steunt op drie belangrijke pijlers: ‘Leefwereld van het kind’, ‘Waarden en normen binnen die leefwereld’ en ‘Waarden en normen in de maatschappij’. Het postgraduaat heeft een theoretisch deel en een praktisch deel. In het theoretisch deel komen onder meer diverse theorieën aan bod over morele ontwikkeling, vrij denken, humanisme en vrijzinnigheid, studie van morele problemen uit de actualiteit,... In het praktische deel komen de vakdidactiek en de stage aan bod.

Inhoud

1. Niet-confessionele zedenleer: theorie uitdieping
In de uitdiepende theoretische cursus gaan we dieper in op een aantal deelaspecten van de morele opvoeding. Hier kunnen we stilstaan bij een beknopt historisch overzicht van filosofen die een theorie over moraal hebben opgebouwd zonder gebruik te maken van religieuze argumenten. Er is ruimte voor het bestuderen van morele vraagstukken uit de actualiteit. We selecteren thema’s uit de actualiteit en toetsen deze aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. We vertrekken van een grote zelfstandige inbreng van de studenten in het onderzoeken van de actuele morele problemen.

2. Niet-confessionele zedenleer: praktijk uitdieping
In het onderdeel praktijk hebben we reeds kennis gemaakt met de vakdidactiek niet-confessionele Zedenleer voor het basisonderwijs. In het uitdiepende onderdeel van de praktijk gaan we dieper in op de studie van de leerplannen niet-confessionele zedenleer, de organisatie van de cursus en de administratieve vereisten. Er dienen in dit onderdeel nog twee lessen geobserveerd te worden naast zestien lessen die gegeven worden in de drie graden van de lagere school. Voor dit onderdeel verwachten we van de aspirant leerkrachten NCZ dat zij actief participeren aan activiteiten die georganiseerd worden binnen het kader van de niet-confessionele zedenleer en/of het vrijzinnig humanisme.

3. Niet-confessionele zedenleer: theorie
Opvoeding is nooit waardevrij. Problemen rond moraal, opvoeding en levensbeschouwing zijn steeds waardegeladen. Vanuit een vrijzinnige humanistische levensbeschouwing funderen we onze morele overtuigingen met filosofische en wetenschappelijke argumenten. In dit opleidingsonderdeel is er ruimte voor de analyse van de levensbeschouwelijke opvoeding. Zodoende komen er verschillende theorieën in verband met waardevorming aan bod. In de interculturele context van het levensbeschouwelijk onderwijs wordt er aandacht besteed aan de interlevensbeschouwelijke dialoog.

4. Niet-confessionele zedenleer: praktijk
In dit opleidingsonderdeel komen de beginselen van de vakdidactiek niet-confessionele zedenleer aan bod. In enkele lessen wordt duidelijk gemaakt wat het verschil is met de gewone lessen in het basisonderwijs. Levensbeschouwelijke vakken kennen geen eindtermen. Binnen de niet-confessionele Zedenleer wordt gewerkt met procesdoelen. Deze procesdoelen sporen met de beginselen van het vrijzinnig humanisme. Om dit aan de lijve te ondervinden dienen de studenten vier lessen in het basisonderwijs te observeren en gaan ze twee lessen niet-confessionele zedenleer geven. Deze lessen worden gepresenteerd in een portfolio.

Doelgroep

Vrijzinnigen met minimaal een professionele bachelor en een getuigschrift van pedagogische bekwaamheid die willen functioneren als bijzonder leermeester NC zedenleer in het lager onderwijs.

Studieduur en -omvang

De opleiding is gespreid over één academiejaar.
De lessen vinden plaats op woendag tussen 14.00 uur en eindigen om 17.45uur.

Getuigschrift postgraduaat "Niet-confessionele Zedenleer voor het lager onderwijs"
Campus Ledeganck
K.L. Ledeganckstraat 8
9000 Gent
Betaald educatief verlof, opleidingscheques en KMO-portefeuille
Het inschrijvingsgeld bedraagt €450,00
Steven Mortier
E steven.mortier@hogent.be

Eerste inschrijving?

Ben je nog nooit eerder ingeschreven aan de Hogeschool Gent?

 • STAP 1 Registreer je online
 • STAP 2 Jouw studieprogramma samenstellen
  Let wel, dit is pas mogelijk vanaf maandag 19 juni. Indien jouw registratie gebeurde vóór 19 juni zal je pas na 19 juni STAP 2 kunnen afwerken. We sturen je hiervoor nog een herinneringsmail.
 • STAP 3 Je inschrijving is pas definitief nadat je een mail hebt verstuurd naar het studentensecretariaat van de opleiding

  fmw.studadmin.ond@hogent.be met de nodige documenten in bijlage (zie verder). Persoonlijk aanmelden is niet nodig.

Hoe, waar en wanneer?

Voor inschrijvingen en de exacte kostprijs richt je tot het studentensecretariaat van de HoGent faculteit Mens en Welzijn.
Je krijgt na inschrijving per mail een factuur per post.
Bij facturatie aan derden: je voegt een bestelbon toe, opgemaakt door jouw werkgever. Dit is VERPLICHT te mailen naar het studentensecretariaat bij de inschrijvingsmail.
Nodige documenten
Stuur een mail naar bovenstaand e-mail adres waarin je bevestigt dat je de webregistratie voltooid hebt. Graag een scan in bijlage van:

 • identiteitskaart/verblijfsvergunning (indien u niet de Belgische nationaliteit heeft): voor- en achterzijde en pasfoto in jpeg-formaat
 • diploma secundair onderwijs
 • diploma hoger onderwijs
 • bij facturatie aan derden: een bestelbon van de werkgever (indien het studiegeld van de opleiding aan de werkgever gefactureerd moet worden)

Eerder al ingeschreven?

Ben je ooit al eens ingeschreven aan de Hogeschool Gent? Dan hoef je geen online registratie te doorlopen.

 • Als je ingeschreven was voor het vorige academiejaar, dan krijg je via e-mail een herinschrijvingsaanvraag samen met een studieprogramma-aanvraag.
 • Was je daarvoor al eens ingeschreven aan de Hogeschool Gent? Neem dan contact op met je studentensecretariaat.