Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

Altergrain: Meer diversiteit in landbouw en voeding: opportuniteiten voor alternatieve granen en pseudogranen in Vlaanderen

Een doorgedreven selectie bij de traditionele voedingsgewassen heeft er voor gezorgd dat een verdunningseffect is opgetreden van waardevolle nutritionele componenten en/of een sterke verhoging te vinden is van andere bestanddelen zoals gluten. Daarom is er nood aan een geïntegreerde aanpak om gewasdiversiteit te verhogen teneinde onze voedselzekerheid te waarborgen. Diversiteit in landbouwsystemen en voeding is hierbij cruciaal.

Dit multidisciplinair onderzoeksproject bestudeert een selectie van alternatieve granen (eenkoorn, emmer, khorasan en teff) en pseudogranen (amarant, boekweit en quinoa) via een volledige ketenbenadering waarbij ingezet wordt op de veld- en verwerkingsfase, de nutritionele aspecten voor en na verwerking tot afgeleide voedingsmiddelen (brood), hun potentiële impact op populatieniveau alsook op de economische mogelijkheden van deze gewassen in Vlaanderen.

 
 
Contact

Sarah Linssen
sarah.linssen@hogent.be
+32 9 243 24 10

 
Onderzoeksgroep

Dit is een onderzoeksproject
van de onderzoeksgroep
'Voeding' en 'Plant en groen'.

 
Onderzoekslijn

Dit is een onderzoeksproject binnen de onderzoekslijn 'Innovatie in de verwerking van granen tot bakkerijproducten' en 'Veredeling, teelttechniek en valorisatie van graangewassen, voedergewassen en innovatieve teelten'.

 
Type project

PWO-project
Startdatum: 01/01/16
Einddatum: 31/12/18

Onze onderzoeksoutput

 

Experten

Willem De Keyzer+ 32 9 243 23 95

Joos Latré+ 32 9 243 93 00

Frank Van Boxstael 

Isabelle Dierickx 

Joeri Brusselle 

Hanna Aerts 

Sarah Linssen+ 32 9 243 24 10

 

Partners