Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

ONCOLOGISCHE DIETETIEK

Wil je als diëtist ook inzetbaar zijn in het zorgprogramma voor oncologie? Of zou je graag je kennis verruimen zodat je oncologische patiënten beter kan begeleiden? Dan is dit postgraduaat op maat voor jou!

Het postgraduaat oncologische diëtetiek richt zich in het bijzonder tot diëtisten die zich willen bekwamen in de begeleiding van mensen met kanker zowel in de eerste als in de tweede lijn. Deze opleiding wil gespecialiseerde kennis en inzicht bijbrengen over de verschillende zorgaspecten van personen met een oncologische aandoening.

Doorheen dit traject zal je gespecialiseerde expertise ontwikkelen die rechtstreeks toepasbaar is in de praktijk. Het uitgangspunt binnen de oncologische voedingszorg is dat het handelen van de oncodiëtist gebaseerd is op Evidence-Based Practice (EBP). Tijdens de colleges word je op een interactieve manier begeleid door experten uit het werkveld.

Doelgroep

Professionele bachelors in de voedings- en dieetkunde. Diëtisten die in de eerste en tweede lijn instaan voor de begeleiding van oncologische patiënten en voor diegene die zich hierin verder wensen te specialiseren.

Opleidingsonderdelen

Opleidingsonderdeel Studiepunten
Oncologie   6 stp
Oncologie en voeding 9 stp
Management oncologische zorg 4 stp
Stage, portfolio en casuistiek 8 stp
TOTAAL 27 stp
 • Getuigschrift postgraduaat: minstens 80% aanwezigheid en slagen voor de examens.
 • Attest deelname postgraduaat: minstens 80% aanwezigheid en geen deelname aan de examens.
Campus Vesalius
Keramiekstraat 80
9000 Gent

Het inschrijvingsgeld bedraagt €1300,00.

 
Werken en studeren combineren? Het kan!

Misschien kom jij wel in aanmerking voor ondersteuning met de KMO-portefeuille, opleidingscheques of Vlaams opleidingsverlof.

Ontdek er hier alles over

Eerste inschrijving?

Ben je nog nooit eerder ingeschreven aan de Hogeschool Gent?

 • STAP 1 Registreer je online
 • STAP 2 Jouw studieprogramma samenstellen
  Let wel, dit is pas mogelijk vanaf maandag 19 juni. Indien jouw registratie gebeurde vóór 19 juni zal je pas na 19 juni STAP 2 kunnen afwerken. We sturen je hiervoor nog een herinneringsmail.
 • STAP 3 Je inschrijving is pas definitief nadat je een mail hebt verstuurd naar het studentensecretariaat van de opleiding fmw.studadmin.gez@hogent.be met de nodige documenten in bijlage (zie verder). Persoonlijk aanmelden is niet nodig.

Hoe, waar en wanneer?

Voor inschrijvingen en de exacte kostprijs richt je tot het studentensecretariaat van HOGENT faculteit Mens en Welzijn.
Je krijgt na inschrijving per mail een factuur per post.
Bij facturatie aan derden: je voegt een bestelbon toe, opgemaakt door jouw werkgever. Dit is VERPLICHT te mailen naar het studentensecretariaat bij de inschrijvingsmail.
Nodige documenten
Stuur een mail naar bovenstaand e-mail adres waarin je bevestigt dat je de webregistratie voltooid hebt. Graag een scan in bijlage van:

 • Identiteitskaart/verblijfsvergunning (indien u niet de Belgische nationaliteit heeft): voor- en achterzijde en pasfoto in jpeg-formaat
 • diploma secundair onderwijs
 • diploma hoger onderwijs
 • bij facturatie aan derden: een bestelbon van de werkgever (indien het studiegeld van de opleiding aan de werkgever gefactureerd moet worden)

Eerder al ingeschreven?

Ben je ooit al eens ingeschreven aan de Hogeschool Gent? Dan hoef je geen online registratie te doorlopen.

 • Als je ingeschreven was voor het vorige academiejaar, dan krijg je via e-mail een herinschrijvingsaanvraag samen met een studieprogramma-aanvraag.
 •  Was je daarvoor al eens ingeschreven aan de Hogeschool Gent? Neem dan contact op met je studentensecretariaat.