Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

BEBLABO: BEHEREN VAN BLADLUIZEN OP BOMEN MET NATUURLIJKE VIJANDEN

Beblabo: Beheren van bladluizen op bomen met behulp van natuurlijke vijanden

Bomen vervullen een belangrijke rol in ons leven. Ze verhogen de kwaliteit van onze leefomgeving op verschillende manieren. Ze filteren fijn stof en absorberen ozon, waardoor ze een positief effect hebben op onze gezondheid. Ze nemen CO2 op uit de lucht en vormen zo een buffer tegen klimaatopwarming. Als bomen geïnfecteerd worden door bladluizen ontstaan echter vaak ergernissen. Bladluizen veroorzaken niet enkel zuigschade maar produceren ook honingdauw. Als dit kleverige goedje op auto’s, bankjes en terrassen terechtkomt, veroorzaakt het hinder. Honingdauw vormt bovendien een voedingsbodem voor roetdauwschimmels die de sierwaarde van bomen sterk verminderen. Met andere woorden bladluizen zijn zowel een probleem op boomkwekerijen, in tuinen, parken en het openbaar groen. 

De hoofddoelstelling van dit project is kennis vergaren om bladluizen in de groensector (boomkwekerij, openbaar groen, …) op een duurzame, milieuvriendelijke manier te beheersen. Deze kennis willen we verzamelen via twee onderzoeksmethoden:

  • We gebruiken natuurlijke vijanden, nuttige insecten die zich voeden met bladluizen. We zetten larven van lieveheersbeestjes en gaasvliegen uit op bomen in een boomkwekerij en in openbaar groen. Elke twee weken bekijken we hoe de bladluispopulaties in deze bomen beïnvloed worden door de uitgezette larven. 
  • We vergelijken de gevoeligheid van boomcultivars voor bladluizen. Op verschillende boomkwekerijen volgen we de aanwezigheid van bladluizen doorheen het groeiseizoen op vijf verschillende cultivars van linde, esdoorn en eik.

Uiteindelijk zullen we de kennis bundelen in een praktijkgids die uitgebreid zal worden voorgesteld op een studiedag. Door dit alles hopen we dat de groensector meer gebruik zal maken van natuurlijke vijanden om bladluizen op (grote) bomen te beheersen.

 

 
Contact

Annelies De Roissart
annelies.deroissart@hogent.be
+32 9 243 28 13

 
Onderzoeksgroep

Dit is een onderzoeksproject
van de onderzoeksgroep
Plant en Groen

Meer info

 
Onderzoekslijn

Dit is een onderzoeksproject binnen de onderzoekslijn 'Geïntegreerde gewasbescherming in land- en tuinbouw'.

 
Type project

PWO-project
Startdatum: 01/01/18
Einddatum: 31/12/20

Onze onderzoeksoutput

 

Experten

Joachim Moens+ 32 9 243 28 13

Annelies De Roissart+ 32 9 243 28 13

 

Partners