Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

EXACTE WETENSCHAPPEN

Exacte Wetenschappen: bestuderen van de wereld rondom ons

De vakgroep Exacte Wetenschappen is samengesteld uit experts die kennis en ervaring hebben opgebouwd binnen de domeinen wiskunde, fysica en chemie. Deze wetenschappen zijn onmisbaar bij het verwerven van inzicht en het bestuderen van de wereld rondom ons. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de vakgroep ondersteuning biedt voor het invullen van onderwijstaken binnen verschillende opleidingen en dit zowel binnen de faculteit Natuur en Techniek als daarbuiten.

De vakgroep werd vrij recent opgericht (juli 2013). Onze “zelfstandige” activiteiten wat betreft onderzoek en dienstverlening zijn dan ook volop in ontwikkeling. Maar we kunnen steunen op de onderzoekscompetenties die onze leden hebben verworven/verwerven door ondersteuning te bieden aan projecten lopend binnen andere vakgroepen.

De vakgroep is partner van ism         


Vakgroepvoorzitter

Christel Meert
0497 81 50 30

Advies en dienstverlening

Statistische dataverwerking

Data-analyse is een groeiende discipline aangezien de digitalisering van dataopslag resulteert in grote hoeveelheden gegevens die snel en efficiënt moeten worden verwerkt. Recente ontwikkelingen in ICT en statistische software maken dit mogelijk.

Meer info

Chemische analyses: IR en DSC
 

Vind je in je werkomgeving een product (vloeibaar of vast) maar kan je de identiteit niet achterhalen, dan kan een eenvoudige chemische analyse soms de oplossing bieden.

Meer info

Ons onderzoek: expertise in experimenteel proefopzet (DOE)

In onderzoek en engineering is het resultaat meestal afhankelijk van meerdere factoren (controleerbare & omgevingsfactoren). DOE is een methode voor het effectief plannen van multifactoriële experimenten en neemt binnen de chemische industrie een steeds belangrijker plaats in. Doel van DOE is detectie van de effectieve factoren en proces/product-modelering op basis van een beperkt aantal sequentiële proefschema’s met minimaal aantal experimenten. De experimentele resultaten worden statistisch verwerkt (meervoudige regressieanalyse) en het finale model laat toe in kaart te brengen welke de meest gunstige combinatie is van de verschillende variabelen om het eindresultaat van het chemisch experiment te optimaliseren.

Als dusdanig resulteert deze snelle, systematische en doelgerichte DOE aanpak voor het bedrijf in een significante tijdswinst en kostenbesparing. De vakgroep Exacte Wetenschappen bezit de nodige expertise om bedrijven te ondersteunen bij een dergelijke DOE-aanpak. Een overzicht van bedrijven die reeds van onze expertise gebruik hebben gemaakt, kan steeds op aanvraag worden verkregen.