Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

VOEDINGS- EN DIEETKUNDE

 

Studieadvies en studiekeuzebegeleiding

Weet je niet welke studie bij jou past? Twijfel je tussen opleidingen? Wil je advies over structuur en regelgeving hoger onderwijs? Contacteer onze studieadviseur Pascal Van Geit via studieadvies@hogent.be of 09 243 33 89. 

 
Vragen over vrijstellingen of je traject?

Neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van jouw opleiding.

 

Inschrijven

Zeker van je studiekeuze? Dan ben je klaar voor de volgende stap: de inschrijving!

Afbeelding Voedings- en dieetkunde

Wat word ik?

Met een professionele opleiding in de voedings- en dieetkunde ben je een deskundige die instaat voor de voedingszorg van gezonde en van zieke mensen. De opleiding is tweeledig: je wordt voedingsdeskundige (niet erkend, geen gezondheidszorgberoep) en diëtist (paramedisch beroep). Een dieet is namelijk een voeding die om medische redenen aan specifieke eisen moet voldoen en uitgewerkt wordt voor een individu, de patiënt, op voorschrift van de arts die hem behandelt. Het dieet maakt deel uit van de behandeling. Als diëtist vertaal je het dieetvoorschrift van de arts in voedingsmiddelen, recepten en menu's op maat van je patiënt. Je motiveert en ondersteunt de patiënt die een dieet volgt.

De diëtist is een voedingsdeskundige met een door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu erkende kwalificatie. Deze erkenning garandeert een kwaliteitsvolle hulpverlening.

Je verstrekt advies over de samenstelling van een evenwichtige, duurzame voeding en de hygiënische voedselbereiding zowel aan individuen als in de gemeenschapsrestauratie, en zowel in de preventie, in de gezondheidszorg als in het bedrijfsleven (profit).

De diëtist werkt zelfstandig of in dienstverband, heel vaak in een multidisciplinair team met medici, andere paramedici en gezondheidswerkers.

Moet ik al iets kennen voor ik start?

Voor de professionele vorming zijn volgende instapcompetenties belangrijk: uitstekende spreek-, schrijf-, reken- en ICT-vaardigheden en ondernemingszin. Verder is ook een goede basiskennis Engels belangrijk: wetenschappelijk (voedings)onderzoek wordt in het Engels gepubliceerd en bepaalde opleidingsonderdelen worden in het Engels gedoceerd (al dan niet door een buitenlandse gastdocent). Interesse voor de samenstelling van maaltijden en de invloed van voeding op gezondheid en bij ziekte, vlot communiceren, geen schrik van de medische wereld, sociale ingesteldheid en cliënten/patiënten willen begrijpen, begeleiden en motiveren zijn belangrijke profielkenmerken van de diëtist in spe. Onderzoek naar het studierendement toont aan dat wetenschappen in je secundaire opleiding de hoogste slaagkansen biedt: biologie, fysica, chemie en wiskunde.

Wat studeer ik?

De opleiding omvat een theoretische, een praktische en een klinische vorming. In het eerste jaar verwerf je de nodige wetenschappelijke kennis. Vakken als anatomie en fysiologie, microbiologie, levensmiddelenleer en chemie vormen de basisonderdelen van je opleiding. In het tweede jaar wordt een belangrijk deel van de lesuren besteed aan beroepsgerichte vakken, zoals fysiologie van de voeding, voedings- en dieetleer, pathologie, voedingswarenanalyse, communicatie en gezondheidsbevordering en keukentechnologie met focus op de diëtetiek.

De theorie wordt aan de praktijk gekoppeld met veel oefeningensessies en practica. In de opleiding gaat de aandacht naar Evidence based handelen en naar de voorbereiding op het nauwkeurig uitvoeren van de technische prestaties en de handelingen waarmee de diëtist bij wet door een arts kan worden belast. De opleidingsonderdelen onderzoeksmethoden, methodiek van het beroep en casuïstiek dragen daar bij toe.

Waar werk ik?

  • op klinisch vlak: als ziekenhuisdiëtist(e) en als poliklinische diëtist(e)
  • als zelfstandige (gezondheidszorg en consultancy)
  • in de gemeenschapsrestauratie van: cateringbedrijven, ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen
  • op preventief gebied: mutualiteiten, organisaties actief in thuiszorg, Kind en Gezin en diverse andere partnerorganisaties voor gezondheidsbevordering
  • bijzondere terreinen: overheid zoals het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), de voedingsindustrie, de voedingsdistributiesector, wetenschappelijk onderzoek, dieetwinkels