Facebook Pixel Projecten - Hogeschool Gent
Foto Projecten

Projecten.

P

Projecten.

HOGENT stelt haar expertise graag concreet ten dienste van het werkveld. Bedrijven, organisaties en overheden kunnen steeds een beroep doen op een team van professionele experten en moderne faciliteiten. Via contractonderzoek, advies op maat, studiedagen en navormingen spelen wij in op de specifieke noden van het werkveld en zijn wij een belangrijke partner in innovatie. Bekijk de dienstverleningsmogelijkheden.

HOGENT is een kwaliteitsvolle kennisinstelling en een belangrijke innovatiepartner voor bedrijven, organisaties en overheden. We zetten in op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, multidisciplinair onderzoek en onderzoek in de kunsten.

Duurzame landbouw in Rwanda
Meer voedselzekerheid voor de familiale landbouwers in Zuid-Rwanda door het ontwikkelen van een duurzaam landbouw­model, dat is de nobele doelstelling van dit project. Actieplan ter …
Duurzame rundvleesproductie in het zuidoosten van Vietnam
Gebruikskruisingen van lokale vrouwelijke rundveerassen met hoogrendementsrassen door kunstmatige inseminatie is een manier om op korte termijn én op een duurzame manier de …
Eigen kweek
In veel industrielanden is er opnieuw interesse voor hennep omwille van zijn milieuvriendelijke teelt, duurzame verwerking en veelzijdige toepassingen. Deze revival wordt vooralsnog afgeremd …
Enzubel
Rationeler omspringen met energie is een thema dat alomtegenwoordig is in de Vlaamse industrie. Ook de watersector ontsnapt hier niet aan. Het ENZUBEL-project wil mee het verschil …
FAITH

LifeCity: een gesprektool voor begeleidingsgesprekken rond emoties, talenten, dromen en hulpbronnen van kinderen en jongeren.

Fondsenwerving
Non-profitorganisaties spelen een vitale rol in de Belgische maatschappij. Anders dan commerciële bedrijven, die inkomsten genereren uit economische activiteiten, zijn non-profitorganisaties …
GelijkgeSTEMd

GelijkgeSTEMD, een project van HOGENT en Odisee, wil een netwerk creëren om in de regio Oost-Vlaanderen alle jongeren met talent voor wetenschap en techniek te stimuleren. Zo krijgt ook wie moeilijk de weg vindt naar STEM-opleidingen of –activiteiten mogelijkheden te over om te participeren aan wetenschap en techniek. Het netwerk wil daarvoor, om te beginnen, een platform bouwen om goede praktijkvoorbeelden uit te wisselen.

Grassification
Dit project is tot stand gekomen met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen en het European Regional Development Fund Een huis gebouwd met vezels uit bermgras. Duurzame, goedkope energie uit …
Healthybeet
Veel rundveehouders zoeken naar een derde teelt vanwege beleidsmaatregelen, ziekten en plagen. Ook met het oog op meer veerkracht in de ruwvoeder­bevoorrading. Voederbieten hebben als derde …
Herbiogras
Wereldwijd gaat de biodiversiteit sterk achteruit. Uitgebreide wegennetwerken, industrialisatie, verstedelijking en intensieve landbouw zorgen voor verlies en versnippering van natuurgebieden en …