Facebook Pixel Verkort traject kleuteronderwijs - Hogeschool Gent
Foto Verkort traject kleuteronderwijs

Verkort traject kleuteronderwijs.

V

Verkort traject kleuteronderwijs.

 

Heb je al een diploma behaald in het hoger onderwijs en ontdek je nu pas dat je echte passie bij kleuters ligt? Want de ontwikkeling van kinderen tussen 2,5 en 6 jaar is je mateloos beginnen te fascineren? Je vindt dat elk kind recht heeft op een goede start en het is in hun leefwereld dat jij al het verschil wil maken? Twijfel niet langer, dit verkort traject tot leraar kleuteronderwijs is geknipt voor jou.

Brochure downloaden

Volg een online infosessie

Afhankelijk van je vooropleiding studeer je anderhalf tot twee jaar. Werkplekleren valt op maandag.

Sfeerbeeld
Afhankelijk van je voor­opleiding en jouw werk- en privé­situatie, zijn er tal van mogelijk­heden om in te stappen.

Eerste jaar

In het eerste jaar ontdek je de taken van de kleuteronderwijzer(es). Je doet dat door te observeren wat er zich in de kleuterklas afspeelt en door deel te nemen aan het klasgebeuren via werkplekleren en stage. Hierdoor krijg je een brede kijk op het klasgebeuren. Daarnaast ontwikkel je didactische en pedagogische vaardigheden om onderwijsleeractiviteiten te ontwerpen.

Je leert ook hoe je vanuit een specifiek leergebied kleuters kan begeleiden bij hun leer- en ontwikkelingsproces. Je leert hoe je, met behulp van diverse leertools, kinderen stimuleert en hoe je hen helpt zich te ontplooien binnen hun eigen mogelijkheden.

Ten slotte is er ruimte om je eigen competenties in te zetten via een persoonlijk ontwikkelingsplan traject. Dit traject zorgt ervoor dat je net inzet op die vaardigheden waar je vanuit jouw vooropleiding hiaten hebt of kan je verdiepend werken in functie van jouw leerproces.

Daaropvolgend (half) jaar

In het daaropvolgende halve of volledige jaar verschuift het accent op de klas naar de school en de brede leefomgeving van het kind. Via een groot aantal uren stage en werkplekleren krijg je een bredere kijk op je rol als leerkracht-onderzoeker en als partner van de ouders. De focus ligt op de individuele opvolging van kleuters met specifieke onderwijsbehoeften.

Je leert in te spelen op de individuele noden van het kind, vertrekkend vanuit hun totale persoonlijkheidsontwikkeling, interesses en sterktes. Je krijgt inzichten in gedifferentieerd en projectmatig werken en je voert een muzisch project uit op een school.

Bekijk hieronder de mogelijke trajecten.

Staat je diploma niet in de lijst? Het is niet omdat een bepaald diploma niet is opgenomen, dat je geen verkort traject kan volgen. Contacteer voor meer informatie de studie­traject­begeleider van deze opleiding.

Overzicht studietrajectbegeleiders

Bekijk hieronder de mogelijke trajecten.

Staat je diploma niet in de lijst? Het is niet omdat een bepaald diploma niet is opgenomen, dat je geen verkort traject kan volgen. Contacteer voor meer informatie de studie­traject­begeleider van deze opleiding.

Overzicht studietrajectbegeleiders

Mogelijke
trajecten.

Sfeerbeeld
“De werk­plek­dagen zijn een goede voor­berei­ding op de stage. De balans tussen ver­ant­woor­de­lijk­heid nemen en gecoacht worden, zat goed.”

Joyce Verhé
Orthopedagogie als vooropleiding

Verkorte trajecten van de bachelor kleuteronderwijs.
Toegankelijk met het diploma Nog af te leggen studiepunten Minimale studieduur Onderwijstype

Bachelor in het onderwijs: lager of secundair onderwijs. Of elke andere bachelor of master, aangevuld met een specifieke lerarenopleiding.

61 1,5 jaar dagonderwijs of
afstandsonderwijs,
mogelijk in LIO
Bachelor of master in de orthopedagogie 76 2 jaar dagonderwijs of
afstandsonderwijs, mogelijk in LIO
Bachelor of master in de pedagogie van het jonge kind 76 2 jaar dagonderwijs of
afstandsonderwijs, mogelijk in LIO
Bachelor of master in de logopedie én minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in het basisonderwijs 76 2 jaar dagonderwijs of
afstandsonderwijs, mogelijk in LIO
Bachelor of master in de
ergotherapie én minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in het basisonderwijs
76 2 jaar dagonderwijs of
afstandsonderwijs, mogelijk in LIO
Bachelor of master in de kinesitherapie én minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in het basisonderwijs 76 2 jaar dagonderwijs of
afstandsonderwijs, mogelijk in LIO
Bachelor in het sociaal werk 88 2 jaar dagonderwijs
Elke andere bachelor- of masteropleiding 108 2 jaar dagonderwijs
Studiepunten drukken het gewicht uit van een opleidingsonderdeel binnen een opleiding. Eén studiepunt staat voor 25 à 30 uur totale studietijd.

Praktijk.

1

Het volledige traject heb je werkplekleren in de kleuterklas op maandag. Zo leer je hoe een leerkracht met kinderen omgaat en maak je kennis met onze visie op ‘krachtig leren’. 

2

In het eerste jaar ga je twee weken op stage. Het accent ligt op werken in de klas. In het tweede jaar heb je afhankelijk van jouw vooropleiding zes of tien weken stage met het accent op gedifferen­tieerd werken en zorg. Een praktijk­coördinator gaat voor jou op zoek naar de stage­plaats die het beste bij jou past.

3

Samen geven we vorm aan je persoonlijke leerproces via een persoonlijk ontwikkelingsplan. 

Wat na
je diploma?

Werken

Als kleuteronderwijzer(es) kan je op verschillende manieren aan de slag:

  • in het vrije (katholieke), gemeentelijke of gemeenschapsonderwijs
  • in een school met een alternatieve onderwijsvorm (zoals Freinet, Jenaplan, Dalton, Leefschool)
  • in het buitengewoon onderwijs

Elk lerarendiploma dat je behaalt aan een hogeschool of universiteit geeft je de bevoegdheid om les te geven in alle onderwijsnetten van het Vlaamse onderwijs.

Verder studeren

Na de bachelor kleuteronderwijs kan je je op HOGENT verdiepen in het Freinetonderwijs of in niet-confessionele zedenleer en bijzonder leermeester worden of een verkort traject volgen naar een andere (educatieve) opleiding.

Wil je je expertise verder uitbouwen als onderwijsprofessional? Dan is de Masteropleiding Basisonderwijs iets voor jou.

Sfeerbeeld

Nog vragen?

Inschrijven

Zal je de opleiding in dagonderwijs volgen? Dan kan je je onmiddellijk inschrijven.

Kom je in aanmerking voor afstandsonderwijs? Dan moet je eerst een intakegesprek aanvragen via carmen.vansteenkiste@hogent.be.

profielfoto Carmen Van Steenkiste

Carmen Van Steenkiste

Lesgever

Chat met Carmen

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Onderwijs: kleuteronderwijs
Ben je gefascineerd door de ontwikkeling van kinderen tussen 2,5 en 6 jaar? Dan is de bachelor kleuteronderwijs (3 jaar) geknipt voor jou.
lerarenopleidingen
Leraar worden? Hier vind je een overzicht van alle educatieve opleidingen aan HOGENT. Zo weet je meteen welke opleiding het meest geschikt is voor jouw persoonlijke situatie.