Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 20 01
fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
+32 (0)9 243 27 00
fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 22 00
fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
+32 (0)9 267 01 00
www.hogent.be/arts
schoolofarts@hogent.be

Sociale media

ERGOTHERAPIE

 

Online inschrijven

Zeker van je studiekeuze? Dankzij de online registratie versnel je de inschrijvingsprocedure voor een opleiding aan de HoGent.

 

Studieadvies en studiekeuzebegeleiding

Weet je niet welke studie bij jou past? Twijfel je tussen opleidingen? Ondersteuning nodig bij jouw studiekeuzeproces? Wil je advies over structuur en regelgeving hoger onderwijs? Contacteer onze studieadviseur Pascal Van Geit via studieadvies@hogent.be of 09/243 33 89. 

 
 

Ergotherapie is een behandelings- en begeleidingsmethode voor personen die beperkt worden door een fysiek letsel of ziekte, psychosociale problemen, cognitieve tekorten, ontwikkelings- of leerstoornissen of verouderingsprocessen.

Als ergotherapeut maak je gebruik van dagelijkse activiteiten die aansluiten bij de leefwereld, de mogelijkheden en de problematiek van de hulpvrager. Je doel is mensen (opnieuw) zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in zelfzorg, in werk of studies en in vrijetijd. Naast het analyseren van deze activiteiten kan je als ergotherapeut terugvallen op een gedegen kennis rond hulpmiddelen en omgevingsaanpassingen, zoals woningaanpassingen en werkpostaanpassingen. 

Opleiding

De opleiding ergotherapie biedt je naast de broodnodige medische en psycho-pedagogische basisinformatie een pakket opleidingsonderdelen gericht op de beroepspraktijk

Drie doelgroepen

De leerinhoud clusteren we rond drie grote doelgroepen: fysieke revalidatie, kinderrevalidatie/ontwikkelingsstoornissen en geestelijke gezondheidszorg. Een bewuste keuze die als een rode draad doorheen je opleiding loopt. Zo leer je stap voor stap de verschillende beroepstaken van een ergotherapeut accuraat uitvoeren voor elke doelgroep. Je leert de cliënt behandelen, begeleiden en stimuleren, zijn mogelijkheden en de handelingsproblemen inventariseren. Je voorziet preventieve zorg, geeft consult en advies. Bij dit laatste gaat bijzondere aandacht naar het aanpassen van de woning, de ruimere omgeving of de werkomgeving.

Naast deze cliëntgerichte competenties leer je ook wat kwaliteitszorg, interdisciplinaire samenwerking, ondernemen en politiek redeneren inhoudt voor een ergotherapeut. Organisatorische vaardigheden zoals het evalueren en bijsturen van een behandelingsmethode of een procedure op basis van wetenschappelijk onderzoek (evidence based practice) of juist het opzetten van praktijkgericht onderzoek komen in je opleiding ruim aan bod.

Theorie ergotherapie

Een grondig overzicht van het complete werkveld, inclusief drie grote doelgroepen: fysieke revalidatie, kinderrevalidatie/ontwikkelingsstoornissen en geestelijke gezondheidszorg. Je bestudeert de methodes en middelen eigen aan het beroep. 

Toegepaste ergotherapie

De opleiding brengt de student doorheen zijn volledig traject in contact met de kern van het beroep. Dit vindt plaats binnen een authentieke leeromgeving in een nationale en internationale context. De opleiding zet in op vijf belangrijke pijlers of leerresultaatlijnen doorheen de drie modeltrajecten: 

