Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

Vakgroep

Natuur- en Voedingswetenschappen

Doelgroep

Gewestelijke overheden, provincies, gemeentes, Vlaamse Landmaatschappij, Vlaamse Milieumaatschappij, natuurverenigingen.

Contact

an.deschrijver@hogent.be

Omschrijving dienstverlening

Binnen de Onderzoeksgroep Plant en Groen is er een brede expertise over het beheer en herstel van ecosystemen. Tegen 2050 moeten verschillende natuurtypes in kwaliteit hersteld worden. Dit herstel vereist een gedegen kennis van de abiotische als de biotische knelpunten. Vooral het herstel van percelen die een landbouwgebruik gekend hebben, is vaak problematisch. Het omvormen van heide of halfnatuurlijke graslanden naar landbouw kan relatief makkelijk, terwijl de weg terug vaak zeer moeilijk is. Om voor specifieke percelen een efficiënt hersteltraject uit te stippelen, is een grondig onderzoek van bodem en vegetatie noodzakelijk. De nutriëntenbeschikbaarheid en het ontbreken van zaad van typische doelsoorten en van de typische bodembiota spelen vaak een cruciale rol in de kansen voor herstel.

Wij hebben de expertise om de knelpunten voor herstel te identificeren en te bepalen via welk beheer het herstel op de meest efficiënte en kosteneffectieve manier kan gerealiseerd worden. Voor deze studies werken we nauw samen met UGent binnen het ELAND-team en met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Dit team beschikt over het nodige veldmateriaal en kan chemische analyses binnen een strikt kwaliteitssysteem uitvoeren.