Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

SOCIAAL WERK

De vakgroep Sociaal Werk bestudeert het sociaal werk als handelingswetenschap, als beroep en als werkveld. Dit houdt in dat we de situaties waarin mensen leven en samenleven proberen te begrijpen én inzicht proberen verwerven op welke manier op die situaties ingegrepen wordt en kan ingegrepen worden.

Om haar expertise verder uit te bouwen, wordt in vakgroepteams gewerkt, die de expertise rond een bepaald thema of domein bundelen en verder uitbouwen.


Vakgroepvoorzitter
Griet Verschelden
09 243 26 49

Vakgroepraad

Ann Brabandt, Steven Brandt, Annemie Coone, Greet De Brauwere, Luc De Droogh, Femke Dewulf, Pascal Roskam, Annick Verstraete

Onze vakgroepteams

 

Verstedelijking en
gemeenschapsvorming

Buurtgericht werken, burgerschap, stadsvernieuwing, vrijwilligerswerk, stadseducatie

Meer info

 

Sociaal werk en
mensenrechten

Grondrechten, Armoedebestrijding, Mondiale rechtvaardigheid, Vermaatschappelijking

Meer info

 

Arbeid en
samenleving

Arbeidsactivering, loopbaanmobiliteit, jobcoaching, recht op arbeid, sociale economie, duurzaam HR

Meer info

 

Preventie en
maatschappelijke veiligheid

Preventiespiegel, maatschappelijke veiligheid, peer-to-peerbenadering, multiriskbenadering

Meer info