Facebook Pixel Productiebeheer - Hogeschool Gent
Foto Productiebeheer

Productiebeheer.

P

Productiebeheer.

 
 

In het graduaat productiebeheer kan je kiezen tussen twee trajecten: voeding of landbouw en tuinbouw. Als verantwoordelijke productie­beheer doe je er alles aan om, samen met je mede­werkers, het productie­proces zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Je staat in voor de kwaliteit en zorgt mee voor een veilige uit­voering van de productie­opdracht. Je bent een essentiële schakel tussen het strategisch management en een productie-eenheid van een bedrijf.

Je maakt van bij de start een keuze voor een sector.

Landbouw en tuinbouw

Je wordt opgeleid tot afdelings­verantwoordelijke in grote sier­teelt-, landbouw- of groente- en fruit­bedrijven. Je kiest hierbij voor een specialisatie in plant­aardige of dierlijke productie.

Voeding

Je wordt opgeleid tot lijn- of afdelings­verantwoordelijke in voedings­bedrijven (bv. koekjes­fabrieken, brouwerijen, frisdrank­producenten, zuivelsector …).

Wat leer je?

  • Je verwerft een goede kennis van grond­stoffen, proces­technologieën en producten. Je geeft advies om het productie­proces te optimaliseren.
  • Je leert een productie­plan op te maken en houdt daarbij rekening met regelgeving, kwaliteits­eisen en duurzame inzet van beschik­bare middelen.
  • Je leert medewerkers in een productie-eenheid aansturen om het productie­plan uit te voeren.
  • Je leert hoe je de administratieve en financiële kant van het productie­proces nauw­gezet opvolgt.
  • Je leert de kwaliteit van het productie­proces en de producten van je eigen productie-eenheid te bewaken.
  • Je leert hoe je de uitvoering van de productie­­opdracht veilig kan laten verlopen.

Je leert door te doen

Wat maakt de opleiding zo bijzonder? De sterke praktijk- en beroeps­gerichte aanpak. De opleiding bestaat voor minimaal één derde uit werkplek­leren. Met deze vorm van duaal leren verwerf je kennis en vaardig­heden op school én op de werkvloer.

Je doet dat aan de hand van stages, praktijk­gerichte oefeningen en cases op de campus, bedrijfs­bezoeken, simulaties, practica en projecten bij bedrijven.

De theorie die je leert op school, pas je meteen toe op de werkplek. Zo stoomt de opleiding je klaar om een concreet beroep te gaan uit­oefenen.

profielfoto Véronique De Bleeker

Véronique De Bleeker

opleidings­coördinator

Chat met Véronique

Dagonderwijs.

Duurtijd?

Deze opleiding volg je in dag­onderwijs en duurt minimaal 2 jaar (120 studie­punten). Je moet je minimum 4 dagen per week kunnen vrijmaken.

Wil je de opleiding liever spreiden? Dat kan! Bespreek het met Sofie Claes, onze studietraject­begeleider.

Wil je later instappen in het academie­jaar? Dan kun je ook starten in februari.

Waar?

Afhankelijk van de gekozen optie, heb je les op campus Melle, in de foodlabs op campus Schoon­meersen of op de proefhoeve Bottelare. Deze proefhoeve staat in voor baan­brekend onder­zoek op het gebied van gewas­bescherming en duurzame landbouw. Je zal er praktijk­lessen krijgen over alles wat met teelten en mechanisatie te maken heeft.

 

Deze opleiding volgen als werknemer of werk­zoekende? Het kan!

De flexibele trajecten van de graduaten maken het mogelijk om de opleiding met een job te combineren. Ook als je werk­zoekende bent, kan een graduaat heel interessant zijn.

Deze opleiding volgen als werknemer of werk­zoekende? Het kan!

De flexibele trajecten van de graduaten maken het mogelijk om de opleiding met een job te combineren. Ook als je werk­zoekende bent, kan een graduaat heel interessant zijn.

