Foto Energiedeskundige type A

Energie-deskundige type A.

Wie het beroep van energiedeskundige type A wil uitoefenen, kan bij HOGENT terecht als erkend opleidingsverstrekker.

Om het EPC, het verplichte energieprestatiecertificaat, te kunnen uitreiken bij bemiddeling in verkoop en verhuur, moet je eerst een door het Vlaams Energieagentschap erkende opleiding volgen en slagen voor het examen.

De gereglementeerde vorming bestaat uit vijf lesdagen en één examendag met volgende inhoud:

 • Wetgevend kader, opbouw van het inspectieprotocol
 • Basis bouwfysica en basis technische installaties
 • Basis technische installaties en opbouw van de EPC-software
 • Praktijkoefeningen, inoefenen van de EPC-software
 • Plaatsbezoek, case en dataverzameling, opbouw van het EPC-certificaat
 
Sfeerbeeld
Schrijf een collega of jezelf bij ons in en haal (een update van) het certificaat binnen.

Nieuw EPC vanaf
4 januari 2019.

Het examen.

Voorwaarden voor deelname
 • Je beschikt over een getuigschrift (jonger dan 11 maanden) van deelname aan de erkende opleiding van energiedeskundige type A of een brief van het VEA waarin het examen als sanctie staat opgegeven.
 • Je hebt het inspectieprotocol, slides, notities en een rekenmachine in de aanslag om naar het examen te vertrekken.
 • Je beschikt over de app Itsme om éénmalig in te loggen in de energieprestatiedatabank. Dit kan eventueel ook met sms. Een eID kaartlezer is niet toegestaan. Let op: de app moet op voorhand geïnstalleerd en gekoppeld zijn met uw identiteitskaart.
Inhoud
 • Een inleiding tot de bouwfysica en technische installaties (verwarmingsinstallaties, sanitair warm water, ventilatie, koeling, zonneboiler en fotovoltaïsche cellen)
 • Het wetgevend kader (o.a. Energiebesluit 19 november 2010 en de ministeriële besluiten in uitvoering van dit besluit)
 • Het inspectieprotocol
 • De werking van de certificatiesoftware
 • De werking van de energieprestatiedatabank
Praktisch

Het examen duurt in totaal vier uur en bestaat uit twee delen. Het theoretische deel bestaat uit twintig meerkeuzevragen over het volledige inspectieprotocol en duurt een uur. Er wordt geen giscorrectie of hoge cesuur toegepast. Het theoretische gedeelte staat op 30% van de punten.

Voor het praktische gedeelte van het examen trekken we drie uur uit. Je krijgt een case over een woning waarover 15 tot 20 vragen worden gesteld. Om op de vragen te kunnen antwoorden moet de oefening worden ingegeven in de EPC-software van het VEA. Deze case staat op 70% van de punten.

Beide delen zijn open boek.

Intake.

Ben jij een oud-student van de bachelor vastgoed of een master of science in de industriële wetenschappen bouwkunde/landmeten? En kan je ons de nodige studiebewijzen bezorgen? Dan kan je je wellicht meteen inschrijven.

Voor alle andere instromers, bijvoorbeeld uit het domein van de architectuur of bouwkunde is de opleiding toegankelijk na een uitgebreider intakegesprek.

Praktisch.

locatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1
9000 Gent

Parkeren mogelijk in de parking van het Station Gent Sint-Pieters.

lesdata

 • 3, 10, 17 en 24 oktober 2019 van 13 tot 19 uur
 • 7 en 14 november 2019 van 13 tot 19 uur

C-gebouw, lokaal C0.008

examendata

 • 21 november 2019 van 13 tot 19 uur

C-gebouw, lokaal C2.003

certificaat

HOGENT maakt de deelnemerslijst over aan het VEA.

 

prijs

De permanente vorming kost 600 euro. In de prijs zijn twee examenkansen inbegrepen. De lessen al gevolgd, maar tot op heden nog niet geslaagd voor het examen? Dan betaal je 300 euro voor één examenkans.

Deze gereglementeerde vorming komt niet in aanmerking voor opleidingscheques of betaald educatief verlof. Heb je toch nog vragen over tijdskrediet, Vlaams zorgkrediet, loopbaanonderbreking, Vlaams opleidingsverlof of andere financiële ondersteuning? Neem dan contact op met STUVO via zorg@hogent.be

Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.O101616 Meer info: vlaio.be

contact

energiedeskundigeA@hogent.be
09 243 27 24

Bezorg ons jouw hoogst behaalde relevante diploma of bewijs. Bij een positief advies, krijg je de instructies voor inschrijven.

Intake aanvragen