Facebook Pixel Logopedie en audiologie - Hogeschool Gent
Foto Logopedie en audiologie

Logopedie en audiologie.

L

Logopedie en audiologie.

Deze opleiding is competentiegericht en afgestemd op de maatschappelijke tendenzen binnen het werkveld van de logopedist en audioloog. We stimuleren de zelfstandigheid van de student, maar bieden ook verschillende manieren van begeleiding aan om student te coachen in zijn/haar studieloopbaan.

Gemeenschappelijk eerste jaar

Je verkent zowel logopedie als audiologie. Vanaf het tweede jaar kan je dan kiezen voor een van beide afstudeer­richtingen. In de opleiding maken we gebruik van een mix van verschillende didactische werk­vormen, zoals theorie­lessen, praktische oefen­sessies discussie­groepen, project­werk, port­folio, rollen­spelen …

Na deze gemeen­schappelijke basis in het eerste jaar ben je goed geïnformeerd over de inhoud van de jobs, waardoor je een goed door­dachte keuze kan maken voor je verdere loop­baan.

Ontwikkeling

Vanaf het begin van de opleiding werk je aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Samen met lesgevers breng je je eigen competenties in kaart en identificeer je je werk­punten om die vervolgens aan te pakken. Je sluit je opleiding af met een mooi afgewerkt, persoonlijk portfolio. Een pareltje waarmee je sterker staat bij sollicitaties.

Specialisatie vanaf het tweede jaar

Vanaf het tweede jaar kies je voor audiologie of logopedie. Bepaalde lessen worden nog samen georganiseerd maar de specifiek audiologische en logopedische vakken nemen toe doorheen het tweede en derde jaar.

Door deze gemeenschappelijke basis in het eerste jaar, kan je met het ene diploma via een verkort traject ook het andere diploma behalen in 1,5 jaar.

Uitgebreide didactische ondersteuning

Je kan steeds gebruik­maken van het materiaal in de bibliotheek. Daar kan je cd-roms en video’s bekijken en je bekwamen in het afnemen van testen. Het werken met  audiogrammen train je in de audio­cabines. En je kan oefenen met logopedisch test- en behandel­materiaal in het therapie­lokaal.

Sfeerbeeld
"Dit is de gelukkigste dag van mijn leven. Dank je wel voor alles! Ik heb me bij HOGENT zo welkom gevoeld en waardeer enorm de persoonlijke begeleiding."

Isabel Martens
oud-student

Schrijf je meteen in

profielfoto Imke Verlaeckt

Imke

Student

Chat met Imke

Verkort traject.

Heb je al een diploma hoger onderwijs op zak? Dan kan je deze bachelor misschien behalen via een verkort traject.

Verkort traject.

Heb je al een diploma hoger onderwijs op zak? Dan kan je deze bachelor misschien behalen via een verkort traject.

De opleiding logopedie en audiologie vormt actieve professionals. Vakmensen die uitstekend zijn voor­bereid op de toekomstige uitdagingen van hun beroep. Als student leer je hoe te denken en handelen in een authentieke leer­omgeving. En te kijken over de grenzen heen.

Drie kern­waarden staan centraal in de opleiding. Ze zijn essentieel om op een professionele en kwaliteits­volle manier te handelen: inter­disciplinaire zorg, diversiteit als meerwaarde en future proof professionals.

Interdisciplinaire zorg

In de veranderende maatschappij evolueert ook de kijk op zorg. In de huidige context is het belangrijk om zowel aandacht te besteden aan preventie, aan het behandelen van een stoornis in de communicatie en zeker ook aan het begeleiden van de zorgvrager en de omgeving. Het streef­doel is altijd een maximale deelname aan het maatschappelijke leven, ongeacht de aard en de ernst van de stoornis. Onze afgestudeerden zorgen er samen met andere professionals voor dat deze deelname mogelijk gemaakt wordt. Door het bieden van kwaliteits­volle zorg op maat wordt er gestreefd naar een zo hoog mogelijke levens­kwaliteit. Vanuit een stevige basis aan logopedisch-audiologische competenties bepalen zij wat hun rol is om deze doelen te verwezenlijken.

