Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

INTENSIEVE ZORG EN SPOEDGEVALLENZORG

Soort opleiding

Bachelor na bachelor

Doel van de opleiding

De opleiding beoogt een verdere vorming van bachelors in verpleegkunde tot goed opgeleide gespecialiseerde verpleegkundigen die op de acute diensten intensieve zorgen en spoedgevallen inzetbaar zijn. Met deze opleiding wordt voldaan aan de Vlaamse regelgeving inzake hoger onderwijs en de criteria van het Ministerie van Volksgezondheid voor het verkrijgen van de beroepstitel: ‘verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg”: MB 17 juni 1998.

Eindcompetenties
  1. De verpleegkundige als PERSOON handelt naar beroepsspecifieke attitudes.
  2. De verpleegkundige als KLINISCH BEOORDELAAR EN ZORGVERLENER verleent professioneel verpleegkundige zorg op maat.
  3. De verpleegkundige als ORGANISATOR EN COÖRDINATOR organiseert en coördineert de diverse aspecten van de zorg.
  4. De verpleegkundige als PROFESSIONAL levert een bijdrage aan het bevorderen van de kwaliteit van de verpleegkundige zorg.
  5. De verpleegkundige als LID VAN HET TEAM werkt intra- en interprofessioneel samen om de visie en de doelen van de zorg te realiseren.
  6. De verpleegkundige als LID VAN DE SAMENLEVING vervult een rol in de samenleving in functie van gezondheid en welzijn.

Doelgroep

De opleiding richt zich tot bachelors in de verpleegkunde die naast de basisopleiding een bijkomende gespecialiseerde opleiding in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg wensen te volgen.

Studieduur en -omvang

De opleiding omvat 60 studiepunten, met de mogelijkheid om het traject af te ronden na 1 of 2 jaar, met flexibele invulling.

Toelatingsvoorwaarden

Bachelors in de verpleegkunde.

Aanvullende informatie

Mogelijkheid tot Vlaams opleidingsverlof
Met deze opleiding voldoet u aan:

  • de Vlaamse regelgeving inzake hoger onderwijs (het structuurdecreet en decreet Vlaamse Kwalificatiestructuur)
  • de criteria van het Ministerie Van Volksgezondheid voor het verkrijgen van de beroepstitel M.B. van 17 juni 1998 (B.S. 31.07.1998)
Diploma bachelor in de intensieve zorgen en spoedgevallenzorg

Campus Vesalius
Keramiekstraat 80
9000 Gent

Het inschrijvingsgeld bedraagt €1175.

Mogelijkheid tot betaald educatief verlof
Met deze opleiding voldoet u aan:

  • de Vlaamse regelgeving inzake hoger onderwijs (het structuurdecreet en decreet Vlaamse Kwalificatiestructuur)
  • de criteria van het Ministerie Van Volksgezondheid voor het verkrijgen van de beroepstitel M.B. van 17 juni 1998 (B.S. 31.07.1998)

Inge Tavernier
e-mail: inge.tavernier@hogent.be

Voor deze opleiding is het aantal plaatsen beperkt.

Om in te schrijven dient er eerst contact opgenomen te worden met inge.tavernier@hogent.be voor de beschikbare plaatsen of neem telefonisch contact via 09/243.23.30.

Indien je nog niet in het bezit bent van je bachelordiploma, breng je attest van slagen mee.