Facebook Pixel Logopedie en audiologie - Hogeschool Gent
Foto Logopedie en audiologie

Logopedie en audiologie.

L

Logopedie en audiologie.

Deze opleiding is competentiegericht en afgestemd op de maatschappelijke tendenzen binnen het werkveld van de logopedist/audioloog.

Deze bacheloropleiding stimuleert de zelfstandigheid van de student, maar biedt ook verschillende manieren van begeleiding aan om student te coachen in zijn/haar studieloopbaan.

Het eerste jaar is gemeenschappelijk. Je verkent zowel de logopedie als de audiologie. Vanaf het tweede jaar kan je dan kiezen voor een van beide afstudeerrichtingen.

In de opleiding maken we gebruik van een mix van verschillende didactische werkvormen, zoals theorielessen, praktische oefensessies, discussiegroepen, projectwerk, portfolio, rollenspelen ...

Download hier onze brochure

Neem alvast een kijkje op onze campus

Schrijf je meteen in

Je kan steeds gebruikmaken van het materiaal in de bibliotheek. Daar kan je cd-roms en video’s bekijken en je bekwamen in het afnemen van testen. Het werken met audiogrammen train je in de audiocabines. En je kan oefenen met logopedisch test- en behandelmateriaal in het therapielokaal.

In het eerste modeltraject krijg je al meteen een studieloopbaancoach toegewezen. Die begeleidt je doorheen je volledige traject. Dat traject dient om je eigen competenties in kaart te brengen, je werkpunten te identificeren en die vervolgens aan te pakken. Je sluit je opleiding af met een mooi afgewerkt, persoonlijk portfolio. Een pareltje waarmee je sterker staat bij sollicitaties.

Sfeerbeeld
"Dit is de gelukkigste dag van mijn leven. Dank je wel voor alles! Ik heb me bij HOGENT zo welkom gevoeld en waardeer enorm de persoonlijke begeleiding.

Isabel Martens
oud-student

Verkort traject.

Heb je al een diploma hoger onderwijs op zak? Dan kan je deze bachelor misschien behalen via een verkort traject.

Verkort traject.

Heb je al een diploma hoger onderwijs op zak? Dan kan je deze bachelor misschien behalen via een verkort traject.

De opleiding logopedie en audiologie vormt actieve professionals. Vakmensen die uitstekend zijn voorbereid op de toekomstige uitdagingen van hun beroep. Als student leer je hoe te denken en handelen in een authentieke leeromgeving. En te kijken over de grenzen heen.

Vier kernwaarden taan centraal in de opleiding. Ze zijn essentieel om op een professionele en kwaliteitsvolle manier te handelen: samenwerken, persoonlijke groei, actief verkennen en ontdekken, en kritisch denken.

 Samenwerken

De zorgvraag van de cliënt staat centraal bij elk logopedisch of audiologisch handelen. Om de zorgdoelen te bereiken werkt de logopedist of audioloog samen met zowel de zorgvrager, zijn omgeving als professionals van andere disciplines. De opleiding vormt daartoe cliëntgerichte en betrokken professionals. De student ontplooit zijn sociale en communicatieve vaardigheden en leert constructief en interdisciplinair samenwerken. Vanuit een open houding gaat hij op gepaste wijze om met de diversiteit in de samenleving.

Persoonlijke groei

Eén van de belangrijkste instrumenten die een therapeut heeft is zijn eigen persoonlijkheid. Een vertrouwensband gebaseerd op empathie, aanvaarding en echtheid is de basis van een succesvolle therapeutische relatie. Zelfkennis is dan ook cruciaal om als zorgverlener kwaliteitsvol te kunnen handelen. De opleiding stimuleert daarom continue zelfreflectie en zelfontwikkeling. De student krijgt inzicht in zichzelf en grijpt kansen om zijn persoonlijke groei te realiseren.

Actief verkennen en ontdekken

Levenslang leren is een essentieel onderdeel van het professioneel handelen. De opleiding spoort aan tot een leergierige en dynamische houding. De student heeft aandacht voor nieuwe wetenschappelijke inzichten en tendensen in het werkveld. Hij gaat actief op zoek naar nationale en internationale kennis en ervaringen om die te integreren in de beroepspraktijk. De zelfstandigheid van de student neemt hierbij geleidelijk toe en creatief denken en ondernemingszin worden aangescherpt.

