Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

COACHING, SUPERVISIE EN TEAMBEGELEIDING

Doel

Tijdens deze tweejarige opleiding (15 lesdagen per academiejaar) maak je intensief kennis met verschillende inspirerende denkkaders: 

  • systeemdenken
  • creative coachen en neurolinguïstisch programmeren
  • oplossingsgericht coachen (solution focused)
  • kernkwadranten

We trainen jou in het toepassen van deze denkkaders zodat je zelfstandig aan de slag kan als teamcoach, personal coach en supervisior/intervisor.


Lesdata


Doelgroep

In dit postgraduaat willen wij ons richten naar alle begeleiders die vanuit hun functie bezig zijn met het aansturen van teams of individuen of die hier in de toekomst mee aan de slag willen. Teambegeleiders, externe coachen, supervisoren, stagebegeleiders,... die groepen of individuen begeleiden in hun professionele loopbaan.

Kandidaat-cursisten die nog geen ervaring hebben in het begeleiden van teams of individuen, kunnen ook deelnemen aan deze opleiding. Deze kandidaat-cursisten moeten het mandaat hebben van hun leidinggevende om af en toe een aantal zaken uit te proberen in hun praktijk. Bijvoorbeeld bij het begeleiden van een stagiaire, cliënt of een teamvergadering.


Trainers

Ann De Wilde is trainer-coach, verbonden aan HOGENT. Ze werkte in Justitieel Welzijnswerk Brugge en gaf o.a. coaching in de gezondheidsschool, vroedvrouwenpraktijken, RVA, VDAB, Colruyt en tal van andere organisaties. Ze coacht mensen bij het vinden, vertellen en delen van verhalen bij belangrijke veranderingen in het leven. Ze zoekt naar verhalen over kracht, strijd, overwinning, verhalen over eenzaamheid en verbinding. Ze nodigt mensen uit de verhalen zelf te vertellen en ze op een creatieve manier vorm te geven. Ook put ze uit diverse creatieve werkvormen als dans, gedichten, tekeningen en storytelling om een gevoel van eenheid te creëren.  Haar waarden als creative coach zijn bewust naïef, gevoeld, direct en oorspronkelijk en haar focus is om mensen mee te nemen in veranderingen. Het transformationeel leiderschap, wat in ieder van ons aanwezig is, in te zetten bij overgangsmomenten. Inbrengen van creativiteit, intuïtie, lichaam, emotie, pre-reflectie en reflectie om met een realistische hoop mensen dichter bij een voller leven te brengen.

Chris Van Dam heeft een jarenlange ervaring als teamcoach, personal coach, intervisor en trainer in de non-profit. Hij werkt als praktijklector aan HOGENT. Daarnaast is hij staflid in het Korzybski Instituut. Als coach heeft Chris nog volgende kortdurende opleidingen gevolgd: Train de trainer ‘Kernkwadranten’, Oplossingsgerichte coaching en management, Progressiegericht werken, Burn-out coach en Lichaamstaal Practitioner. Een beknopte bibliografie:

  • De Spiegel. Krachtig coachen vanuit gestalt- en oplossingsgericht denken met aandacht voor zelfreflectie, Academia Press, Gent, 2013
  • Praktijkboek over oplossingsgericht werken en visualisaties bij mensen met een verstandelijke beperking (i.s.m. C. De Rijdt en B. Serrien), Garant, Antwerpen, 2014
  • Coachen naar verandering, Intersentia, Antwerpen, 2015
  • Mama, papa, weet je…? Ik heb kwaliteiten, Academia Press, Gent, 2015
  • Intervisie ... een weg naar verandering, Intersentia, Antwerpen, 2016

Verder heeft Chris verscheidene artikels geschreven voor het tijdschrift Agora, Sozio, Balans, Coachend Vlaanderen en een gastbijdrage voor het boek Emotionele ontwikkeling in verbinding, Filip Morisse e.a.

Agnès Biltris werkt 20 jaar in de lerarenopleiding aan HOGENT en in het sociaal-agogisch veld. Zij is vooral actief in het pedagogisch-didactische veld en in de opleiding vooral bezig met inzichten rond leren en veranderen, motiveren, … Zij heeft veel ervaring met het werken met portfolio in diverse opleidingen en met begeleiden van het zelfgestuurd leren. En is actief geweest in meerdere ESF-projecten rond competentieontwikkeling bij leidinggevenden en medewerkers (selflead, complead, WISE). Leergroepen begeleiden en workshops maakten daarvan vaak deel uit. Ook is ze gecertificeerd als coach vanuit de systeemtheoretische benadering bij de Interactie Academie in Antwerpen.

Alle trainers kunnen gecontacteerd worden voor een inservice-training of coaching.

Afgestudeerden blikken terug op de opleiding

Getuigschrift postgraduaat coaching, supervisie en teambegeleiding

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1
Gebouw B
9000 Gent
09 243 26 33

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld bedraagt €2.137

 
Werken en studeren combineren? Het kan!

Misschien kom jij wel in aanmerking voor ondersteuning met de KMO-portefeuille, opleidingscheques of betaald educatief verlof.

Ontdek er hier alles over

 

Registreer je online

Je kan je hier online registreren. Deze registratie verbindt je nergens toe en geeft je geen inschrijfrecht, maar versnelt wel je inschrijving. Je ontvangt alle verdere informatie voor definitieve inschrijving via mail na je webregistratie.

 

Contact

chris.vandam@hogent.be

 

Infomoment 27 april 2019 van 10.30 tot 12 uur in de sporthal (lokaal 0.026).