Facebook Pixel Bachelor in de landbouw - Hogeschool Gent
Foto Bachelor in de landbouw

Landbouw.

L

Landbouw.

Moet je via je afkomst of opleiding een achtergrond hebben in de richting landbouw? Neen. Studenten met diverse achtergronden vinden hun weg naar deze richting. De tewerkstellingsmogelijkheden zijn dan ook zeer divers en niet altijd gekend.

Dierlijke productie

Je verdiept je in de verschillende productie­systemen voor melkvee, vleesvee, varkens en pluimvee en in algemeen diermanagement. Dat houdt onder meer in: dierengezondheid, preventie van ziektes, uitgebalanceerde voeding, adequate huisvesting en dierenwelzijn. Je bestudeert ook de genetica en leert wat selectie en fokkerij in een landbouwbedrijf precies inhouden.

Precisielandbouw en landbouwmechanisatie

Het belang van mechanisatie en automatisatie wordt steeds groter en dat in elke tak van de landbouw. Dat geldt niet alleen voor basistechnieken zoals trekkers, hydraulica, pompen, elektriciteit en dergelijke. Maar ook voor de typische landbouwmachines die in de akkerbouw en veeteelt worden ingezet. Het doel is je op te leiden tot een bedreven gebruiker van deze automatisatietools. En je inzicht te bieden in het belang van precisielandbouw in deze sector.

meer over ons programma

Plantaardige productie

Je maakt kennis met alle productiefactoren voor een geslaagde teelt zoals: duurzaam bodembeheer, beredeneerde bemesting, teeltplanning, geïntegreerde gewas-bescherming, kwaliteit en bewaring. Teeltmanagement van de belangrijkste teelten komt ook aan bod. Of je nu als teeltmanager aan de slag gaat of in de agrochemie of zaadsector wil werken: dit biedt je de brede basis die je nodig hebt. En niet te vergeten: je behaalt ondertussen je fytolicentie.

Agrarisch bedrijfsmanagement
en bio-economie

Hoe run je een goed draaiend landbouwbedrijf? In economie en bedrijfsbeheer krijg je inzicht in prijsvorming, het opstellen van een businessplan, marktonderzoek, resultaten-rekening … In het derde jaar neem je alle managementaspecten van de landbouwsector onder de loep, waaronder: fiscaliteit, rendabiliteitsanalyses, wet- en regelgeving, coöperatief ondernemen en multifunctionele landbouw.

 
 
Sfeerbeeld
"Als je van een landbouwer hoort dat hij tevreden is over de herstelling en de service, dan geeft me dat voldoening."

Jurgen Vanneste,
Agri Services
oud-student landbouw

Naast de specifieke vakken krijg je ook algemene vakken samen met de andere studenten agro- en biotechnologie.

Kiezen voor praktijk

De verhouding theorie praktijk ziet er in het eerste jaar als volgt uit: 3/6 hoor­college, 2/6 practica, 1/6 projecten en opdrachten. Via practica, integratietaken, projecten, proefondernemingen en stages draag je bij aan bijvoorbeeld maat­schap­pe­lijke dienstverlening, beheer of lopende onderzoeken.

Kiezen voor praktijk

De verhouding theorie praktijk ziet er in het eerste jaar als volgt uit: 3/6 hoor­college, 2/6 practica, 1/6 projecten en opdrachten. Via practica, integratietaken, projecten, proefondernemingen en stages draag je bij aan bijvoorbeeld maat­schap­pe­lijke dienstverlening, beheer of lopende onderzoeken.

Ondernemend

We stimuleren je om een kritische en onderzoekende houding aan te nemen. Je zal samen met andere studenten brainstormen over een wild idee en het vervolgens uitwerken tot een businessplan. Wil je je idee concretiseren en tijdens de opleiding een onderneming opstarten? Ook dat is mogelijk.

Internationaal

Je wordt tijdens de lessen ondergedompeld in een internationaal bad. Mag het voor jou ietsje meer zijn? Dan kies je gewoon één of twee internationaal getinte keuzevakken. Je gaat ook op studiereis naar het buitenland om er bedrijven, buitenlandse partnerscholen of vakbeurzen te bezoeken. Ten slotte kan een beperkt aantal studenten een volledig semester in het buitenland studeren.

