Facebook Pixel Veelgestelde vragen - Hogeschool Gent
Foto Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over studietrajectbegeleiding.

V

Veelgestelde vragen over studietrajectbegeleiding.

Je vindt alle gegevens over de studietrajectbegeleider van jouw opleiding tussen de contactgegevens van alle studietrajectbegeleiders.

Studenten die omwille van een bijzonder statuut willen weten of ze in aanmerking komen voor individuele maatregelen, vinden alle info op de pagina individuele onderwijs- en examenmaatregelen.

Ook studenten met een geattesteerde functiebeperking kunnen een beroep doen op begeleiding en individuele maatregelen.

Aan elk opleidingsonderdeel (vak) worden studiepunten toegekend. Aan de hand van studiepunten kan je inschatten hoeveel tijd je tijdens een semester aan een opleidingsonderdeel ongeveer zal besteden. Een studiepunt komt overeen met ongeveer 25 à 30 studie-uren per semester, inclusief lessen. Dat betekent dat je aan een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten 75 à 90 uur in een semester zal besteden, terwijl je voor een opleidingsonderdeel van 7 studiepunten 175 à 210 uur moet rekenen.

Onderstaande websites belichten alle aspecten van het leerkrediet: leerkredietsaldo, werking van het leerkrediet, situaties of veranderingen die invloed hebben op je leerkrediet, ...

Een academiejaar bestaat uit twee semesters: het eerste semester start eind september en eindigt na de examenperiode van januari. Het tweede semester start in februari en eindigt na de examenperiode van juni. Voor de academische opleidingen van de School of Arts start het tweede semester al vanaf januari.

De meeste opleidingsonderdelen (vakken) worden in één semester georganiseerd en zijn dus afgerond nadat je het examen ervan in januari of juni hebt afgelegd. Andere opleidingsonderdelen worden over een heel academiejaar georganiseerd.

In augustus en september wordt een tweede examenkans georganiseerd voor opleidingsonderdelen uit beide semesters. Het academiejaar eindigt na deze periode van herexamens.

Raadpleeg de academische kalender van jouw opleiding.

Heb je al relevante credits behaald in een eerdere opleiding of heb je al nuttige praktijkervaring? Bekijk dan of je in aanmerking komt voor een vrijstelling in je huidige opleiding.

Een vrijstellingsaanvraag indienen kan op twee manieren:

  1.  Nog voor je bent ingeschreven: Studenten met interesse in een bacheloropleiding kunnen een digitale vrijstellingsaanvraag op het laatste tabblad van de webregistratie indienen (uitgezonderd studenten van de School of Arts). Deze registratie is nog geen bindende inschrijving, maar laat ons wel toe na te gaan welke credits je al behaald hebt of voor welke credits je momenteel bent ingeschreven. Via dit kanaal kan je je persoonlijk dossier verder opvolgen.
     
  2. Na inschrijving heb je via iBaMaFlex ook nog de mogelijkheid om een vrijstellingsdossier in te dienen.

Het onderwijs in Vlaanderen wordt opgedeeld in niveaus. Het secundair onderwijs wordt omschreven als niveau 4, een graduaatsopleiding als niveau 5 en een bacheloropleiding als niveau 6.

Onze graduaatsopleidingen bestaan standaard uit 120 studiepunten, terwijl onze bacheloropleidingen minstens 180 studiepunten omvatten.

Daarnaast zijn onze graduaatsopleidingen nog praktijkgerichter dan onze bacheloropleidingen en worden ze vaak ook anders georganiseerd. In veel gevallen kan je bij onze graduaatsopleidingen kiezen tussen dag-, avond- of weekendonderwijs, terwijl onze bacheloropleidingen alleen overdag georganiseerd worden (en soms ook via afstandsleren).

Als je een graduaatsdiploma hebt behaald, is het vaak mogelijk om nog verder te studeren en je bachelordiploma te behalen. Met een diploma van een professionele bachelor van een hogeschool op zak, kan je dan weer verder studeren om een academische bachelor of master aan een universiteit of School of Arts te behalen.

Heb je twijfels over je studiekeuze? Neem dan contact op met onze studieadviseur. Via die pagina vind je ook info over onze workshop 'Eerste hulp bij studiekeuze'.

Aan de School of Arts kan je terecht bij de studietrajectbegeleider van jouw opleiding.

In de graduaatsopleidingen hebben sommige opleidingen avond- en weekendtrajecten. In de bachelor zijn er opleidingen die via afstandsonderwijs gevolgd kunnen worden.

Wil je een job combineren met een opleiding die alleen overdag wordt aangeboden? Sommige opleidingen kan je ook in die mate spreiden dat de combinatie met deeltijds werk mogelijk wordt. Contacteer hiervoor de studietrajectbegeleider van je opleiding.

Bekijk zeker ook de mogelijke steunmaatregelen voor als je werken en studeren wil combineren.

Ben je werkzoekend, heb je nog geen diploma hoger onderwijs en wil je snel een beroep aanleren? Of je hebt wel al een diploma hoger onderwijs, maar je vindt moeilijk werk of je wil ander werk?

Bekijk of je het bachelor- of graduaatsdiploma van jouw voorkeur kan behalen via een VDAB-traject. Als je instapt in zo’n OKOT (Onderwijs Kwalificerend Opleidings Traject), kan je je uitkering behouden. Bekijk de algemene voorwaarden.