Foto Ombudspersoon

Ombudspersoon.

O

De ombudspersoon treedt op als bemiddelaar bij geschillen tussen een student en één of meerdere personeelsleden. De ombudspersoon is hiertoe tot discretie verplicht. De geschillen houden verband met de toepassing van de onderwijs- en examenregeling en/of de rechtspositieregeling van de student en met als onbillijk en onredelijk ervaren handelingen en beoordelingen. Een klacht moet een omschrijving bevatten van de feiten waartegen ze gericht is.

De ombudspersoon ontvangt, onderzoekt en behandelt de klacht. Hij zal:

  • via bemiddeling trachten een oplossing te bereiken in het belang van alle partijen. Indien de bemiddeling van de ombudspersoon geen voldoening schenkt kan de student zich richten tot de decaan;
  • de indiener van de klacht inlichten over de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de Interne Beroepscommissie.

Studentenvertegenwoordigers met een mandaat kunnen zich richten tot de ombudspersoon of de decaan wanneer hun rechten niet worden gerespecteerd.

agro- en biotechnologie Geert Van Iseghem
bedrijfsmanagement Hilde De Poorter (Gent)
Martine Van Audenrode (Aalst)
biomedische laboratoriumtechnologie Christine Desmaele
chemie Daniel Holtappels
elektromechanica Daniel Holtappels
ergotherapie Christine Desmaele
houttechnologie Daniel Holtappels
kleuteronderwijs Ann De Brouwer
lager onderwijs Ann De Brouwer
logopedie en audiologie Christine Desmaele
modetechnologie Daniel Holtappels
office management Daniel Holtappels
orthopedagogie Ann De Brouwer
retailmanagement Hilde De Poorter
secundair onderwijs Ann De Brouwer
sociaal werk Ann De Brouwer
textieltechnologie Daniel Holtappels
toegepaste informatica Daniel Holtappels
vastgoed Daniel Holtappels
verpleegkunde Christine Desmaele
voedings- en dieetkunde Christine Desmaele
banaba intensieve zorgen en spoedgevallenzorg   Christine Desmaele
banaba internationaal bedrijfsmanagement   Hilde De Poorter
banaba toegepaste fiscaliteit   Hilde De Poorter
banaba zorgmanagement   Christine Desmaele
bouwmanagement Daniel Holtappels
coaching, supervisie en teambegeleiding Ann De Brouwer
diabeteseducator Christine Desmaele
digitale marketing Hilde De Poorter
endoscopieverpleegkundige Christine Desmaele
GEO-ICT Daniel Holtappels
IT-management Daniel Holtappels
niet-confessionele zedenleer voor het lager onderwijs Hilde Van Dooren
notarieel boekhouden Hilde De Poorter
omgaan met kinderen en jongeren met een psychische problematiek Ann De Brouwer
oncologische diëtetiek Christine Desmaele
trendanalyse en implementatie Daniel Holtappels
vastgoedbeheer Daniel Holtappels