Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 20 01
fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
+32 (0)9 243 27 00
fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 22 00
fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
+32 (0)9 267 01 00
www.hogent.be/arts
schoolofarts@hogent.be

Sociale media

FACULTAIRE STUDIETRAJECTBEGELEIDERS

 

Studietrajectbegeleiding

De studietrajectbegeleiders zijn nauw betrokken bij het instroom-, doorstroom- en uitstroombeleid van de opleidingen. Bij programmahervormingen werken ze in overleg met de opleidingscommissies concordantietabellen tussen “oude” en “nieuwe programma’s” uit. Ze signaleren aan de opleidingen knelpunten inzake volgtijdelijkheid van de opleidingsonderdelen. Samen met de opleidingen worden er speciale trajecten uitgetekend, zoals bv. programma’s met studie-omvangvermindering, enz.

advies opleiding en studiecontracten | opvolging trajectkeuze | keuzeadvies diploma-, credit- of examencontract
advies vrijstellingen | keuzeadvies modeltraject of geïndividualiseerd traject
aanvragen bijzondere statuten en individuele onderwijs- en examenmaatregelen | advies leerkrediet en studievoortgangsbewaking

Maak een afspraak met je studietrajectbegeleider

 

orthopedagogie
Annemie Bucquoye
campus Schoonmeersen
gebouw D, lokaal D2.023
09 243 23 18
annemie.bucquoye@hogent.be
 

 

sociaal werk
Annelies Madou
campus Schoonmeersen
gebouw D, lokaal D2.022
09 243 23 17
annelies.madou@hogent.be
 

 

logopedie en audiologie
/ biomedische laboratoriumtechnologie

Joyce Huvaere
campus Vesalius
lokaal VESA 1.185
joyce.huvaere@hogent.be
 

 

kleuteronderwijs, lager onderwijs
en secundair onderwijs

Eveline Steenhout
campus Ledeganck
lokaal LEDE 0.060
09 243 30 30
eveline.steenhout@hogent.be

 

verpleegkunde, zorgmanagement en
intensieve zorgen en spoed

Joyce Huvaere
campus Vesalius
lokaal VESA 1.185
09 243 34 78

joyce.huvaere@hogent.be

 

ergotherapie en
voedings- en dieetkunde

Sofie Matthys
campus Vesalius
lokaal VESA 1.186
09 243 34 52
sofie.matthys@hogent.be

 

afstandsonderwijs orthopedagogie en 
afstandsonderwijs sociaal werk

Annelies Madou
campus Schoonmeersen
gebouw D, lokaal D2.022
09 243 23 17
annelies.madou@hogent.be

 

vastgoed
Cindy Vanhoutte
campus Schoonmeersen
gebouw C, lokaal C1.055
09 243 27 28
cindy.vanhoutte@hogent.be

 

chemie, mode- en textieltechnologie
Els Persijn
campus Schoonmeersen
gebouw C, lokaal C1.055
09 243 27 26
els.persijn@hogent.be

 

elektromechanica, agro- en biotechnologie
Sofie Claes
campus Schoonmeersen
gebouw C, lokaal C1.055
09 243 27 27
campus Melle
gelijkvloerse verdieping
09 243 27 27
sofie.claes@hogent.be

 

vastgoed - landmeten en houttechnologie
Monique Dewinter
campus Schoonmeersen
gebouw C, lokaal C1.055
09 243 22 43
monique.dewinter@hogent.be

 

accountancy-fiscaliteit (afstandsleren),
toegepaste fiscaliteit (incl. afstandsleren)


Annick Van den Meersschaut
09 243 22 93
annick.vandenmeersschaut@hogent.be

 

retailmanagement (incl. voor werkstudenten),
KMO-management, logistiek management,
milieu- en duurzaamheidsmanagement, internationaal bedrijfsmanagement

Ann Verdonck
09 243 22 91
ann.verdonck@hogent.be

 

financie- en verzekeringswezen,
marketing, rechtspraktijk, trendanalyse en implementatie, digitale marketing en notarieel boekhouden

Evaline Coussement
09 243 22 92
evaline.coussement@hogent.be

 

accountancy-fiscaliteit in dagonderwijs

Monique Dewinter
09 243 22 43
monique.dewinter@hogent.be

 

bouwmanagement

Annelies Cuypers
09 243 38 08
annelies.cuypers@hogent.be

 

toegepaste informatica in dagonderwijs,
office management, IT-management

Veerle Bosmans
09 243 22 90
veerle.bosmans@hogent.be

 

toegepaste informatica in afstandsleren
Annelies Cuypers (alleen na afspraak)
09 243 38 08
annelies.cuypers@hogent.be

 

campus Aalst: office management, toegepaste informatica
Annelies Cuypers
09 243 38 08
annelies.cuypers@hogent.be

 

campus Aalst: bedrijfsmanagement
Monique Dewinter
09 243 22 43
monique.dewinter@hogent.be

 

drama 

Pascal Desimpelaere
09 243 36 15 (of via secretariaat 09 243 36 00)
pascal.desimpelaere@hogent.be

 

muziek en de specifieke lerarenopleiding

Karen Van Petegem
09 243 36 17 (of via secretariaat 09 243 36 00)
karen.vanpetegem@hogent.be

 

audiovisuele kunsten, interieurvormgeving,
European Postgraduate in Arts in Sound (EPAS)

Femke Neels
09 243 36 16 (of via secretariaat 09 243 36 00)
femke.neels@hogent.be 

 

beeldende kunsten, landschaps- en tuinarchitectuur, landschapsontwikkeling, postgraduaat curatorial studies, postgraduaat digital storytelling 
Annelies Vlaeminck
09 243 36 18 (of via secretariaat 09 243 36 00)
annelies.vlaeminck@hogent.be