Kritisch denken

Professioneel kwaliteitsvol handelen veronderstelt doordacht, doelgericht en systematisch handelen om zo efficiënt en effectief mogelijk de vooropgestelde doelen te bereiken. Hierbij neemt de logopedist of audioloog zelfstandig weloverwogen beslissingen. De opleiding daagt de student daarom uit om het eigen handelen, leerinhouden en leerervaringen, het beroep en zijn plaats in de samenleving kritisch te benaderen. De student vormt een eigen mening en maakt gepaste keuzes, die gebaseerd zijn op goed onderbouwde argumenten.

Match ik met deze opleiding?

1

Het verschil tussen een rollende 'r' en een 'huig-r'? Dat hoor jij onmiddellijk.

2

Grenzen ken je niet. Alleen maar uitdagingen.

3

Of kinderen helpen met zulke stoornissen? Nog een grotere uitdaging! volwassenen helpen...

4

Je bent gefascineerd door spraak-, taal-, leer-, slik-, gehoor- en evenwichtsproblemen. Of beter: de oplossingen hiervoor.

5

Vrienden omschrijven je als sociaal, empatisch en resultaatgericht.

6

Aan communicatieve skills heb je geen gebrek.

In deze opleiding focussen we vooral op de praktijk. Zo krijg je tijdens de werk­colleges in de drie model­trajecten praktijk­gerichte casussen voor­geschoteld.

 
Eerste jaar

Je maakt kennis met het werkveld van de logopedist en/of audioloog via een kijkstage in het eerste jaar.

Tweede jaar
 • Logopedie: in het tweede jaar loop je gedurende vijf weken drie dagen stage per week.
 • Audiologie: in het tweede jaar loop je gedurende twee periodes van vijf weken drie dagen stage per week.
Derde jaar
 • Logopedie: in het derde jaar loop je gedurende (een van zes en een van acht weken) vijf dagen stage per week.
 • Audiologie: in het derde jaar loop je gedurende twee periodes van zes weken vijf dagen stage per week.

Meer info

Sfeerbeeld

Nog vragen?

Waar kan je deze opleiding volgen?

Deze opleiding wordt aangeboden op campus Vesalius in Gent.

Heb je vragen?

We helpen je graag verder! Neem contact op met de studietrajectbegeleider van jouw opleiding.

Of chat met een van onze (oud-)studenten.

Hoor het 's van een ander!

"Ik zocht een richting die het sociale, educatieve en medische combineert. En dat heb ik gevonden in de opleiding logopedie en audiologie van HOGENT."

Emma Deryckere, student

Hoor het 's van een ander!

"Ik zocht een richting die het sociale, educatieve en medische combineert. En dat heb ik gevonden in de opleiding logopedie en audiologie van HOGENT."

Emma Deryckere, student

Wat na je diploma?

Werken

Als logopedist kan je op
verschillende manieren aan de slag:

 • in het (buiten)gewoon onderwijs
 • in een medisch-pedagogisch centrum
 • in een ziekenhuis
 • in een revalidatiecentrum
 • bij een vroegbegeleidingsdienst
 • als zelfstandig logopedist, in een eigen praktijk of een groepspraktijk

Ook als audioloog zijn er verschillende mogelijkheden:

 • bij een firma in een hoorcentrum
 • in een praktijk van een NKO-arts
 • in het (buiten)gewoon onderwijs
 • in een medisch-pedagogisch centrum
 • in een ziekenhuis
 • in een revalidatiecentrum
 • bij een vroegbegeleidingsdienst
 • als zelfstandige audioloog in een eigen praktijk of groepspraktijk

Verder studeren

Heb je de smaak te pakken en wil je verder studeren? Dat kan! Heb je al logopedie gestudeerd? Dan kan je door één of anderhalf jaar extra te studeren ook het diploma audiologie behalen. De precieze studietijd hangt af van de spreiding van je stages. Heb je je diploma audiologie al op zak? Dan steek je door één extra jaar te studeren ook het diploma logopedie op zak.

Ontdek alle mogelijkheden

Wat je nog moet weten.

Dat een goed taalgevoel voor deze opleiding een extra troef is.

Dat voorkennis van wetenschappelijke vakken zoals wiskunde en fysica geen vereiste is.
We starten met een herhaling van de basiskennis en bouwen verder op. No worries dus!

Dat het altijd mogelijk is om vragen te stellen, zowel tijdens de hoorcolleges als tijdens een monitoraat.

Dat je ook pas in februari deze opleiding kan aanvatten (na een gesprek met de studietrajectbegeleider).

Dat je voor deze opleiding maar liefst twee diploma's kan behalen en dat op slechts vier jaar tijd.