Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

TOELATINGSONDERZOEK

Afbeelding toelatingsonderzoek

Wat is het toelatingsonderzoek?

Je wil je graag inschrijven voor een bacheloropleiding aan HOGENT, maar je hebt geen diploma secundair onderwijs of gelijkwaardig erkend (buitenlands) diploma? Dan kan je tóch starten met één van onze opleidingen, op voorwaarde dat je slaagt voor een toelatingsonderzoek.

Het toelatingsonderzoek wordt binnen AUGent georganiseerd en bestaat uit zes fasen, waarbij het intakegesprek, de opmaak van een portfolio en de deelname aan de toelatingstest de eerste cruciale onderdelen zijn. Het start met het intakegesprek bij de coördinator van het toelatingsonderzoek binnen HoGent (zie hieronder). Alle detailinformatie over de volledige procedure met de zes fasen kan je vinden in de 'gids voor de kandidaat' op augent.be, via het onderdeel ‘Onderwijs’.

Het toelatingsonderzoek gebeurt op dezelfde manier voor alle kandidaten binnen de AUGent. Het is gratis en het kan slechts één keer per academiejaar doorlopen worden, ook over de associaties heen. Wie slaagt, krijgt een bewijs van toelating dat onbeperkt geldig is.


Wat zijn de voorwaarden?

Om aan het toelatingsonderzoek te kunnen deelnemen, moet je wel aan twee voorwaarden voldoen:

De Nederlandse taalvoorwaarde

Bij de inschrijving voor een Nederlandstalige opleiding moet je als toekomstige student kunnen bewijzen dat je over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikt. Dit kan op een aantal verschillende manieren:

 1. Je levert een bewijs af van ten minste één met vrucht voltooid leerjaar in het Nederlandstalige secundair onderwijs.
 2. Je kunt een bewijs voorleggen van slagen voor een opleiding of voor één of meer opleidingsonderdelen, met een totale studieomvang van ten minste 60 studiepunten in het Nederlandstalige hoger onderwijs.
 3. Je levert een taalattest af door een taaltest af te leggen. Het taalattest moet het bewijs leveren dat je voor Nederlands een niveau ERK B2 (‘Vantage’ in het Europees Referentiekader) bezit.

Een niveau ERK B2 komt momenteel overeen met:

 • Certificaat NVA5 van het Universitair Centrum voor Talenonderwijs van de UGent (UCT) of
 • Certificaat B2 van een universitair talencentrum of een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO)
 • Attest van slagen voor Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor anderstaligen op niveau ERK B2 (= ITNA-test)
 • Certificaat ‘Nederlands als vreemde taal’, educatief Startbekwaam (STRT) van de Nederlandse Taalunie.

In uitzondering op het bovenvermelde geldt dat bij interesse voor academische bachelors van School of Arts het Nederlands wordt beoordeeld binnen de betrokken artistieke toelatingsproef (zie hieronder).

De leeftijdsvoorwaarde

Je moet minimaal 21 jaar zijn (of worden) op 31 december 2019 als je wil deelnemen aan de toelatingsonderzoeken van academiejaar 2019-2020.

Als je vluchteling of ontheemde bent, geldt deze leeftijdsbeperking niet.

Indien je erkend wordt als ‘virtuoos’ geldt deze leeftijdsbeperking ook niet. In dit geval beheers je een bepaald kunstdiscipline op een uitzonderlijke wijze waarbij jouw talent en volgehouden wil duidelijk verder gaan dan wat door het leerplichtonderwijs of deeltijds kunstonderwijs aangeboden kan worden. In deze situatie is een aangepaste procedure binnen toelatingsonderzoek voorzien. Het bewijs van toelating is alleen geldig binnen de specifieke kunstdiscipline en binnen de AUGent.

Belangrijke bemerking voor academische bachelors van de School of Arts

 1. Bij interesse in dergelijke opleidingen moet je - naast slagen voor het toelatingsonderzoek - ook slagen voor een specifieke artistieke toelatingsproef waarbij ook het Nederlandse taalniveau zal worden beoordeeld. Meer info over inschrijving en data met betrekking tot artistieke toelatingsproeven kan je vinden op www.schoolofarts.be.
 2. Voor geïnteresseerde Nederlands-onkundige kandidaten voor dergelijke opleidingen is er een speciale procedure qua toelatingsonderzoek waarbij de fase 'toelatingstest' niet van toepassing is. Details hierover kan je lezen in de Engelstalige gids op augent.be, via het onderdeel 'Onderwijs'.

Wanneer?

Voor het lopend academiejaar 2018-2019 zijn de toelatingsonderzoeken afgelopen.
Voor academiejaar 2019-2020 zijn er twee toelatingsonderzoeken:

Toelatingsonderzoek juni 2019
(voor instroom in semester 1)
 • Intakegesprekken bij HOGENT worden bij voorkeur ingepland voor 30 mei 2019
 • Portfolio moet verplicht worden ingediend bij AUGent, uiterlijk op 5 juni 2019
 • Verplichte toelatingstest bij AUGent vindt plaats op 15 juni 2019
Toelatingsonderzoek november 2019
(voor instroom in semester 2)
 • Intakegesprekken bij HOGENT worden bij voorkeur ingepland voor 7 november 2019
 • Portfolio moet verplicht worden ingediend bij AUGent, uiterlijk op 13 november 2019
 • Verplichte toelatingstest bij AUGent vindt plaats op 23 november 2019

Wie contacteer ik?

Als je geïnteresseerd bent in een intakegesprek voor het toelatingsonderzoek of meer info wilt, kan je contact opnemen met Pascal Van Geit, coördinator toelatingsonderzoek HoGent, via toelatingsonderzoek@hogent.be of 09 243 33 89.