Facebook Pixel Bachelor in het vastgoed, afstudeerrichting vastgoed - Hogeschool Gent
Foto Bachelor in het vastgoed, afstudeerrichting vastgoed

Vastgoed.

V

Vastgoed.

Vastgoed is meer dan panden verkopen. Ook projectontwikkeling, vastgoedbeheer, syndicschap, rentmeesterschap en vastgoedexpertise zijn belangrijke deeldomeinen die je als vastgoedstudent leert kennen. Typerend zijn je commerciële flair, je mensgerichte aanpak en je overtuigingskracht.

We starten op pandniveau en schakelen daarna over op ontwikkeling en beheer. Het laatste jaar loopt over van de praktijk. Het eerste semester is een volledig stagesemester: je loopt stage als bemiddelaar in een klassiek vastgoedkantoor. Via projectwerk op school word je tegelijk weerbaar gemaakt voor de complexiteit van het beroep. Dat doe je door in kleine groepjes aan reële vraagstukken uit de praktijk te werken.

Tijdens het laatste semester kies je voor een verdiepend traject met bijbehorende tweede stage of een vorm van werkplekleren vanuit:

 • het profiel van beheerder
 • het profiel van projectontwikkelaar
 • het profiel van vastgoeddeskundige
Wat ga ik concreet leren?
 • Je gaat dieper in op de bouwtechnische, ruimtelijke en ethische aspecten van het beroep.
 • Je leert bemiddelen bij verschillende soorten vastgoedtransacties, maar ook beheren en ontwikkelen, in verschillende talen en met juridische en fiscale kennis van zaken.
 • Je start bouwpromotieprojecten op vanuit een project- en procesmatige aanpak.
 • Je verwerft kennis en inzichten in vastgoed- en woonmarkten, leert vastgoed waarderen en analyseren en wordt een expert in tal van deeldomeinen binnen de vastgoedsector.
 • Je voert alle bijbehorende administratieve formaliteiten feilloos uit.

Wil je al een idee krijgen van welk studiemateriaal je voor de kiezen krijgt? Snuister dan eens in een selectie van onze cursussen.

Sfeerbeeld
"Ik ben een 23-jarige studente vastgoed aan HOGENT. Na een lastige studie­zoektocht zit ik eindelijk op mijn plek. Ik combineer nu het eerste en het tweede jaar. Heb je vragen over het verschil in aanpak tussen HOGENT en UGent? Ik help je graag verder."

Annelies Walravens
student

Chat met Annelies

Het beroep van mijn dromen.

In het derde jaar kies je een beroepsprofiel dat voldoet aan je voorkeuren en persoonlijkheid. Je wordt volledig klaargestoomd voor het beroep van jouw dromen.

Het beroep van mijn dromen.

In het derde jaar kies je een beroepsprofiel dat voldoet aan je voorkeuren en persoonlijkheid. Je wordt volledig klaargestoomd voor het beroep van jouw dromen.

In het derde jaar
kan je je specialiseren.

Vastgoed is uiteraard meer dan koop-verkoop en/of huur-verhuur. In de specialisatie vastgoedbeheerder word je expert in operationeel, tactisch en strategisch vastgoedbeheer. Je combineert specifieke juridische, bouwtechnische en financieel-economische kennis om in te grijpen op het beheer van vastgoed en zo te zorgen voor het best mogelijke resultaat. Je vertrekt vanuit de onderhoudsstaat (conditiemeting) van een vastgoedobject met aandacht voor de levenscycluskosten. Op basis daarvan stel je een intelligente meerjarenbegroting op om de exploitatie van dat vastgoedobject te optimaliseren. 

Zowel vanuit een kostenefficiënte benadering als syndicus als vanuit een rendementseis op pand- of portefeuilleniveau als rentmeester adviseer je de opdrachtgever om tot het beste eindresultaat te komen.

