Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

BEDRIJFSMANAGEMENT

Afbeelding Bedrijfsmanagement

Specialiseren vanaf jaar één

Je weet wat je wil? Dan zit je goed bij HOGENT. Want hier volg je niet eerst een algemeen jaar om je te oriënteren. Neen, op HOGENT kies je meteen, vanaf dag één van jaar één, voor de richting die het best aansluit bij je interesses en talenten. Het voordeel van die aanpak? Meer diepgang in het lessenpakket. En dus een betere voorbereiding op de job van je dromen.

Eén opleiding, zeven afstudeerrichtingen

In de opleiding bedrijfsmanagement heb je de keuze uit zeven afstudeerrichtingen. Vanaf het eerste jaar kies je de richting die je het meest fascineert. En je werkt ook meteen aan boeiende opdrachten en projecten die gelinkt zijn aan de beroepspraktijk en het werkveld. Zo leer je op een creatieve en innovatieve manier samenwerken, ondernemend denken en handelen.

Accountancy-fiscaliteit   Financie- en verzekeringswezen   Kmo-management   Logistiek management   Marketing   Milieu- en duurzaamheidsmanagement   Rechtspraktijk

De beroepsrealiteit: een duik in de praktijk vanaf de eerste les

Welke afstudeerrichting je ook kiest, je duikt meteen de praktijk in. Wat betekent dat? Dat je tijdens je opleiding het werkveld écht leert kennen en er voortdurend mee in contact komt. Hoe? Via groepswerken, gastsprekers uit de praktijk, projecten, bedrijfsbezoeken, je bachelorproef, enzovoort. Dat is een wezenlijk verschil met bijvoorbeeld een opleiding aan de universiteit.

Ons programma is sterk projectgestuurd. Elk jaar krijg je cases uit het werkveld voorgeschoteld. Dat zijn vragen of concrete problemen waarvoor je alleen of in groepsverband een oplossing uitwerkt. Zo leer je projecten beheren en een reële opdracht van een bedrijf of organisatie tot een goed einde te brengen. Op het einde van je opleiding draai je ongeveer drie maanden intensief mee in een bedrijf of organisatie uit het werkveld. Tot slot schrijf je een bachelorproef over een onderwerp dat rechtstreeks gelinkt is aan je stageproject.

“Ik liep stage bij KBC in London, het financiële centrum in London. Het was fantastisch en ongelooflijk leerrijk. Ik raad iedereen zo'n buitenlandse ervaring aan.”
(Camille Donche, studente financie- en verzekeringswezen)

Intensieve coaching in je persoonlijke ontwikkeling en future proof skills

Doorheen je studietraject word je intensief begeleid door middel van groepsactiviteiten en individuele gesprekken met een lector-coach. We stimuleren je persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van je competenties en talenten. We zetten daarbij sterk in op future proof skills zoals flexibel en veerkrachtig handelen, emotionele intelligentie en zelfzekerheid. Je wordt daarop gecoacht en geëvalueerd tijdens je projectwerken en stage.

Praktijkgericht taalonderwijs

Professioneel communiceren wordt een belangrijk onderdeel van je job. Daar mag je vanuit gaan. In alle afstudeerrichtingen besteden we er dan ook veel aandacht aan. De focus ligt op de praktijk: op vlot en overtuigend praten, argumenteren, rapporteren en presenteren, zowel in het Nederlands, Frans als het Engels.

Nieuw voor deze opleiding: tijdens het eerste jaar leer je Frans en Engels op eigen tempo totdat je het vereiste niveau voor het tweede modeltraject behaalt.
Hoe verloopt dat concreet? Het eerste semester in het eerste modeltraject vormt de schakel tussen het secundair onderwijs en de beroepsgerichte competenties die je de volgende jaren verder uitbouwt. Voor sommigen is die herhaling een welgekomen opfrissing. Anderen daarentegen voelen de noodzaak om hun niveau bij te spijkeren. HOGENT biedt daarvoor verschillende remediëringstrajecten voor Frans en Engels aan. Dat gaat van individuele taalcoaching tot workshops over specifieke thema’s. We geven je een jaar de tijd om het gewenste niveau voor modeltraject 2 te behalen. Tijdens dat jaar word je verschillende keren getoetst en heb je de mogelijkheid om binnen hetzelfde jaar te herkansen.

The World is a Village: internationale ervaringen verruimen je horizon

Als student bedrijfsmanagement ben je een wereldburger. Zoveel is zeker. Stap voor stap bouw je een internationaal netwerk op en bundel je al je internationale én interculturele ervaringen in je zogeheten
internationaal paspoort’. Dat is een verplicht opleidingsonderdeel voor alle afstudeerrichtingen bedrijfsmanagement. Bovendien is het een gouden troef voor je carrière.

Je krijgt verschillende mogelijkheden om internationale ervaring op te doen. Zo kan je kiezen om stage te lopen in het buitenland of via een internationale uitwisseling (Erasmus) een semester in het buitenland te studeren. Wees gerust: HOGENT helpt je met alle paperassen, financiële ondersteuningsmaatregelen en logistieke obstakels.

Zoek je het liever wat dichterbij? Dan loop je stage of studeer je in een partnerinstelling van de Franstalige of Duitstalige gemeenschap.

Trek je liever niet naar het buitenland? Ook dan biedt HOGENT je verschillende internationale ervaringen aan. Zo kan je als buddy optreden voor buitenlandse studenten, zodat die snel hun draai vinden in een bruisende stad als Gent. Je kan internationale vakbeurzen en congressen bezoeken, colleges van buitenlandse gastprekers volgen of samen met buitenlandse studenten een internationaal project uitwerken vanuit je thuisbasis of via een kort verblijf in het buitenland.

Wens je meer informatie? Stuur een mail naar fabienne.mornie@hogent.be.

 

Allez vas-y! Ga voor een dubbel diploma HOGENT - Ephec

Binnen bepaalde afstudeerrichtingen (accountancy-fiscaliteit, logistiek management, marketing en rechtspraktijk) kan je je laatste jaar afleggen in onze partnerhogeschool Ephec in Brussel. De programma's van de afstudeerrichtingen zijn volledig op elkaar afgestemd. Geef jezelf een taalbad aan het einde van je studiecarrière. Op je diploma staat nadien zowel HOGENT als Ephec. Een extra gouden troef op de arbeidsmarkt! Meer info bij de coördinator internationalisering.