Facebook Pixel Bachelor in het plantmanagement - Hogeschool Gent
Foto Bachelor in het plantmanagement

Plantmanagement.

P

Plantmanagement.

Binnen de afstudeer­richting groen­management van de opleiding agro- en bio­technologie, kies je vanaf dag één voor de optie groen- of plant­management. In de optie plant­management (tuinbouw) staan volgende thema's centraal:

Plantenkennis en planten­teelt

Plantenkennis en teelt­techniek vormen de basis van je opleiding. Via practica en excursies bouw je je kennis over bomen en sier­planten op, maar ook over groenten en fruit­rassen. Cruciaal voor een geslaagde teelt is onder meer een grondige kennis van bodem­beheer. Planten­bescherming komt in alle teelten aan bod. Daarom leggen we sterk de nadruk op duurzame en geïntegreerde teelt­technieken. Maar je verdiept je niet alleen in de teelt. De hele voedsel­keten neem je onder de loep, van producent tot consument. Op die manier kom je ook in aan­raking met thema's zoals smaak, voedsel­veiligheid, kwaliteit en afzet.

Mechanisatie en automatisering

We volgen de nieuwste trends in mechanisatie en automatisering. Zo leer je de basis­technieken rond trekkers, hydraulica, pompen en elektriciteit. Je verdiept je vooral in de serre­teelten omdat de graad van automatisering er heel hoog ligt. Mest­stof aanvoeren, irrigeren, verluchten en andere teelt­handelingen zijn er in hoge mate geautomatiseerd.

Agrarisch bedrijfsmanagement en bio-economie

Hoe run je een goed draaiend tuinbouw­bedrijf? In het opleidings­onderdeel economie en bedrijfsbeheer krijg je inzicht in prijsvorming, het opstellen van een business­plan, markt­onderzoek, resultaten­rekening. In het derde jaar neem je alle management­aspecten van de tuinbouw­sector onder de loep, waaronder: fiscaliteit, rendabiliteits­analyses, wet- en regel­geving, coöperatief ondernemen en multi­functionele tuinbouw.

Naast de specifieke vakken krijg je ook algemene vakken samen met de andere studenten agro- en biotechnologie.

Sfeerbeeld
"Na mijn wiskunde-wetenschappen had ik geen benul van wat ik wou doen tot ik plant­manage­ment leerde kennen. Dankzij mijn open blik op de wereld en het inter­nationale bad dat ik in Melle kreeg, vond ik mijn passie als ontwikkelings­werker."

Brecht Herteleer
oud-student plantmanagement

Kiezen voor praktijk

De verhouding theorie praktijk ziet er in het eerste jaar als volgt uit: 3/6 hoor­college, 2/6 practica, 1/6 projecten en opdrachten. Via practica, integratie­taken, projecten, proef­ondernemingen en stages draag je bij aan bijvoorbeeld maat­schap­pe­lijke dienst­verlening, beheer of lopende onderzoeken.

Kiezen voor praktijk

De verhouding theorie praktijk ziet er in het eerste jaar als volgt uit: 3/6 hoor­college, 2/6 practica, 1/6 projecten en opdrachten. Via practica, integratie­taken, projecten, proef­ondernemingen en stages draag je bij aan bijvoorbeeld maat­schap­pe­lijke dienst­verlening, beheer of lopende onderzoeken.

Ondernemend

We stimuleren je om een kritische en onder­zoekende houding aan te nemen. Je zal samen met andere studenten brain­stormen over een wild idee en het vervolgens uit­werken tot een business­plan. Wil je je idee concretiseren en tijdens de opleiding een onderneming opstarten? Ook dat is mogelijk.

Internationaal

Je wordt tijdens de lessen onder­gedompeld in een inter­nationaal bad. Mag het voor jou ietsje meer zijn? Dan kies je gewoon één of twee inter­nationaal getinte keuze­vakken. Je gaat ook op studie­reis naar het buiten­land om er bedrijven, buiten­landse partner­scholen of vak­beurzen te bezoeken. Ten slotte kan een beperkt aantal studenten een volledig semester in het buiten­land studeren.

Twee stageperiodes

Maar liefst één op de drie studenten van de opleiding agro- en bio­technologie volgt zijn of haar stage in het buitenland.

Het gaat om een kennismakings­stage van vier weken in je tweede model­traject (binnen Europa). En een eind­stage van twaalf weken in het derde model­traject. (Hier ligt de hele wereld aan jouw voeten.) Een stage dicht­bij jouw woon­plaats kan natuurlijk ook.

Match ik met deze opleiding?

1

Je bent geboeid door hoe je bomen en sier­planten opkweekt.