De syndicus is de (rechts)persoon die instaat voor het beheer en de vertegenwoordiging van een mede-eigendom (bijvoorbeeld een appartementsgebouw). Dit beheer heeft louter betrekking op de gemeenschappelijke delen van een gebouw (bijvoorbeeld: lift, gevel, dak, gang, tuin, enz.). Concreet is de taak van de syndicus om het samenleven in een mede-eigendom correct en vlot te laten verlopen en zorgt de syndicus dat de beslissingen met betrekking tot de gemene delen niet aan de willekeur van de individuele eigenaars overgelaten zijn.

Naast het organiseren van het beheer adviseren rentmeesters op het gebied van onder andere grondzaken, grondbeleid, overdracht van eigendom, pacht, erfpacht, onteigening, vestigen van zakelijke rechten, schadevergoeding, waardering van vastgoed, fiscale aspecten, juridische aspecten (zoals illegaal grondgebruik en verjaring), planologische vraagstukken, bestemmingswijziging en gebiedsontwikkeling. Een rentmeester is gericht op de lange termijn. Hiermee onderscheidt de rentmeester zich van de makelaar, die meestal kort aan een opdrachtgever gebonden is.

Grote bedrijven (retailers, banken, ...) hebben vaak een eigen vastgoedafdeling en zoeken vastgoedbeheerders om het vastgoed van het bedrijf optimaal in te zetten en te laten renderen.

Het beroepsprofiel projectontwikkelaar bereidt je voor op de rol van junior projectontwikkelaar binnen een grotere organisatie. Je ondersteunt of leidt een vastgoedproject in de voorbereiding, grondacquisitie, realisatie en uitgifte. Daarbij wordt de nadruk gelegd op het haalbaarheidsonderzoek aan de hand van een oefening van gebiedsontwikkeling.

Je wordt ondergedompeld in de drie dimensies van projectmanagement: kwaliteit, budget en planning. Je krijgt een praktijkgerichte training in de communicatieve en onderhandelingsvaardigheden die van belang zijn voor de brede samenwerkingsstructuren van een projectontwikkelaar. Je verkent de sector van de projectontwikkeling en maakt kennis met de nieuwste innovaties binnen dit domein.

In dit beroepsprofiel bereiden we jou voor op een functie binnen het middle-management en/of als deskundige in een vastgoedkantoor. Naast de nodige people management skills zal je met de nodige hard skills ondersteuning kunnen bieden in het aansturen van een organisatie en in het financieel interpreteren van cijfers.

Je verkent verder de brede vastgoedsector op haar innovaties en duurzame ontwikkelingen en kiest hierin een rol die je graag zou opnemen. Wie ben ik als manager? Welke rol wil ik vervullen als deskundige? Vanuit je eerste ervaringen in de vastgoedsector, ontwikkel je een professioneel profiel.

Doorgedreven marktkennis is essentieel in de vastgoedsector, zowel van verschillende deelmarkten (kantoren, retail, logistiek, agrarisch, …) als van verschillende (inter)nationale regio’s. Jouw onderzoeks- en analysemethodes worden verder ontwikkeld met het oog op specifieke dienstverlening: waarderingen, haalbaarheidsanalyses, concurrentieanalyses, … Tenslotte staat ook eigendomsanalyse van vastgoed op het programma. Specifieke expertisedomeinen zoals plaatsbeschrijvingen, grensbepalingen en onteigeningen komen hierbij aan bod.

Match ik met vastgoed?

1

Je staat bekend om je commerciële flair.

2

Je houdt ervan met mensen om te gaan en hen te overtuigen van je aanbod.

3

Je wil graag bemiddelen om vastgoed te verkopen, verhuren of beheren.

4

Op een integere manier.

5

Je hebt zin om als vastgoeddeskundige op te treden.

6

Of om de wereld van projectontwikkeling te ontdekken.

Wat na je diploma?

