Facebook Pixel Projecten - Hogeschool Gent
Foto Projecten

Projecten.

P

Projecten.

HOGENT stelt haar expertise graag concreet ten dienste van het werkveld. Bedrijven, organisaties en overheden kunnen steeds een beroep doen op een team van professionele experten en moderne faciliteiten. Via contractonderzoek, advies op maat, studiedagen en navormingen spelen wij in op de specifieke noden van het werkveld en zijn wij een belangrijke partner in innovatie. Bekijk de dienstverleningsmogelijkheden.

HOGENT is een kwaliteitsvolle kennisinstelling en een belangrijke innovatiepartner voor bedrijven, organisaties en overheden. We zetten in op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, multidisciplinair onderzoek en onderzoek in de kunsten.

Herbiogras+
In een uniek veldexperiment vergelijken we verschillende technieken voor graslandherstel. Herstel van soortenrijk grasland is een werk van lange adem. De bodem moet armer en bloeiende kruiden …
HOGENT: partner in Academie Voor De Eerste Lijn

In de Academie Voor De Eerste Lijn bundelen vier universiteiten en zes hogescholen hun krachten, middelen en kennis voor de uitbouw van een sterke eerstelijnszorg in Vlaanderen.

HorseBack
Ben je een paardenfanaat, ruiter, trainer, staleigenaar, producent van materiaal of lid van een paardensportfederatie? En vind je het belangrijk dat prestatie, veiligheid en welzijn in de …
INVRIVI
INVRIVI is een burger­weten­schaps­project waarin kinderen en jongeren kennismaken met de wondere insectenwereld. Met behulp van het educatief materiaal gaan ze aan de slag en worden …
Jongeren met HIV
De afgelopen decennia werd sterke vooruitgang geboekt op vlak van preventie en medische behandeling van HIV en AIDS, maar aanzienlijk minder aandacht ging naar de ondersteuningsnoden en …
lcc-ecotoop
Bij het beheer van gebouwen wordt dikwijls ad hoc gewerkt. Er wordt rekening gehouden met dringende herstellingen, dwingende eisen en occasioneel wordt  een afweging van de energiekosten …
Lokaal brood
Dit project inventariseert succesfactoren voor het tot stand komen van een duurzame korte keten voor brood(producten) met speciale aandacht voor oude bakgranen. Interessant voor landbouwers, …
Naar een innovatieve, pragmatische en science-based selectiemethodiek voor KMO's
Steeds meer organisaties beseffen dat hun menselijk kapitaal hun voornaamste competitief voordeel vormt. De selectie van nieuwe personeelsleden vormt dus een belangrijke sleutel tot succes. Zowel …
Onderwijs en welzijn
Boek vanaf nu beschikbaar! Klik hier voor meer info → Heeft onderwijs welzijn nodig? En vice versa? Kinderarmoede en sociale ongelijkheid stoppen niet aan de schoolpoort. Onbetaalde …
Ruminaai
Schapen en geiten zijn zeer populair op zorg- en kinderboerderijen en worden vaak ingezet in therapie, onderwijs en ontspanning. Er wordt echter te weinig stilgestaan bij de mogelijke nadelige …