Foto Educatieve graduaatsopleiding

Educatieve graduaatsopleiding.

E
Word jij de praktijkleraar die vanuit een stevige praktijkbasis en liefde voor het vak jongeren inspireert en motiveert? Iemand die leer- en ontwikkelkansen biedt voor elke leerling, sterk samenwerkt binnen een schoolteam, een maatschappelijk engagement opneemt en bijdraagt aan kwaliteitsontwikkeling van het vak en de school. Word jij de leraar die future proof in het werkveld staat: leergierig, verantwoordelijk, flexibel, …?
Dan is deze lerarenopleiding beslist iets voor jou. De opleiding is toegankelijk voor wie een diploma secundair onderwijs bezit en minimaal 3 jaar nuttige beroepservaring heeft opgedaan in de vakken die hij of zij wil onderwijzen.

Je kan deze lerarenopleiding starten in september en in februari van elk academiejaar. Alle vakken lopen over één semester en worden aangeboden op verschillende lesdagen. Je kan kiezen uit drie verschillende trajecten: standaardtraject, intensief traject of LIO-traject.

Standaardtraject
in 2,5 tot 3 jaar

Je wil de lerarenopleiding combineren met je job en/of je gezin? Dan is dit het meest geschikte traject voor jou.

Het biedt je heel wat flexibiliteit en loopt over tweeënhalf tot drie academiejaren. Naargelang de studielast die voor jou mogelijk is, spreid je de opleiding over vijf à zes semesters. Reken daarbij op twee avonden of één lesdag (twee dagdelen) per week. Naast het voorgestelde standaardtraject tekenen wij graag een individueel traject voor je uit. Dat stemmen we volledig af op jouw persoonlijke job- en gezinssituatie.

Intensief traject
van 1,5 jaar

Combineer je de lerarenopleiding niet met een job? Ben je overdag vrij en de hele week beschikbaar voor lessen en stageopdrachten?

Dan kan je instappen in het intensief traject. Je opleiding werk je dan af in anderhalf jaar. Je volgt twee dagen per week les (overdag). De andere dagen gebruik je om de leerstof te verwerken, opdrachten uit te voeren of stage te lopen. Studenten die via een zogenaamd OKOT-traject van de VDAB instromen, volgen hetzelfde traject. OKOT staat voor onderwijskwalificerend opleidingstraject.

Leerkracht in opleiding
in 2 jaar

Geef je al les op een school? Dan kom je in aanmerking voor het zogenaamde LIO-traject. LIO staat voor ‘leraar in opleiding’. Het is een uiterst flexibel traject met verschillende instapmomenten. Dit traject kan je volgen na het afwerken van een theoretisch didactisch basisgedeelte.

Als LIO’er voer je voor dertig studiepunten praktijkopdrachten uit op de school waar je tewerkgesteld bent. Je doet dus aan werkplekleren op je eigen school. Voor de overige vakken van de lerarenopleiding volg je het standaardtraject, met dezelfde flexibele mogelijkheden die dat traject je biedt.

Wil je graag overstappen van het standaardtraject naar het LIO-traject (en vice versa)? Ook dat is perfect mogelijk. De LIO-lerarenopleiding duurt twee academiejaren (of vier semesters). Dat is inclusief het eerste jaar in het standaardtraject, waarin je minstens het vak algemene didactiek volgt. Het gedeelte werkplekleren komt aan bod tijdens het tweede academiejaar. De ondersteunende sessies van dit traject volg je op zaterdagvoormiddag op de campus Schoonmeersen.

Je staat er niet alleen voor.

Een team met veel expertise en goesting staat voor je klaar. Ze zullen je persoonlijk begeleiden, groepstrainingen organiseren, je tal van tips en tricks aanreiken, ...

Wat na je diploma?

Als je de opleiding succesvol voltooit, ontvang je het diploma van ‘educatief gegradueerde voor het secundair onderwijs’. Met dat diploma mag je zowel technische als praktijkvakken geven in het secundair onderwijs. Maar je kan er ook mee aan de slag in het volwassenenonderwijs en in het vormingswerk.

Welke vakken mag je geven?

Dat hangt af van het diploma dat je hebt behaald en je beroepservaring. Wil je weten welke lessen je later aan jongeren of volwassenen kan geven? Surf dan naar de website van het departement onderwijs. Je kan op twee manieren zoeken:

  • Van vak naar diploma: zo kan je nagaan welke diploma's vereist zijn om een bepaald vak te mogen onderwijzen.
  • Van diploma naar vak: zo kan je nagaan welke vakken je mag onderwijzen met een bepaald diploma.

Tijdens de eerste lessen van de opleiding kijken we dit grondig na voor elke student.
Je vraag over je vakbevoegdheid kan je ook mailen naar het departement Onderwijs via onderwijsbevoegdheid.secundaironderwijs@vlaanderen.be.

Of je kan bellen naar het gratis nummer 1700. Dat is het centrale contactpunt van de Vlaamse overheid. Je kan er tijdens werkdagen van 9 tot 19 uur met al je vragen terecht.

    Waar kan je deze opleiding volgen?

    Gent, campus Schoonmeersen

    Heb je vragen?

    Wil je meer info over de inhoud, de manier van evalueren, de werkvormen of de gewenste begin- en eindcompetenties? Mail naar pascale.vanwijnsberghe@hogent.be.