2

Je kan volledig opgaan in de wereld van groenten en fruit.

3

Je wil alles te weten komen over agro-ecologie, veredeling en in-vitro­cultuur.

4

Je zou graag willen leren hoe je een groen- of tuinbouw­bedrijf runt.

5

Duurzame productie­systemen? Zeker weten!

6

Herken je je hierin? Dan is groen­management met optie plant­management voor jou de beste keuze.

Wat na je diploma?

Werken

Je kan je starten als zelfstandig ondernemer. Maar je kan ook aan de slag bij overheids­instellingen als onderzoeks­medewerker. Of als leerkracht in het onderwijs.

Heel wat afgestudeerden werken ook als teelt­begeleider, productie­verantwoordelijke, technisch-commercieel medewerker in de groen­sector of bij toeleverings­bedrijven van de groen­sector. Dat zijn bedrijven die bijvoorbeeld machines, zaai­zaden of mest­stoffen produceren en leveren.

Controleur van land- en tuinbouw­producten (op de veiling of op bedrijven) behoort ook tot de mogelijkheden.

Oud-studenten komen ook in internationale functies terecht, bijvoorbeeld bij buiten­landse bedrijven of in het kader van ontwikkelings­samenwerking.

 

Verder studeren

Heb je de smaak te pakken en wil je achteraf verder studeren? HOGENT biedt je verschillende vervolg­opleidingen om je competenties te verrijken. Of om een totaal nieuwe weg in te slaan.

Ontdek alle mogelijkheden

Ongetwijfeld zit je met heel wat vragen. Hier vind je alvast antwoorden op enkele van de meest gestelde vragen.

Hoeveel kost deze opleiding?

Hoeveel kost het om een jaar hoger onderwijs te volgen? Het antwoord is niet voor alle studenten gelijk, want zowel je opleiding als je studie­traject, je keuze om te pendelen of om op kot te gaan en je leef­gewoonten beïnvloeden het plaatje.

Daarnaast zijn er nog extra studie­kosten die niet gedekt worden door het studiegeld. Bijvoorbeeld voor de aankoop van een laptop, beschermings­materiaal, studie-uitstappen …

Overzicht van de studiekosten

Waar heb ik les?

Jouw thuis­basis is campus Melle. Dankzij de unieke samenwerking tussen HOGENT, UGent, de onderzoeks­centra en het werk­veld in de buurt krijg je de beste infrastructuur in heel Vlaanderen. Sommige practica vinden ook plaats op de proef­hoeve Bottelare.

Hoe groot zijn de groepen waarin ik terechtkom?

De theorielessen volg je samen met ongeveer 100 studenten. Voor de praktijk­lessen werken we bewust met kleinere groepen (±25 studenten).

Wanneer beginnen de lessen?

Ten vroegste om 8.30 uur. En uiterlijk tot 18 uur. Dat hangt af van de klas­groep waarin je terechtkomt en van hoe je rooster is opgemaakt. 

Hoeveel uur per week heb ik les?

Dat hangt af van jouw rooster na inschrijving. Reken erop dat je ongeveer 24 uur per week op school wordt verwacht. Daarnaast heb je nog tal van taken, begeleid zelf­standig werk … Reken maar op een full-time job.

Sfeerbeeld

Nog vragen?

Zit je nog met prak­tische vragen over de opleiding? Ben je nog niet helemaal zeker van je studie­keuze? We helpen je graag verder!

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Agro- en biotechnologie

In de bachelor agro- en biotechnologie heb je de keuze uit 4 afstudeer­richtingen: dierenzorg, groenmanagement, landbouw en voedings­technologie. Vanaf het eerste jaar kies je de …

Verkort traject agro- en biotechnologie
[m]$.dspObject('component', '0E0DEE95-196D-4DAA-8AA975E9A34E7786')[/m] Heb je al een diploma hoger onderwijs op zak, maar wil je graag nog een bijkomend diploma? Dankzij een verkort …
Micro degree agro food sustainability

Met de micro degree duurzaamheid verwerf je een brede kennis rond topics die gerelateerd zijn aan duurzaamheid. Die kennis stelt je in staat om mee te werken aan de verduurzaming van je bedrijf of …

Biotechnologie
De graduaats­opleiding biotechnologie is een veelzijdige opleiding waarin je wordt opgeleid om in laboratoria in uiteenlopende sectoren aan de slag te gaan.
Productiebeheer

In het graduaat productiebeheer kan je kiezen tussen twee trajecten: voeding of landbouw en tuinbouw. Je maakt kennis met alle facetten van het productie­proces. De opleiding omvat …