Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 20 01
fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
+32 (0)9 243 27 00
fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 22 00
fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
+32 (0)9 267 01 00
www.hogent.be/arts
schoolofarts@hogent.be

Sociale media

COACHING, SUPERVISIE EN TEAMBEGELEIDING

DOEL

Tijdens deze tweejarige opleiding (15 lesdagen per academiejaar) maak je intensief kennis met verschillende inspirerende denkkaders: 

 • systeemdenken
 • creative coachen en neurolinguïstisch programmeren
 • oplossingsgericht coachen (solution focused)
 • kernkwadranten

We trainen jou in het toepassen van deze denkkaders zodat je zelfstandig aan de slag kan als teamcoach, personal coach en supervisior/intervisor.

LESDATA

Download hier de planning van de lessen.
 

DOELGROEP

In dit postgraduaat willen wij ons richten naar alle begeleiders die vanuit hun functie bezig zijn met het aansturen van teams of individuen of die hier in de toekomst mee aan de slag willen. Teambegeleiders, externe coachen, supervisoren, stagebegeleiders,... die groepen of individuen begeleiden in hun professionele loopbaan.

Kandidaat-cursisten die nog geen ervaring hebben in het begeleiden van teams of individuen, kunnen ook deelnemen aan deze opleiding. Deze kandidaat-cursisten moeten het mandaat hebben van hun leidinggevende om af en toe een aantal zaken uit te proberen in hun praktijk. Bijvoorbeeld bij het begeleiden van een stagiaire, cliënt of een teamvergadering.

TRAINERS

Ann De Wilde is trainer-coach, verbonden aan de Hogeschool Gent - Faculteit Mens en Welzijn. Ze werkte in Justitieel Welzijnswerk Brugge en gaf o.a. coaching in de gezondheidsschool, vroedvrouwenpraktijken, RVA, VDAB, Colruyt en tal van andere organisaties. Ze coacht mensen bij het vinden, vertellen en delen van verhalen bij belangrijke veranderingen in het leven. Ze zoekt naar verhalen over kracht, strijd, overwinning, verhalen over eenzaamheid en verbinding. Ze nodigt mensen uit de verhalen zelf te vertellen en ze op een creatieve manier vorm te geven. Ook put ze uit diverse creatieve werkvormen als dans, gedichten, tekeningen en storytelling om een gevoel van eenheid te creëren.  Haar waarden als creative coach zijn bewust naïef, gevoeld, direct en oorspronkelijk en haar focus is om mensen mee te nemen in veranderingen. Het transformationeel leiderschap, wat in ieder van ons aanwezig is, in te zetten bij overgangsmomenten. Inbrengen van creativiteit, intuïtie, lichaam, emotie, pre-reflectie en reflectie om met een realistische hoop mensen dichter bij een voller leven te brengen.

Chris Van Dam heeft een jarenlange ervaring als teamcoach, personal coach, intervisor en trainer in de non-profit. Hij werkt als praktijklector aan de Hogent (Faculteit Mens en Welzijn). Daarnaast is hij staflid in het Korzybski Instituut. Als coach heeft Chris nog volgende kortdurende opleidingen gevolgd: Train de trainer ‘Kernkwadranten’, Oplossingsgerichte coaching en management, Progressiegericht werken, Burn-out coach en Lichaamstaal Practitioner.

Beknopte bibliografie:

 • De Spiegel. Krachtig coachen vanuit gestalt- en oplossingsgericht denken met aandacht voor zelfreflectie, Academia Press, Gent, 2013
 • Praktijkboek over oplossingsgericht werken en visualisaties bij mensen met een verstandelijke beperking (i.s.m. C. De Rijdt en B. Serrien), Garant, Antwerpen, 2014
 • Coachen naar verandering, Intersentia, Antwerpen, 2015
 • Mama, papa, weet je…? Ik heb kwaliteiten, Academia Press, Gent, 2015
 • Intervisie ... een weg naar verandering, Intersentia, Antwerpen, 2016

Verder heeft Chris verscheidene artikels geschreven voor het tijdschrift Agora, Sozio, Balans, Coachend Vlaanderen en een gastbijdrage voor het boek Emotionele ontwikkeling in verbinding, Filip Morisse e.a.