 1. Beroepsgericht handelen: De opleiding leert de student handelen binnen diverse settings vanuit een pluralistische en open houding. De student leert de hulpvrager te benaderen als een persoon die deel uitmaakt van een netwerk binnen een ruimer maatschappelijk kader. De klemtoon ligt op de functionaliteit en de participatie van de cliënt.
 2. Onderzoekend handelen: De opleiding motiveert de student om zich te engageren in praktijkgericht onderzoek om vanuit ervaringen van het werkveld handelingen te expliciteren en te systematiseren. De student heeft aandacht voor wetenschappelijke inzichten en tendensen die kunnen ingezet worden in de beroepspraktijk.
 3. Ondernemend en innovatief handelen: De opleiding vormt de student tot een ondernemend professional die zich proactief opstelt. Deze professional heeft het doorzettingsvermogen om probleemoplossend te handelen en is medeverantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking. 
 4. Multiprofessioneel handelen: De opleiding legt de nadruk op multiprofessionele samenwerking en daagt de student uit om vanuit de eigenheid van zijn discipline grenzen te verleggen. De student evolueert naar een teamspeler die ten volle gebruik maakt van sociale en communicatieve vaardigheden. 
 5. Autonoom en reflectief handelen: De opleiding geeft de student de kans om zich maximaal te ontplooien, waarbij beiden aandacht hebben voor autonomie en diversiteit. De opleiding coacht de student tot het gewenste niveau en stimuleert om te excelleren. De student is kritisch en stelt zichzelf en zijn professioneel handelen continu in vraag om blijvend te groeien. 

Keuzes

In modeltraject 3 leg je eigen accenten via je keuze voor bijzondere methodieken of nieuwe tendensen. Je krijgt zowel een professionele verdieping in ergotherapie aangeboden als een verruiming van het beroep. Voor de bachelorproef maak je een eigen keuze in samenspraak met het werkveld.  

Stage

Je loopt in totaal 1.000 uur stage in ziekenhuizen, revalidatiecentra, psychiatrische instellingen, multifunctionele centra (MFC), activiteitencentra, woon- en zorgcentra, scholen, enzovoort. 
Al in het eerste semester van modeltraject 1 loop je vier weken stage. De opleiding zorgt ervoor dat je in de eerste 2 modeltrajecten óók tijdens stage kennismaakt met de drie verschillende doelgroepen. Zo heb je voldoende geproefd om in modeltraject 3 zelf jouw stage en doelgroep te kiezen. 

Uitgekiende didactiek 

Voor elk opleidingsonderdeel zochten we naar de meest doeltreffende manier om je de vereiste competenties of leerresultaten eigen te maken. Dat leverde een boeiende mix van didactische werkvormen op: hoorcolleges, vaardigheidstraining tijdens werkcolleges, begeleide zelfstudieactiviteiten, een paper schrijven, consulten, leergesprekken, projectgericht werken, studiebezoeken, werkplekleren... De vaardigheidstrainingen oefen je trouwens in goed uitgeruste praktijklokalen. De opleiding kiest bewust voor semesterieel evalueren zodanig dat je tijdens het semester voldoende feedback en sturing krijgt aan de hand van verschillende evaluatie- en feedbackvormen. 

Student als partner

Een goede communicatie met jou staat centraal. Vanaf je eerste jaar heb je nauwe contacten met je docenten. Daardoor is de betrokkenheid langs beide zijden maximaal en kan een eventueel struikelblok snel en efficiënt weggewerkt worden. In het externe visitatierapport van onze opleiding oogsten we precies daarmee veel lof.

Tewerkstellingsmogelijkheden

Als ergotherapeut kun je terecht in:

 • algemene en universitaire ziekenhuizen, revalidatiecentra
 • buitengewoon en inclusief onderwijs, multifunctionele centra (MFC), vroegbegeleidingsdiensten, begeleid wonen
 • psychiatrische centra of verzorgingstehuizen, psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, centra voor geestelijke gezondheidszorg, beschut wonen
 • woon- en zorgcentra, dagverzorgingscentra, dienstencentra
 • beschutte werkplaatsen, diensten arbeidstrajectbegeleiding, centra beroepsopleiding, dag- en activiteitencentra, ontmoetingshuizen
 • voorzieningen rond jeugdzorg
 • centra voor migranten of daklozen, gevangenissen en forensische centra
 • mutualiteiten en thuiszorgwinkels
 • thuiszorg en woningaanpassingen
 • palliatieve diensten
 • eigen zelfstandige zaak als ergotherapeut

Na jouw professionele bachelor in de ergotherapie kan je ook instappen in de master in de ergotherapeutische wetenschap. De masteropleiding bestaat uit een schakeljaar en een masterjaar, dat gezamenlijk wordt ingericht door KU Leuven en UGent.