Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 20 01
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

TOELATINGSONDERZOEK

Afbeelding toelatingsonderzoek

Wat is het toelatingsonderzoek?

Je wil je graag inschrijven voor een bacheloropleiding aan de Hogeschool Gent, maar je hebt geen diploma secundair onderwijs? Dan kan je tóch starten met één van onze opleidingen, op voorwaarde dat je slaagt voor een toelatingsonderzoek.

Het toelatingsonderzoek bestaat uit diverse fasen en start met een intakegesprek bij de coördinator van het toelatingsonderzoek binnen HoGent (zie gegevens onderaan deze webpagina). Alle detailinformatie over de volledige procedure kan je vinden op http://augent.be/, via het onderdeel ‘Onderwijs’, waarin je de ‘gids voor de kandidaat’, ‘data toelatingsonderzoek’ en ‘verplichte sjablonen’ kan vinden.

Het toelatingsonderzoek gebeurt op dezelfde manier voor alle kandidaten binnen de AUGent. Het is gratis en het kan slechts één keer per academiejaar doorlopen worden, ook over de associaties heen. Wie slaagt, krijgt een bewijs van toelating.

Wie mag deelnemen?

Om aan het toelatingsonderzoek te kunnen deelnemen, moet je voldoen aan 2 voorwaarden:

De taalvoorwaarde

Bij de inschrijving voor een Nederlandstalige opleiding moet je als toekomstige student kunnen bewijzen dat je over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikt. Dit kan op een aantal verschillende manieren:

  1. Je levert een bewijs af van ten minste één met vrucht voltooid leerjaar in het Nederlandstalige secundair onderwijs.
  2. Je kunt een bewijs voorleggen van slagen voor een opleiding of voor één of meer opleidingsonderdelen, met een totale studieomvang van ten minste 60 studiepunten in het Nederlandstalige hoger onderwijs.
  3. Je levert een taalattest af. Het taalattest moet het bewijs leveren dat je voor Nederlands een niveau B2 (‘Vantage’ in het Europees Referentiekader) bezit.

B2 komt overeen met:

  • een attest van slagen in niveau 5 aan het Universitair Centrum voor Talenonderwijs Gent of
  • een attest van slagen in richtgraad 3 niveau 8 aan een Instituut voor Volwassenenonderwijs of
  • attest van slagen voor Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor anderstaligen op niveau ERK B2 (= ITNA-test)
  • een certificaat ‘Nederlands als vreemde taal’, profiel van ‘professionele taalvaardigheid’ van de Nederlandse Taalunie.
De leeftijdsvoorwaarde

Je moet minimaal de leeftijd van 21 jaar bereiken (hebben) op 31 december van het academiejaar waarvoor je kan inschrijven volgend op het toelatingsonderzoek.

Indien je vluchteling of ontheemde bent, geldt deze leeftijdsbeperking niet.

Indien je erkend wordt als ‘virtuoos’ geldt deze leeftijdsbeperking ook niet. In dit geval beheers je een bepaald kunstdiscipline op een uitzonderlijke wijze waarbij jouw talent en volgehouden wil duidelijk verder gaan dan wat door het leerplichtonderwijs of deeltijds kunstonderwijs aangeboden kan worden. In deze situatie is een aangepaste procedure binnen toelatingsonderzoek voorzien. Het bewijs van toelating is alleen geldig binnen de specifieke kunstdiscipline en binnen de AUGent.

Belangrijke bemerking voor academische bachelors van de School of Arts

Bij interesse in een academische bachelor m.b.t. audiovisuele kunst, beeldende kunst, muziek of podiumkunsten, moet je - naast deelname aan het toelatingsonderzoek - ook deelnemen aan een specifieke artistieke toelatingsproef. Meer info en data kan je vinden op www.schoolofarts.be.

Interesse of nood aan meer info?

Neem contact op met Pascal Van Geit, coördinator toelatingsonderzoek HoGent, via toelatingsonderzoek@hogent.be of 09 243 33 89. Intakegesprekken kunnen met de coördinator worden ingepland.