Foto Studiebegeleiding

Studiebegeleiding.

S

Ervaar je studieproblemen? Maak dan gebruik van de begeleiding door één van onze studiebegeleiders. Je kan zowel in groep begeleid worden (d.m.v. workshops) als individueel. Je leert tips, tricks en technieken waarmee jij het verschil maakt en je slaagkansen verhoogt. Studenten getuigen dat ze door deze begeleiding een grens verleggen in hun studierendement.

 

Individuele begeleiding

Je studiebegeleider zoekt samen met jou een oplossing op maat om je studierendement en -comfort te optimaliseren. Je leert tools gebruiken die passen bij jouw persoonlijke aanpak en je opleiding. Tips, tricks en technieken train je met behulp van je eigen studiemateriaal en naargelang je persoonlijke situatie.

Een vlotte start

Met de onthaalweek willen we voor alle studenten een vlotte start garanderen. Tijdens de onthaal­week krijg je een voor­stelling van HOGENT, de faculteit, de campus en jouw opleiding, onze onderwijs­organisatie, instap­testen, de taal­screening, de bibliotheek, studie­tips voor het hoger onder­wijs en zoveel meer.

Meer info

Workshops

We organiseren tijdens het academiejaar verschillende gratis workshops:

Zowel de individuele coaching als de workshops in groep worden aangeboden tijdens het eerste en het tweede semester. Voor meer informatie en voor inschrijving kan je terecht op het onderwijsplatform Chamilo.

Chamilo

Studentenpsycholoog

De studentenpsycholoog staat gratis ter beschikking om studenten individueel te begeleiden die door psychologische oorzaken studiegerelateerde of persoonlijke moeilijkheden ervaren:

  • Studiegerelateerde moeilijkheden: een tekort aan studie-interesse en studiedrive om gemotiveerd te studeren, perfectionisme, (examen)stress, faalangst of uitstelgedrag, …
  • Persoonlijke moeilijkheden: piekeren, angst, aanpassingsproblemen, relationele problemen, assertiviteit, …

Neem contact op met vincent.willemyns@hogent.be om een afspraak te maken.

Studentenbegeleiding+

De studentenbegeleider+ (SB+) bekijkt samen met de student wat de mogelijke impact is van de functiebeperking op de onderwijssituatie. We willen elke student gelijke onderwijskansen bieden en vanuit deze inclusieve gedachte stellen we op maat van de student een individueel begeleidingstraject op.

  • Individuele begeleiding: Bij de aanvraag van je individuele onderwijs- en examenmaatregelen, kan je aangeven of je individuele begeleiding wenst. Samen met je vaste begeleider bespreek je de concrete nood, inhoud en intensiteit van de eventuele begeleiding.
     
  • Compenserende software: Tijdens je opleiding kan je gratis gebruik maken van Sprint. Na aanvraag van je individuele onderwijs- en examenmaatregelen neem je hiervoor contact op met je studentenbegeleider+.

Neem contact op met jouw studiebegeleider en samen zoeken we naar een oplossing op maat om je studierendement en -comfort te optimaliseren. Studenten met een functiebeperking kunnen terecht bij het team studentenbegeleiding+.

Opleiding Studiebegeleider Campus Lokaal Telefoonnr.
Orthopedagogie Astrid Claus Schoonmeersen    
Sociaal werk Astrid Claus Schoonmeersen    
Ergotherapie Vincent Willemyns Schoonmeersen D1.26 09 243 27 29
Logopedie en audiologie Vincent Willemyns Schoonmeersen D1.26 09 243 27 29
Biomedische laboratoriumtechnologie Vincent Willemyns Schoonmeersen D1.26 09 243 27 29
Verpleegkunde Vincent Willemyns Schoonmeersen D1.26 09 243 27 29
Voedings- en dieetkunde Vincent Willemyns Schoonmeersen D1.26 09 243 27 29
Onderwijs (kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs) Griet De Nys Ledeganck LEDE.1.040  
Agro- en biotechnologie Véronique De Bleeker Melle MELL.1.003 09 243 28 12
Chemie Vincent Willemyns Schoonmeersen D1.26 09 243 27 29
Elektromechanica Vincent Willemyns Schoonmeersen D1.26 09 243 27 29
Houttechnologie Vincent Willemyns Schoonmeersen D1.26 09 243 27 29
Modetechnologie Vincent Willemyns Schoonmeersen D1.26 09 243 27 29
Textieltechnologie Vincent Willemyns Schoonmeersen D1.26 09 243 27 29
Vastgoed Vincent Willemyns Schoonmeersen D1.26 09 243 27 29
Bedrijfsmanagement Vincent Willemyns Schoonmeersen D1.26 09 243 27 29
Retailmanagement Vincent Willemyns Schoonmeersen D1.26 09 243 27 29
Office management Vincent Willemyns Schoonmeersen D1.26 09 243 27 29
Toegepaste informatica Vincent Willemyns Schoonmeersen D1.26 09 243 27 29
Drama Pascal Desimpelaere Bijloke   09 243 36 15
Muziek Karen Van Petegem Bijloke   09 243 36 17
Interieurvormgeving Femke Neels Bijloke   09 243 36 16
Audiovisuele kunsten Femke Neels Bijloke   09 243 36 16
Landschapsontwikkeling Annelies Vlaeminck Bijloke   09 243 36 18
Landschaps- en tuinarchitectuur Annelies Vlaeminck Bijloke   09 243 36 18
Beeldende kunsten Annelies Vlaeminck Bijloke   09 243 36 18
Opleiding Studiebegeleider Telefoonnr.
Sociaal werk
Orthopedagogie
Verpleegkunde
Biomedische laboratoriumtechnologie
Logopedie en Audiologie
Voedings- en dieetkunde
Ergotherapie
Interieurvormgeving
Laura Van Wesemael 09 243 34 73
0475 86 96 26
Chemie
Vastgoed
Accountancy fiscaliteit
Financie- en verzekeringswezen
Kmo-management (Aalst)
Marketing (Aalst)
Office management
Toegepaste informatica
Dorien Floru 09 243 34 75
0475 86 96 27
Houttechnologie
Modetechnologie
Textieltechnologie
Landmeten
Kleuteronderwijs
Lager Onderwijs
Secundair onderwijs
Graduaten
Muziek
Drama
Beeldende Kunsten
Landschaps- en tuinarchitectuur
Charlotte Ryckebosch 09 243 34 72
0475 86 96 28
Agro- en biotechnologie
Elektromechanica
Kmo-management (Gent)
Logistiek management
Marketing (Gent)
Milieu- en duurzaamheidsmanagement
Rechtspraktijk
Retailmanagement
Bernadette Willems 09 243 34 74
0475 86 96 29