Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

 

Studieadvies en studiekeuzebegeleiding

Weet je niet welke studie bij jou past? Twijfel je tussen opleidingen? Wil je advies over structuur en regelgeving hoger onderwijs? Contacteer onze studieadviseur Pascal Van Geit via studieadvies@hogent.be of 09 243 33 89. 

 
Vragen over vrijstellingen of je traject?

Neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van jouw opleiding.

 

Inschrijven

Zeker van je studiekeuze? Dan ben je klaar voor de volgende stap: de inschrijving!

Wie ben jij?


Ben je begaan met een van de belangrijkste kerntaken van onze samenleving: de productie van voedsel? Heb je een hart voor landbouw? Van thuis uit meegekregen of gewoon nieuwsgierig? Spreekt mechanisatie in de landbouw je wel aan? Of wil je je agrarische managementskills uitbouwen? Lig je wakker van duurzame voedselproductie? Dan is deze richting zeker iets voor jou. Een landbouwachtergrond is zeker niet noodzakelijk om te kunnen starten.

Wat studeer jij?


 

Dierlijke productie omvat alle aspecten van melkvee, vleesvee, varkens tot kippen. Je verdiept je in algemeen diermanagement en de verschillende productiesystemen. Via de genetica leer je wat selectie en fokkerij betekent op een landbouwbedrijf. Dieren gezond houden, start met een uitgebalanceerde voeding, adequate huisvesting en uiteraard dierenwelzijn. Preventie van ziektes en de belangrijkste ziektebeelden komen aan bod. We trekken voor tal van praktische oefeningen naar de nieuwe proefstal voor varkens op ILVO Dier en naar het Biocentrum Agri-vet van de UGent. Er worden ook verschillende bedrijfsbezoeken georganiseerd.

Dierlijke productie

 

Naast de biologie van de plant leer je alle productiefactoren voor een geslaagde teelt. Aspecten als duurzaam bodembeheer, beredeneerde bemesting, teeltplanning, geïntegreerde gewasbescherming, kwaliteit en bewaring, … komen aan bod. Teeltmanagement van de belangrijkste teelten wordt toegelicht. Via diverse practica op de proefhoeve Bottelare en bedrijfsbezoeken aan toeleverende bedrijven en de verwerkende industrie, is de praktijk nooit veraf.

Plantaardige productie

Nieuw
 

In elke tak van de landbouw wordt de ondersteunende rol van mechanisatie en automatisatie steeds belangrijker. Dit geldt niet alleen voor de basistechniek rond trekkers, hydraulica, pompen, elektriciteit enz. maar ook voor de typische landbouwmachines die worden ingezet in zowel de akkerbouw als in de veeteelt. Het doel is om jou tot een goede gebruiker op te leiden. Om dit te bereiken worden er naast de theorielessen ook praktijkdagen ingericht.

Meer over ons programma

Precisielandbouw en landbouwmechanisatie

Meer info
 

Een belangrijke troef is de aandacht voor management, van economie en bedrijfsbeheer tot agrarisch bedrijfsmanagement. In het tweede jaar krijg je inzicht in het prijsvormingsproces, businessplannen, marktonderzoek, marketingplan, balans, … In het derde jaar ligt de focus op bedrijfsstructuren, fiscaliteit, … Alle managementaspecten binnen de specifieke landbouwsector worden onder de loep genomen: rendabiliteitsanalyses, wet- en regelgeving, coöperatief ondernemen, multifunctionele landbouw, … Daarnaast kan je een jaar lang een Small Business Project runnen.

Agrarisch bedrijfsmanagement en bio-economie

 

Verder studeren?


Na je bachelor kan je een schakelprogramma volgen tot Master of Science in de biowetenschappen aan de UGent. Een schakelprogramma brengt je de algemene wetenschappelijke competenties en de wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bij om na je bachelordiploma een masteropleiding te kunnen aanvatten. Neem voor meer informatie contact op met de studietrajectbegeleider.

Aan het werk


Door de stijgende vraag naar goed opgeleide technici kan je in alle schakels van de primaire voedselproductie aan de slag. Denken we maar aan de vele toeleveringsbedrijven die actief zijn binnen de plantaardige en dierlijke productie: zaaizaden, meststoffen, gewasbescherming, veevoeding, fokkerij, stallenbouw, landbouwmachines, automatisering.

Ook onderzoeks- en overheidsinstellingen met focus naar plant en dier vragen goed opgeleide professionals met een brede kennis. Bovendien worden hedendaagse land- en tuinbouwbedrijven gerund door technisch onderlegde managers.

De opleiding landbouw richt zich niet alleen tot toekomstige bedrijfsleiders. Ook als je een functie ambieert in bedrijfsbegeleiding, onderzoek, ontwikkeling, overheid, verkoop of mechanisatie/automatisatie biedt deze opleiding je een degelijke en ruime basis met maximale kansen op werkgelegenheid. Niet alleen aan de aanbodzijde van landen tuinbouwbedrijven, maar ook aan de vraagzijde zijn er opportuniteiten. Het gaat dan vooral om kwaliteitsbeoordeling bij de verwerking van en handel in land- en tuinbouwproducten.

Daarnaast mogen we ook ontwikkelingssamenwerking of jobaanbiedingen van bedrijven in het buitenland niet vergeten.

Troeven van de opleiding


Thuis op de campus

Future proof
 

Gericht op elke student

Unieke infrastructuur

Duurzaam
 

Verbonden met de wereld

 
 
 
Contact

fnt@hogent.be

 

Natacha ging naar Vietnam

... om er mee te werken aan een ontwikkelingsproject. Lees haar ervaringen op haar blog.