Diversiteit als meerwaarde

De huidige samenleving is multi­cultureel en heel divers. Onze afgestudeerden zien deze diversiteit als een meer­waarde en hebben de sociale en culturele vaardig­heden om hierop in te spelen. Internationale ervaringen en invloeden vormen hen tot pluralistische professionals die een toegevoegde waarde betekenen in deze multi­culturele en diverse samenleving.

Future proof professionals

De huidige samenleving is een snel evoluerende kennis­maatschappij. Onze afgestudeerden zijn daar goed op voorbereid en kunnen daar flexibel mee omgaan omdat ze naast logopedisch-audiologische competenties ook de sleutel­competenties bezitten. Het zijn ondernemende logopedisten en audiologen met zin voor initiatief en creativiteit. Ze werken oplossings­gericht en zijn in staat om complexe informatie kritisch te verwerken en hierover helder te communiceren. Daarnaast zorgen ze voor een blijvende optimalisering van hun professioneel handelen.

Match ik met deze opleiding?

1

Het verschil tussen een rollende 'r' en een 'huig-r'? Dat hoor jij onmiddellijk.

2

Volwassenen helpen met een communicatie- of gehoor­probleem? Boeiend!

3

Of kinderen helpen met zulke stoornissen? Nog een grotere uitdaging!

4

Grenzen ken je niet. Alleen maar uitdagingen.

5

Je bent gefascineerd door spraak-, taal-, leer-, slik-, gehoor- en evenwichts­problemen. Of beter: de oplossingen hiervoor.

6

Vrienden omschrijven je als sociaal, empatisch en resultaatgericht.

In deze opleiding focussen we vooral op de praktijk. Zo krijg je tijdens de werk­colleges in de drie model­trajecten praktijk­gerichte casussen voor­geschoteld.

 

Een voorkennis van wetenschappelijke vakken zoals wiskunde en fysica is geen vereiste. We starten met een herhaling van de basiskennis en bouwen verder op.

Eerste jaar

Reeds in het eerste jaar maak je kennis met het werkveld van de logopedist en/of audioloog tijdens een 3 weken durende stage.

Tweede jaar
  • Logopedie: in het tweede jaar loop je gedurende zes weken drie dagen stage per week.
  • Audiologie: in het tweede jaar loop je gedurende twee periodes van vijf weken drie dagen stage per week.
Derde jaar
  • Logopedie: in het derde jaar loop je in elk semester stage, vijf dagen per week. In het eerste semester heb je zeven weken stage en in het tweede semester acht weken.
  • Audiologie: in het derde jaar loop je gedurende twee periodes van zes à zeven weken stage, vijf dagen per week.

In het derde jaar schrijf je bovendien een bachelorproef. Je wordt daarvoor begeleid door een lesgever en een expert uit het werkveld.

Mag het voor jou allemaal best wat spannender? Dan kan je stage lopen in het buitenland. Zowel binnen als buiten Europa.

Sfeerbeeld

Nog vragen?

Zit je nog met prak­tische vragen over de opleiding? Ben je nog niet helemaal zeker van je studie­keuze? We helpen je graag verder!

IInschrijven

Heb je alle info die je nodig hebt en ben je overtuigd van je studiekeuze?

schrijf je in →

CCursussen inkijken

Wil je al een idee krijgen van welk studiemateriaal je voor de kiezen krijgt? Snuister dan eens in een selectie van onze cursussen.

cursussen inkijken →

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Verkort traject logopedie en audiologie
Heb je al een diploma hoger onderwijs op zak, maar wil je graag nog een bijkomend diploma? Dankzij een verkort traject kan je in een beperkte studietijd een extra diploma logopedie en …
Ergotherapie

In de professionele bachelor ergotherapie leer je hoe je mensen (opnieuw) zo zelfstandig mogelijk kan laten functioneren in zelfzorg, in werk of studies en in vrije tijd. Als ergotherapeut …

Verkort traject ergotherapie
Heb je al een diploma hoger onderwijs op zak, maar wil je graag nog een bijkomend diploma? Dankzij een verkort traject kan je in een beperkte studie­tijd een extra diploma ergotherapie …