Facebook Pixel Projecten - Hogeschool Gent
Foto Projecten

Projecten.

P

Projecten.

HOGENT stelt haar expertise graag concreet ten dienste van het werkveld. Bedrijven, organisaties en overheden kunnen steeds een beroep doen op een team van professionele experten en moderne faciliteiten. Via contractonderzoek, advies op maat en bijscholingen spelen wij in op de specifieke noden van het werkveld en zijn wij een belangrijke partner in innovatie. Bekijk de dienstverleningsmogelijkheden.

HOGENT is een kwaliteitsvolle kennisinstelling en een belangrijke innovatiepartner voor bedrijven, organisaties en overheden. We zetten in op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, multidisciplinair onderzoek en onderzoek in de kunsten.

COM-Power
Communiceren met anderstaligen kan een hele uitdaging zijn voor hulpverleners. Ervaar jij dit ook in je dagelijkse praktijk? Dan ben je hier op het juiste adres. Welkom!  Taal- en …
De externe accountant als dienstverlener voor kmo's

Externe accountants vervullen een sleutelrol in het Europese en Belgische kmo-landschap. Het zijn belangrijke dienstverleners, zeker voor kleinere ondernemingen die vaak geen of onvoldoende doorgedreven expertise in huis hebben over (vrij complexe) boekhoudkundige en fiscale zaken.

 
DReMBa
In de nabije toekomst zullen droogte en waterschaarste een steeds grotere impact hebben op de landbouw­productie. De doelstelling van dit onderzoeksproject is om gerst ook onder droogte zijn …
Duurzame landbouw in Rwanda
Meer voedselzekerheid voor de familiale landbouwers in Zuid-Rwanda door het ontwikkelen van een duurzaam landbouw­model, dat is de nobele doelstelling van dit project. Actieplan ter …
Duurzame rundvleesproductie in het zuidoosten van Vietnam
Gebruikskruisingen van lokale vrouwelijke rundveerassen met hoogrendementsrassen door kunstmatige inseminatie is een manier om op korte termijn én op een duurzame manier de …
Eigen kweek
In veel industrielanden is er opnieuw interesse voor hennep omwille van zijn milieuvriendelijke teelt, duurzame verwerking en veelzijdige toepassingen. Deze revival wordt vooralsnog afgeremd …
Enzubel
Rationeler omspringen met energie is een thema dat alomtegenwoordig is in de Vlaamse industrie. Ook de watersector ontsnapt hier niet aan. Het ENZUBEL-project wil mee het verschil …
FAITH

LifeCity: een gesprektool voor begeleidingsgesprekken rond emoties, talenten, dromen en hulpbronnen van kinderen en jongeren.

Fondsenwerving
Non-profitorganisaties spelen een vitale rol in de Belgische maatschappij. Anders dan commerciële bedrijven, die inkomsten genereren uit economische activiteiten, zijn non-profitorganisaties …
GelijkgeSTEMd

GelijkgeSTEMD, een project van HOGENT en Odisee, wil een netwerk creëren om in de regio Oost-Vlaanderen alle jongeren met talent voor wetenschap en techniek te stimuleren. Zo krijgt ook wie moeilijk de weg vindt naar STEM-opleidingen of –activiteiten mogelijkheden te over om te participeren aan wetenschap en techniek. Het netwerk wil daarvoor, om te beginnen, een platform bouwen om goede praktijkvoorbeelden uit te wisselen.