Werken

Vastgoed biedt je een brede waaier aan toekomstmogelijkheden.

Zo kun je met je diploma aan de slag als vastgoedmakelaar, syndicus of rentmeester na een bijkomende beroepsstage van 200 dagen. Na je diploma kun je ook in tal van bedrijven en organisaties aan de slag, onder andere door de verdiepende profielkeuze in het laatste jaar.

Bijvoorbeeld bij een:

 • projectontwikkelaar of bouwpromotor
 • bouwbedrijf met eigen een afdeling projectontwikkeling
 • financiële instelling
 • pensioen- of verzekeringsmaatschappij
 • overheidsdienst
 • sociaal verhuurkantoor of sociale huisvestingsmaatschappij
 • vastgoedafdeling van een grote onderneming

Als vastgoedprofessional beschik je over een brede basis als vastgoedbemiddelaar waarmee je intermediair kunt optreden bij verkoop, verhuur en beheer van vastgoed. Door de inhoudelijke verdieping tijdens het laatste jaar, ben je ook in staat om waardevol advies aan te bieden als vastgoeddeskundige, expertise aan te leveren binnen projectontwikkeling of je op te werpen als beheerexpert van gebouwen. Uiteraard kun je ook kiezen voor een loopbaan als zelfstandige met een eigen kantoor.

Verder studeren

Heb je de smaak te pakken en wil je achteraf verder studeren? Dan kun je je een jaar langer blijven verdiepen. Je kan je vervolmaken door een of twee andere aangeboden beroepsprofielen binnen de afstudeerrichting te volgen. Na een of twee bijkomende semesters ben je een ware vastgoedspecialist.

Ook het postgraduaat vastgoedbeheer kan je helpen om verder te professionaliseren. Dat kan onmiddellijk na je studie of na enkele jaren in het werkveld te hebben gestaan. In bepaalde modules nemen tal van gastsprekers je mee in de wereld van de bijzonderheden van beheeractiviteiten.

Ontdek alle mogelijkheden

Sfeerbeeld

Nog vragen?

Zit je nog met prak­tische vragen over de opleiding? Ben je nog niet helemaal zeker van je studie­keuze? We helpen je graag verder!

IInschrijven

Heb je alle info die je nodig hebt en ben je overtuigd van je studiekeuze?

schrijf je in →

CCursussen inkijken

Wil je al een idee krijgen van welk studiemateriaal je voor de kiezen krijgt? Snuister dan eens in een selectie van onze cursussen.

cursussen inkijken →

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Vastgoed in afstandsonderwijs
Vastgoed kan je zowel in dagonderwijs als in afstandsonderwijs volgen. Afstandsleren is interessant voor wie al dan niet al een diploma heeft en opnieuw wil studeren. Voor wie denkt aan …
Verkort traject vastgoed
Heb je al een diploma hoger onderwijs op zak, maar wil je graag nog een bijkomend diploma? Dankzij een verkort traject kan je in een beperkte studietijd een extra diploma behalen. …
Vastgoedbeheer

Heb je al een bachelor vastgoed of landmeten behaald? Verfijn jouw kennis met het postgraduaat vastgoedbeheer. Je hebt één namiddag per week les gedurende één …

Financie- en verzekeringswezen
Het loketwerk dat we kennen van vroeger is verleden tijd. Maar dat maakt de job net uitdagender. Want je zal meer een adviserende rol opnemen in financiën en verzekeringen. Daarvoor heb je …
Verkort traject bedrijfsmanagement
Heb je al een diploma hoger onderwijs op zak, maar wil je graag nog een bijkomend diploma? Dankzij een verkort traject kan je in een beperkte studietijd een extra diploma behalen.
Energiedeskundige type A

In de gereglementeerde vorming energie­deskundige type A leer je energie­prestatie­certificaten (EPC's) opmaken. Deze verplichte documenten tonen aan hoe energie­zuinig gebouwen …