Duaal leren

Bij duaal leren verwerf je kennis en vaardig­heden op school én op de werkvloer. Voor de opleiding productie­beheer betekent dat concreet dat je in het tweede semester van het eerste jaar gedurende 12 weken 2 dagen per week zal mee­draaien in een bedrijf. In het eerste semester van het tweede jaar zal je het­zelfde doen, maar in een ander bedrijf. In het laatste semester zal je dan 4 dagen per week mee­draaien in 1 van beide bedrijven en nog 1 dag les hebben op de campus. Leer er alles over in onderstaande video met Tijs:

Opleiding volgen als werkzoekende

Voor het graduaat productie­beheer kan je een vrijstelling van beschikbaar­heid aanvragen bij de VDAB. Dan behoud je tijdens je opleiding, studie of stage je uitkering. Meer info vind je op vdab.be.

Steunmaatregelen

Er zijn enkele mogelijke steun­maatregelen voor als je werken en studeren wil combineren zoals opleidings­verlof, opleidings­cheques, kmo-portefeuille…

Wat na je diploma?

Wat na je diploma?

Werken

Door de toenemende schaa­lvergroting zijn zowel de land- en tuinbouw­sector als de voedings­sector in grote mate op zoek naar personeel dat een bepaald niveau van verantwoordelijkheid kan dragen.

Na het behalen van je diploma zal je dus ongetwijfeld snel aan de slag kunnen als productie­verantwoordelijke in een productie­onderneming. Je zal dan de verantwoordelijkheid krijgen over een productie-eenheid of -afdeling.

Verder studeren

Heb je de smaak te pakken en wil je verder studeren? Dat kan! Met het vervolg­traject behaal je een bachelor in de agro- en bio­technologie. Met het diploma van gegradueerde in het productie­beheer kan je vrij­stellingen krijgen voor enkele opleidings­onderdelen. Bespreek het met Sofie, onze studietraject­begeleider.

Ongetwijfeld zit je met heel wat vragen.

Hier vind je alvast antwoorden op enkele van de meest gestelde vragen.

Ongetwijfeld zit je met heel wat vragen.

Hier vind je alvast antwoorden op enkele van de meest gestelde vragen.

Hoeveel kost de opleiding?

Hoeveel kost het om een jaar hoger onderwijs te volgen? Het antwoord is niet voor alle studenten gelijk, want zowel je opleiding als je studie­traject, je keuze om te pendelen of om op kot te gaan en je leefgewoonten beïnvloeden het plaatje.

Overzicht van de studiekosten

Wat houdt werkplekleren in?

Alle graduaatsopleidingen bestaan uit minimaal één derde werkplekleren, dat kan in de vorm van stage, praktijklessen, bedrijfs­bezoeken, cases, gastsprekers…

Kan jij starten?

Je kan starten met een graduaatsopleiding als je een diploma secundair onderwijs (aso, tso of zevende jaar bso) bezit, maar ook als je minstens drie jaar geleden een getuig­schrift hebt behaald van de derde graad bso.

Voldoe je aan geen enkele van deze voorwaarden? Dan moet je een toelatings­proef afleggen. Die proef gaat na of je de nodige kennis en vaardigheden bezit voor een graduaats­opleiding.

Bekijk de volledige lijst van geldige studie­bewijzen en meer informatie over de toelatings­proef.

Je hebt geen leerkrediet nodig als je inschrijft voor een graduaats­opleiding. Let op: schrijf je met een credit­contract in voor opleidings­onderdelen uit een graduaats­opleiding, dan zet je wél altijd leerkrediet in.

Meer info over leerkrediet →

Sfeerbeeld

Nog vragen?

Zit je nog met prak­tische vragen over de opleiding? Ben je nog niet helemaal zeker van je studie­keuze? We helpen je graag verder!

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Agro- en biotechnologie

In de bachelor agro- en biotechnologie heb je de keuze uit 4 afstudeer­richtingen: dierenzorg, groenmanagement, landbouw en voedings­technologie. Vanaf het eerste jaar kies je de …

Voedingstechnologie

Voedingstechnologie is een afstudeer­richting van de professionele bachelor agro- en biotechnologie waarin je alles leert over voedings­processen. Van productie- en …

Landbouw

Landbouw is een afstudeer­richting van de professionele bachelor agro- en biotechnologie waarin je alles leert over dierlijke en plantaardige productie. Van bodembeheer en bemesting tot …

Plantmanagement
Binnen de afstudeer­richting groen­management van de opleiding agro- en bio­technologie, kies je vanaf dag één voor de optie groen- of plant­management.