Twee stageperiodes

Maar liefst één op de drie studenten van de opleiding agro- en biotechnologie volgt zijn of haar stage in het buitenland.

Het gaat om een kennismakingsstage van vier weken in je tweede modeltraject (binnen Europa). En een eindstage van twaalf weken in het derde modeltraject. (Hier ligt de hele wereld aan jouw voeten.) Een stage dichtbij jouw woonplaats kan natuurlijk ook.

Match ik met deze opleiding?

1

Je hebt een hart voor de landbouw en je houdt van planten en dieren.

2

Je bent gefascineerd door de productie van voedsel en de verdere mechanisering en digitalisering van de landbouw.

3

Je wil graag je agrarische managementskills uitbouwen.

4

Je ligt wakker van duurzame voedselproductie.

5

Herken je je hierin? Zoek niet verder. De richting landbouw is de geknipte opleiding voor jou.

Ongetwijfeld zit je met heel wat vragen. Hier vind je alvast antwoorden op enkele van de meest gestelde vragen.

Hoeveel kost deze opleiding?

Hoeveel kost het om een jaar hoger onderwijs te volgen? Het antwoord is niet voor alle studenten gelijk, want zowel je opleiding als je studietraject, je keuze om te pendelen of om op kot te gaan en je leefgewoonten beïnvloeden het plaatje.

Overzicht van de studiekosten

Daarnaast zijn er nog extra studiekosten die niet gedekt worden door het studiegeld. Bijvoorbeeld voor de aankoop van een laptop, beschermingsmateriaal, studie-uitstappen, ...

Extra studiekosten

Hoe groot zijn de groepen waarin ik terechtkom?

De theorielessen volg je samen met ongeveer honderd studenten. Voor de praktijklessen werken we bewust met kleinere groepen (ca. 25 studenten).

Wanneer beginnen de lessen?

Ten vroegste om 8.30 uur. En ten laatste tot 18 uur. Dat hangt af van de klasgroep waarin je terechtkomt en van hoe men je rooster opmaakt.

Hoeveel uur per week heb ik les?

Dat hangt af van jouw rooster na inschrijving. Reken erop dat je ongeveer 24 uur per week op school wordt verwacht. Daarnaast heb je nog tal van taken, begeleid zelfstandig werk, ... Reken maar op een full-time job.

Sfeerbeeld

Nog vragen?

Zit je nog met prak­tische vragen over de opleiding? Ben je nog niet helemaal zeker van je studie­keuze? We helpen je graag verder!

W


Waar?

Deze opleiding wordt aangeboden op campus Melle en op de proefhoeve Bottelare.

bekijk onze campus →
bezoek onze campus →

IInschrijven

Heb je alle info die je nodig hebt en ben je overtuigd van je studiekeuze?

schrijf je in →

CCursussen inkijken

Wil je al een idee krijgen van welk studiemateriaal je voor de kiezen krijgt? Snuister dan eens in een selectie van onze cursussen.

cursussen inkijken →

Wat je nog moet weten. 

 • De campus is strategisch goed gelegen in de schoot van de Tuinbouwschool Melle. Zo maken we gebruik van elkaars accommodatie.
   
 • Dankzij de unieke samenwerking tussen HOGENT, UGent, onderzoekscentra en het werkveld krijg je de beste landbouwinfrastructuur in heel Vlaanderen. HOGENT beschikt daarenboven als enige hogeschool over een eigen proefhoeve voor onderzoek, onderwijs en dienstverlening in Bottelare. 
   
 • De opleiding is sterk verankerd in de regio en nauw verbonden met lokale partners. Als student kun je er enkel van profiteren.
   
 • Het is verplicht om je te laten vaccineren tegen tetanus voor je aan de opleiding begint. Het attest van die vaccinatie moet je meebrengen bij je inschrijving of tijdens de onthaalweek.
   
 • Enkel de studenten agro- en biotechnologie krijgen les op de levendige, groene campus Melle. Gevolg? De lectoren zijn gemakkelijk bereikbaar en je medestudenten worden sowieso vrienden voor het leven! 
   
 • Bezorgd om onze toekomst? HOGENT werkt mee aan de nieuwe generatie professionals in Biobased Economy. 
Logo provincie Oost-Vlaanderen
logo biobased onderwijs
Logo Interreg