Agnès Biltris is 20 jaar werkzaam aan de Hogeschool Gent in de lerarenopleiding en in het sociaal agogisch veld. Zij is vooral actief in het pedagogisch- didactische veld en in de opleiding vooral bezig met inzichten rond leren en veranderen, motiveren, … Zij heeft veel ervaring met het werken met portfolio in diverse opleidingen en met begeleiden van het zelfgestuurd leren. En is actief geweest in meerdere ESF projecten rond competentieontwikkeling bij leidinggevenden en medewerkers (selflead, complead, WISE). Leergroepen begeleiden en workshops maakten daarvan vaak deel uit. Ook is ze gecertificeerd als coach vanuit de systeemtheoretische benadering bij de Interactie Academie in Antwerpen.

Alle trainers kunnen gecontacteerd worden voor een inservice-training of coaching.

Om de opleiding voor een breed publiek toegankelijk te maken hanteren wij een democratische prijssetting. De opleiding geeft recht op educatief verlof.

afgestudeerden blikken terug op de opleiding

Getuigschrift postgraduaat coaching, supervisie en teambegeleiding

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1
Gebouw B
9000 Gent
09 243 26 31

Betaald educatief verlof, opleidingscheques en KMO-portefeuille

Infomoment 21 april 2018 van 10.30 tot 12 uur in de sporthal (lokaal 0.026).

Het inschrijvingsgeld bedraagt €1.850

Chris Van Dam
fmw.postgraduaat.coaching@hogent.be

Infomoment 21 april 2018 van 10.30 tot 12 uur in de sporthal (lokaal 0.026).

Voor wie en toelatingsvoorwaarden

Eerste inschrijving?

Ben je nog nooit eerder ingeschreven aan de Hogeschool Gent?

 • STAP 1 Registreer je online
 • STAP 2 Jouw studieprogramma samenstellen
  Let wel, dit is pas mogelijk vanaf maandag 19 juni. Indien jouw registratie gebeurde vóór 19 juni zal je pas na 19 juni STAP 2 kunnen afwerken. We sturen je hiervoor nog een herinneringsmail.
 • STAP 3 Je inschrijving is pas definitief nadat je een mail hebt verstuurd naar het studentensecretariaat van de opleiding fmw.studadmin.soag@hogent.be met de nodige documenten in bijlage (zie verder). Persoonlijk aanmelden is niet nodig.

Hoe, waar en wanneer?

Voor inschrijvingen en de exacte kostprijs richt je tot het studentensecretariaat van de HoGent faculteit Mens en Welzijn.
Je krijgt na inschrijving per mail een factuur per post.
Bij facturatie aan derden: je voegt een bestelbon toe, opgemaakt door jouw werkgever. Dit is VERPLICHT te mailen naar het studentensecretariaat bij de inschrijvingsmail.
Nodige documenten
Stuur een mail naar bovenstaand e-mail adres waarin je bevestigt dat je de webregistratie voltooid hebt. Graag een scan in bijlage van:

 • identiteitskaart/verblijfsvergunning (indien u niet de Belgische nationaliteit heeft): voor- en achterzijde en pasfoto in jpeg-formaat
 • diploma secundair onderwijs
 • diploma hoger onderwijs
 • bij facturatie aan derden: een bestelbon van de werkgever (indien het studiegeld van de opleiding aan de werkgever gefactureerd moet worden)

Eerder al ingeschreven?

Ben je ooit al eens ingeschreven aan de Hogeschool Gent? Dan hoef je geen online registratie te doorlopen.

 • Als je ingeschreven was voor het vorige academiejaar, dan krijg je via e-mail een herinschrijvingsaanvraag samen met een studieprogramma-aanvraag.
 • Was je daarvoor al eens ingeschreven aan de Hogeschool Gent? Neem dan contact op met je studentensecretariaat.