Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

ERGOTHERAPIE

 

Studieadvies en studiekeuzebegeleiding

Weet je niet welke studie bij jou past? Twijfel je tussen opleidingen? Wil je advies over structuur en regelgeving hoger onderwijs? Contacteer onze studieadviseur Pascal Van Geit via studieadvies@hogent.be of 09 243 33 89. 

 
Vragen over vrijstellingen of je traject?

Neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van jouw opleiding.

 

Inschrijven

Zeker van je studiekeuze? Dan ben je klaar voor de volgende stap: de inschrijving!

Afbeelding Ergotherapie

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie is een behandelings- en begeleidingsmethode voor personen die beperkt worden door een fysiek letsel of ziekte, psychosociale problemen, cognitieve tekorten, ontwikkelings- of leerstoornissen of verouderingsprocessen.

Als ergotherapeut maak je gebruik van dagelijkse activiteiten die aansluiten bij de leefwereld, de mogelijkheden en de problematiek van de hulpvrager. Je doel is mensen (opnieuw) zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in zelfzorg, in werk of studies en in vrijetijd. Naast het analyseren van deze activiteiten kan je als ergotherapeut terugvallen op een gedegen kennis rond hulpmiddelen en omgevingsaanpassingen, zoals woningaanpassingen en werkpostaanpassingen. 

Opleiding

De opleiding ergotherapie biedt je naast de broodnodige medische en psycho-pedagogische basisinformatie een pakket opleidingsonderdelen gericht op de beroepspraktijk

Drie doelgroepen

De leerinhoud clusteren we rond drie grote doelgroepen: fysieke revalidatie, kinderrevalidatie/ontwikkelingsstoornissen en geestelijke gezondheidszorg. Een bewuste keuze die als een rode draad doorheen je opleiding loopt. Zo leer je stap voor stap de verschillende beroepstaken van een ergotherapeut accuraat uitvoeren voor elke doelgroep. Je leert de cliënt behandelen, begeleiden en stimuleren, zijn mogelijkheden en de handelingsproblemen inventariseren. Je voorziet preventieve zorg, geeft consult en advies. Bij dit laatste gaat bijzondere aandacht naar het aanpassen van de woning, de ruimere omgeving of de werkomgeving.

Naast deze cliëntgerichte competenties leer je ook wat kwaliteitszorg, interdisciplinaire samenwerking, ondernemen en politiek redeneren inhoudt voor een ergotherapeut. Organisatorische vaardigheden zoals het evalueren en bijsturen van een behandelingsmethode of een procedure op basis van wetenschappelijk onderzoek (evidence based practice) of juist het opzetten van praktijkgericht onderzoek komen in je opleiding ruim aan bod.

Toegepaste ergotherapie

De opleiding brengt de student doorheen zijn volledig traject in contact met de kern van het beroep. Dit vindt plaats binnen een authentieke leeromgeving in een nationale en internationale context. De opleiding zet in op vijf belangrijke pijlers of leerresultaatlijnen doorheen de drie modeltrajecten: 

Theorie

Een grondig overzicht van het complete werkveld, inclusief drie grote doelgroepen: fysieke revalidatie, kinderrevalidatie/ontwikkelingsstoornissen en geestelijke gezondheidszorg. Je bestudeert de methodes en middelen eigen aan het beroep.

Keuzes

In modeltraject 3 leg je eigen accenten via je keuze voor bijzondere methodieken of nieuwe tendensen. Je krijgt zowel een professionele verdieping in ergotherapie aangeboden als een verruiming van het beroep. Voor de bachelorproef maak je een eigen keuze in samenspraak met het werkveld.  

Stage

Je loopt in totaal 1.000 uur stage in ziekenhuizen, revalidatiecentra, psychiatrische instellingen, multifunctionele centra (MFC), activiteitencentra, woon- en zorgcentra, scholen, enzovoort. Al in het eerste semester van modeltraject 1 loop je vier weken stage. De opleiding zorgt ervoor dat je in de eerste 2 modeltrajecten óók tijdens stage kennismaakt met de drie verschillende doelgroepen. Zo heb je voldoende geproefd om in modeltraject 3 zelf jouw stage en doelgroep te kiezen. 

Uitgekiende didactiek 

Voor elk opleidingsonderdeel zochten we naar de meest doeltreffende manier om je de vereiste competenties of leerresultaten eigen te maken. Dat leverde een boeiende mix van didactische werkvormen op: hoorcolleges, vaardigheidstraining tijdens werkcolleges, begeleide zelfstudieactiviteiten, een paper schrijven, consulten, leergesprekken, projectgericht werken, studiebezoeken, werkplekleren... De vaardigheidstrainingen oefen je trouwens in goed uitgeruste praktijklokalen. De opleiding kiest bewust voor semesterieel evalueren zodanig dat je tijdens het semester voldoende feedback en sturing krijgt aan de hand van verschillende evaluatie- en feedbackvormen. 

Student als partner

Een goede communicatie met jou staat centraal. Vanaf je eerste jaar heb je nauwe contacten met je docenten. Daardoor is de betrokkenheid langs beide zijden maximaal en kan een eventueel struikelblok snel en efficiënt weggewerkt worden. In het externe visitatierapport van onze opleiding oogsten we precies daarmee veel lof.

Tewerkstellingsmogelijkheden

 • algemene en universitaire ziekenhuizen, revalidatiecentra
 • buitengewoon en inclusief onderwijs, multifunctionele centra (MFC), vroegbegeleidingsdiensten, begeleid wonen
 • psychiatrische centra of verzorgingstehuizen, psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, centra voor geestelijke gezondheidszorg, beschut wonen
 • woon- en zorgcentra, dagverzorgingscentra, dienstencentra
 • beschutte werkplaatsen, diensten arbeidstrajectbegeleiding, centra beroepsopleiding, dag- en activiteitencentra, ontmoetingshuizen
 • voorzieningen rond jeugdzorg
 • centra voor migranten of daklozen, gevangenissen en forensische centra
 • mutualiteiten en thuiszorgwinkels
 • thuiszorg en woningaanpassingen
 • palliatieve diensten
 • eigen zelfstandige zaak als ergotherapeut

Na jouw professionele bachelor in de ergotherapie kan je ook instappen in de master in de ergotherapeutische wetenschap. De masteropleiding bestaat uit een schakeljaar en een masterjaar, dat gezamenlijk wordt ingericht door KU Leuven en UGent.