Facebook Pixel Pediatrie en neonatologie - Hogeschool Gent
Foto Pediatrie en neonatologie

Pediatrie en neonatologie.

P

Pediatrie en neonatologie.

Deelnemen kan opnieuw in academiejaar 2023-2024.

Ben je bachelor verpleegkundige en wil je je verder specialiseren in pediatrische en neonatologische zorg? HOGENT en de Artevelde­hogeschool organiseren samen het postgraduaat 'Pediatrie en Neonatologie'.

Deze opleiding geeft toegang tot de erkenning van de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de pediatrie en neonatologie. Ook indien je de bijzondere beroepstitel niet wenst te behalen, kan je via dit postgraduaat kennismaken met de verschillende pediatrische zorgsettings en ontwikkel je de deskundigheid om zorg op maat aan het (zieke) kind en zijn omgeving aan te bieden.

programma

Het 20 studiepunten­programma bestaat uit 4 theoretische modules van 5 studiepunten:

 • Zorg aan de zieke neonaat (inclusief NLS) - 5 studiepunten
 • Zorg aan het acuut en kritiek zieke kind (inclusief EPILS) - 5 studiepunten
 • Zorg aan het chronisch zieke kind - 5 studiepunten
 • Zorg aan bijzondere groepen in de kinder- en jeugdgezondheidszorg - 5 studiepunten

Dit programma kan aangevuld worden tot een 60 studiepunten­programma door de toevoeging van een theoretische module, een integratiepaper en twee modules klinisch onderwijs:

 • Algemene kaders binnen de zorg voor kinderen - 4 studiepunten
 • Integratiepaper - 6 studiepunten
 • Klinisch onderwijs 1 (225 uur stage + technische vaardigheden) - 15 studiepunten
 • Klinisch onderwijs 2 (225 uur stage + simulatie-onderwijs) - 15 studiepunten

studieduur en -omvang

Het postgraduaat bestaat uit een 20 studiepunten­programma en kan aangevuld worden tot 60 studiepunten

locatie

De modules gaan afwisselend door op Arteveldehogeschool, campus Kantienberg en HOGENT, campus Vesalius

prijs

 • postgraduaat 20 studiepunten: €1000
 • postgraduaat 60 studiepunten: €2250
 • Theoretische module (4 studiepunten): €210
 • theoretische module (5 studiepunten) €260
 • module klinisch onderwijs: €425
 • module integratiepaper: €260
 • losse lesdag: €85

certificaat

Afhankelijk van het gevolgde traject, kan een getuigschrift, een creditattest of een certificaat van bijscholing verworven worden.

Doelgroep.

Deze opleiding richt zich tot bachelors verpleegkunde. Houders van een diploma vroedkunde behaald vóór 1 oktober 2018 kunnen het getuigschrift behalen. Andere geïnteresseerden krijgen een attest van bijscholing.

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot bachelors verpleegkunde. Houders van een diploma vroedkunde behaald vóór 1 oktober 2018 kunnen het getuigschrift behalen. Andere geïnteresseerden krijgen een attest van bijscholing.

Contact & meer info

Meer informatie

Het postgraduaat werd ontwikkeld in samenwerking met Arteveldehogeschool.
Lees er alles over op de website van het postgraduaat!

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Verpleegkunde

De professionele bachelor verpleegkunde duurt 4 jaar en is een mooie mix van theorie en praktijk. Je verdiept je in alle klinische domeinen van het verpleegkundig vakgebied, zowel binnen het …

Vervolgtraject verpleegkunde HBO5

Heb je al een graduaats­diploma verpleegkunde (HBO5)? Via een verkort traject van 150 studie­punten kun je een professioneel bachelor­diploma behalen. Wanneer je afstudeert ben je …

HBO5 verpleegkunde

De HBO5 verpleegkunde is een praktijk­gerichte HBO5-opleiding van 3 jaar, verdeeld over 5 modules. In elke module wissel je les af met stage. Die stage omvat de helft van de …

Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg

Het postgraduaat intensieve zorgen en spoedgevallen­zorg beoogt een verdere vorming van bachelors in de verpleegkunde tot goed opgeleide gespecialiseerde verpleegkundigen die op de acute …

Stomatherapie en wondzorg - EduWond

Het postgraduaat stomatherapie en wondzorg wil klinische expertise en wetenschappelijke inzichten open stellen voor verpleegkundigen, vroedvrouwen, artsen en andere professionele …

Endoscopie­verpleegkundige

Het postgraduaat endoscopie­verpleegkundige richt zich tot bachelors en gegradueerden in de verpleegkunde met interesse in de endoscopie van de luchtwegen, pancreas, galwegen en …